Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Takarmányok forgalomba hozatala: uniós szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Takarmányok forgalomba hozatala: uniós szabályok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

767/2009/EK rendelet – takarmányok forgalomba hozatala és felhasználása

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet az élelmiszer-termelés céljából vagy a kedvtelésből tartott állatoknak szánt takarmány forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozóan határoz meg szabályokat.
 • Ezen túlmenően megállapítja a címkézésre, a csomagolásra és a kiszerelésre vonatkozó követelményeket.

FŐBB PONTOK

Takarmány

Ezt a rendeletet az olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyagokra vagy termékekre, többek között adalékokra kell alkalmazni, amelyet állatok szájon át történő táplálására szánnak.

A jogszabály a takarmányozásra alkalmazandó egyéb, az alábbi területekkel kapcsolatos rendelkezésektől függetlenül, azok sérelme nélkül alkalmazandó:

Forgalomba hozatal és felhasználás

A takarmánynak meg kell felelni a biztonsági és forgalombahozatali követelményeknek, különösen az alábbiaknak:

 • biztonságosnak kell lennie;
 • nem lehet közvetlen káros környezeti vagy állatjóléti hatása;
 • romlatlan, valódi, hamisítatlan, a célnak megfelelő és forgalomképes minőségűnek kell lennie;
 • címkézését, csomagolását és kiszerelését az alkalmazandó jogszabállyal összhangban kell biztosítani.

Nem tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek forgalomba hozatala korlátozott vagy tilos.

Nyomon követés

Az előállítás, feldolgozás és forgalmazás valamennyi szakaszában biztosítani kell a takarmányok nyomonkövethetőségét. A takarmányipari vállalkozóknak ezért képesnek kell lenniük minden olyan személy azonosítására, aki részükre:

 • takarmányt,
 • élelmiszer-termelés céljából tartott állatot, vagy
 • olyan anyagot szállított, amelyet bizonyosan vagy feltételezhetően takarmányban való felhasználásra szántak.

Az EU-ban forgalomba hozott vagy valószínűleg forgalomba hozott takarmányok címkézésének vagy megjelölésének lehetővé kell tennie azok nyomon követését.

Címkézés és kiszerelés

Ez a rendelet általános rendelkezéseket ír elő a takarmányok címkézésére és kiszerelésére vonatkozóan, amelyek értelmében kötelező feltüntetni az alábbiakat:

 • a takarmány fajtája,
 • a takarmányipari vállalkozó neve és címe,
 • a tétel hivatkozási száma,
 • a nettó súly,
 • a felhasznált adalékanyagok listája,
 • a nedvességtartalom.

A címkézésnek és a kiszerelésnek jól olvashatónak és letörölhetetlennek kell lennie. A takarmányok címkézése és kiszerelése a takarmány rendeltetése vagy jellemzői tekintetében nem vezetheti félre a felhasználót.

Az Európai Bizottság további útmutatásokat tett közzé azzal a céllal, hogy segítse a vállalkozásokat és hatóságokat ezen a területen. Ezek többek között a következők:

Csomagolás

A takarmány-alapanyagokat és az összetett takarmányt lezárt csomagokban vagy tartályokban kell forgalomba hozni. Ezzel szemben bizonyos takarmányokat ömlesztve, illetve le nem zárt csomagokban vagy tartályokban is forgalomba lehet hozni. Ide tartoznak többek között:

 • a takarmány-alapanyagok,
 • a szemtermés vagy egész gyümölcs keveréke,
 • az összetett takarmányok előállítói közötti szállítások,
 • a tömbök vagy nyalósók.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2009. szeptember 21-én lépett hatályba.

HÁTTÉR

„Takarmányozás – a takarmányok forgalomba hozatala” az Európai Bizottság oldalán

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 767/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 229., 2009.9.1., 1–28. o.)

A 767/2009/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 68/2013/EU rendelete (2013. január 16.) a takarmány-alapanyagok jegyzékéről (HL L 29., 2013.1.30., 1–64. o.)

utolsó frissítés 03.02.2016

Top