Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biztonságos élelmiszer-feldolgozás: az extrakciós oldószerekre vonatkozó közös előírások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Biztonságos élelmiszer-feldolgozás: az extrakciós oldószerekre vonatkozó közös előírások

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/32/EK irányelve (2009. április 23.) az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (Átdolgozás) (Hivatalos Lap L 141., 2009.6.6., 3–11. o.). Az egységes szerkezetbe foglalt változatra mutató link.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az oldószeres extrakció valamely anyag egy vagy több egyéb anyagtól történő elválasztásának módja oldószer* alkalmazásával. Az élelmiszeriparban alkalmazott módszer, amelyet az emberi egészség védelme, valamint az e módszer segítségével előállított termékek Európai Unión (EU-n) belüli szabad forgalmazásának biztosítása érdekében szabályozni kell.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv felváltja a korábbi jogszabályokat, és létrehozza az élelmiszerek, az élelmiszer-összetevők és a nyersanyagok előállítása során – a helyes gyártási gyakorlat szerint – használható extrakciós oldószerek* egységes listáját.

FŐBB PONTOK

Az engedélyezett extrakciós oldószerek a következők:

propán,

bután,

etil-acetát,

etanol,

szén-dioxid,

aceton és

nitrogén-oxid.

Az uniós országok nem tilthatják meg, nem korlátozhatják, illetve nem akadályozhatják az élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők forgalmazását, ha ezek az oldószerek megfelelnek a jogszabályoknak.

Az uniós országok nem engedélyezhetik más anyagok extrakciós oldószerként történő felhasználását.

A nemzeti hatóságok átmenetileg felfüggeszthetik vagy korlátozhatják valamely megengedett extrakciós oldószer használatát, amennyiben alapos indokkal feltételezhető, hogy annak élelmiszerekben történő felhasználása veszélyeztetheti az emberi egészséget.

Haladéktalanul tájékoztatniuk kell a többi uniós országot és az Európai Bizottságot, amely ezt követően megvizsgálja a döntést alátámasztó bizonyítékokat.

Az extrakciós oldószerekként felhasznált anyagok csomagolásán, tartóedényén vagy címkéjén láthatóan, olvasható formában és eltávolíthatatlanul szerepelnie kell bizonyos információknak. Ezek többek között a következők:

kereskedelmi név,

annak világos jelzése, hogy az anyag alkalmas az élelmiszerek vagy az élelmiszer-összetevők kivonására, valamint

az esetleges különleges raktározási feltételek.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2009. június 26.

KULCSFOGALMAK

* Oldószer: minden olyan anyag, amelyet egy élelmiszer feloldására használnak.

* Extrakciós oldószer: olyan oldószer, amelyet élelmiszerek előállítása során használnak, majd eltávolítanak. Nem szándékosan, de technológiailag elkerülhetetlenül maradékok vagy származékok jelenlétét eredményezheti az élelmiszerben.

utolsó frissítés 26.10.2015

Top