Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékek

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1069/2009/EK rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

Közegészségügyi és állat-egészségügyi szabályokat állít fel az állati melléktermékekre* és a belőlük származó termékekre*. A szabályok célja a köz- és állat-egészségügyi kockázatok megelőzése és csökkentése, valamint az élelmiszer- és takarmánylánc biztonságossága.

FŐBB PONTOK

 • A jogszabály hatálya a következőkre terjed ki:
  • olyan állati melléktermékek és belőlük származó termékek, amelyeket a jogszabályok alapján nem lehet emberi fogyasztásra használni;
  • olyan állati eredetű termékek, amelyeket lehet emberi fogyasztásra használni, de ehelyett más célra használják fel őket;
  • állati eredetű termékek előállítására használt nyersanyagok.
 • Mindkét típusú termék gyártójának meg kell felelnie a jogszabály előírásainak az előállítási lánc kezdetétől a végpontig.
 • A gyártók nyilvántartást vezetnek az általuk elküldött, szállított és fogadott termékekről és a hozzájuk kapcsolódó okmányokról.
 • Tájékoztatniuk kell a nemzeti hatóságokat a termékekről és az előállítási lánc során használt telephelyről. A telephelynek meg kell felelnie bizonyos higiéniai előírásoknak, és a működtetéséhez hivatalos jóváhagyásra van szükség.
 • Az uniós országok hivatalos ellenőrzésekkel biztosítják, hogy a gyártók az állati melléktermékeket késedelem nélkül összegyűjtik, azonosítják és szállítják, valamint az előírásoknak megfelelően kezelik, használják vagy ártalmatlanítják.
 • Az állati melléktermékekből származó termékek, például kozmetikai cikkek, orvosi eszközök és állatgyógyászati készítmények, amelyek megfelelnek egyéb uniós jogszabályoknak, kereskedelmi forgalomba hozhatók, amikor elérik az előállítási lánc végpontját.
 • Az állati melléktermékek a hozzájuk köthető köz- vagy állat-egészségügyi kockázat szintje alapján három kategóriába sorolhatók. Ezek határozzák meg az ártalmatlanítás vagy a hasznosítás módját.
 • Mindkét terméktípus használatával kapcsolatban korlátozások vannak érvényben. Például nem használhatók állatok vagy ugyanazon fajhoz tartozó tenyésztett halak takarmányozására.
 • Mindkét terméktípus importja kizárólag az uniós előírásoknak megfelelően történhet.
 • Tilos az égetésre vagy hulladéklerakóba szánt állati melléktermékek vagy az azokból származó termékek exportja, valamint olyan harmadik országokban található biogáz- vagy komposztáló üzemekbe való kivitele, amelyek nem tagjai a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek.

2013-ban módosították a jogszabályt, hogy Mayotte, az Európai Unió új legkülső régiója 2021. január 1 -jéig eleget tehessen az előírásoknak.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2011. március 4 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az Európai Bizottság honlapján az állati melléktermékekre vonatkozó uniós intézkedések.

KULCSFOGALMAK

* Állati melléktermékek: nem emberi fogyasztásra szánt állatok teljes teste vagy testrészei.

* Állati melléktermékekből származó termékek: állati melléktermékek feldolgozásából származó termékek.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14., 1–33. o.).

A 1069/2009/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 26.01.2016

Top