Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tej és tejtermékek biztonságos behozatala

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tej és tejtermékek biztonságos behozatala

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Bizottság 605/2010/EU rendelete – az emberi fogyasztásra szánt nyers tej és tejtermékek Európai Unióba történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

Az állati egészség védelmének megóvását szolgálja az EU-ban az EU-ba behozott tej és tejtermékek bizonyos alapvető állat-egészségügyi feltételeknek való megfelelése biztosításával.

Megállapítja a nyers tej és tejtermékek Európai Unióba történő behozatalára vonatkozó közegészségügyi és állat-egészségügyi feltételeket, valamint a bizonyítványokra vonatkozó követelményeket, ideértve a hőkezelési követelményeket is.

Felsorolja azokat az országokat, ahonnan engedélyezett a behozatal.

FŐBB PONTOK

A nem EU-s országokból történő, nyers tejből származó tejtermékek behozatala megengedett az engedélyezett országokból, azonban a származási ország állat-egészségügyi helyzetétől függően ezeket a termékeket különböző hőkezeléseknek kell alávetni.

A különböző kategóriákba sorolt, engedélyezett országok a rendelet I. mellékletében vannak felsorolva.

A melléklet A. oszlopában feltüntetett országokból behozatalra kerülő nyers tejet és tejtermékeket nem szükséges hőkezelésnek alávetni.

A melléklet B. és C. oszlopaiban feltüntetett országokból behozatalra kerülő tehén, juh, kecske vagy bivaly nyers tejéből származó tejtermékek szállítmányait pasztőrözés, magas hőmérsékleten, rövid ideig történő pasztőrözési eljárás (HTST) vagy ultrapasztőrözési (UHT, azaz ultramagas hőmérsékleten történő hőkezelés) eljárás alá kell vetni attól függően, hogy a származási ország melyik oszlopba (B. vagy C.) tartozik.

A nem tehéntől, juhtól, kecskétől vagy bivalytól származó tejet vagy tejtermékeket pasztőrözni vagy UHT-kezelés alá kell vetni.

A tej és tejtermékek nem származhatnak a száj- és körömfájás veszélyének kitett térségekből.

Ez a kitétel nem vonatkozik a melléklet A. oszlopában felsorolt országokra. Ugyanakkor azon országokból származó tej vagy tejtermékek esetében, ahol az elmúlt 12 hónapban száj- és körömfájás járvány volt, vagy az elleni védőoltásokra került sor, a hőkezelés alkalmazása kötelező.

Valamennyi behozatalra kerülő szállítmányhoz mellékelni kell egy állatorvos által aláírt egészségügyi bizonyítványt. A tej és tejtermékek behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények a 2002/99/EK irányelvben vannak feltüntetve.

Az EU-n áthaladó, nem EU-s országba tartó nyerstej- és tejtermék-szállítmányok e rendelet szerinti engedélyezése kizárólag az alábbi esetekben történik meg:

amennyiben azok engedélyezett országból származnak és a származási ország besorolásától függően (A. vagy B. oszlop) megfelelően hőkezeltek;

megfelelnek a tanúsítási szabályok szerinti specifikus állat-egészségügyi feltételeknek, és egészségügyi bizonyítvánnyal rendelkeznek;

átszállításukat jóváhagyták (ideértve a megfelelő tárolási feltételeket is) a határállomáson elvégzett állat-egészségügyi ellenőrzést követően.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2010. július 30-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az emberi fogyasztásra szánt tej és tejtermékek behozatala az Európai Bizottság honlapján

JOGI AKTUS

A Bizottság 605/2010/EU rendelete (2010. július 2.) az emberi fogyasztásra szánt nyers tej és tejtermékek Európai Unióba történő beléptetésére vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány megállapításáról (HL L 175., 2010.7.10., 1–24. o.)

A 605/2010/EU rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2002/99/EK irányelve (2002. december 16.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról (HL L 18., 2003.1.23., 11–20. o.) Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 25.11.2015

Top