Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Baromfi és keltetőtojás EU-n belüli kereskedelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Baromfi és keltetőtojás EU-n belüli kereskedelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/158/EK irányelv a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és EU-n kívüli országból történő behozatalára irányadó állategészségügyi feltételekről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja az élő baromfi és a keltetőtojások EU-n belüli kereskedelmére, valamint az EU-n kívüli országból az EU-ba történő behozatalára vonatkozó állategészségügyi követelmények meghatározása a baromfifélék fertőző betegségei behozatalának és terjedésének megelőzése érdekében.

FŐBB PONTOK

 • Az irányelv a következőkre alkalmazandó:
  • 72 óránál idősebb baromfi (ideértve a tyúkot, pulykát, gyöngytyúkot, kacsát, libát, fürjet, galambot, fácánt, fogolyt és struccot), amelyet tenyésztés, hústermelés vagy étkezésitojás-termelés vagy a szárnyasvad-állomány utánpótlása céljából nevelnek vagy tartanak;
  • naposcsibék – ide tartozik minden 72 óránál fiatalabb baromfi, amelyet még nem etettek meg; a pézsmakacsa azonban már ez idő alatt is etethető;
  • keltetésre szánt tojások.
 • Az irányelv nem terjed ki a kiállításokra, a bemutatókra és a versenyekre szánt madarakra.
 • Az élő baromfi és a keltetőtojások Unión belüli kereskedelme csak abban az esetben engedélyezett, ha a telepek megfelelnek az alábbi követelményeknek:
  • megfelelnek az irányelvben meghatározott szigorú higiéniai feltételeknek;
  • egészségügyi ellenőrző programmal rendelkeznek, ideértve az állategészségügyi vizsgálatokat és a fertőzésgyanús esetek bejelentését;
  • legalább két évig megőrzik az állományra vonatkozó adatokat.
 • A nevelési technológiának – amennyire csak lehetséges – a „mindent be/mindent ki” elvén kell nyugodnia, az egyes betelepítések között pedig tisztítást, fertőtlenítést és teljes kiürítést kell végrehajtani.
 • A tojásokat naponta legalább egyszer, lehetőleg rögtön a tojásrakás után be kell gyűjteni, meg kell tisztítani és fertőtleníteni, valamint új vagy tiszta és fertőtlenített csomagolásba kell helyezni azokat. A baromfikeltető állomásokat el kell különíteni a nevelőtelepektől.
 • A keltetőtojásnak olyan állományból kell származnia, amelyet hat hétnél hosszabb ideig, jóváhagyott telepen tartottak és fertőtlenítettek.
 • A naposcsibék keltetésének a fenti feltételeknek megfelelő keltetőtojásokból kell történnie, betegség gyanúja nélkül.
 • A tenyészbaromfinak a keltetés óta vagy legalább hat hétig, jóváhagyott telepen kell tartózkodnia, meg kell felelnie a vakcinázási feltételeknek, valamint állatorvos által végzett vizsgálatnak kell alávetni a kiszállítást megelőző 48 órán belül (azaz a kiszállításra történő kiválasztás előtt).
 • A vágóbaromfinak és a szárnyasvad-állomány utánpótlására szánt baromfinak olyan gazdaságból kell származnia, amelyben a kikelésétől kezdve vagy több mint 21 napja tartózkodott, és amely nem esik semmilyen állategészségügyi korlátozás hatálya alá. Az állományt állatorvos által végzett vizsgálatnak kell alávetni a kiszállítást megelőző 5 napon (szárnyasvadak esetében 48 órán belül).
 • A húsznál kevesebb egységből álló baromfi- és keltetőtojás-szállítmányokra kevésbé szigorú előírások vonatkoznak.
 • A baromfi és a keltetőtojás szállításának meg kell felelnie a használt dobozokra és szállítóeszközökre vonatkozó feltételeknek. A szállítmányokat hatósági állatorvos által aláírt állategészségügyi bizonyítvánnyal kell ellátni.
 • Az Európai Unióba kizárólag azon jóváhagyott országokból hozható be baromfi és keltetőtojás, amelyek egészségügyi feltételei legalább egyenértékűek az uniós feltételekkel, mint például a madárinfluenza vagy a Newcastle-betegség kötelező bejelentése.
 • Az irányelv megfelelő alkalmazása érdekében az uniós országok és az Európai Bizottság állategészségügyi szakértői helyszíni ellenőrzéseket végeznek.
 • Az irányelvben megfogalmazott, a baromfi és a keltetőtojás kereskedelmére és behozatalára vonatkozó állategészségügyi követelmények kezelése tekintetében az Európai Bizottság munkáját a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága segíti.
 • Az irányelvet az (EU) 2016/429 rendelet 2021. április 20 -tól hatályon kívül helyezi, és annak helyébe lép.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2010. január 1-jén lépett hatályba. Az irányelv kodifikálta a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és EU-n kívüli országból történő behozatalára irányadó állategészségügyi feltételekről szóló 90/539/EGK tanácsi irányelvet.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2009/158/EK irányelve (2009. november 30.) a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állategészségügyi feltételekről (HL L 343., 2009.12.22.,74–113. o.)

A 2009/158/EK tanácsi irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 798/2008/EK (2008. augusztus 8.) rendelete azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állategészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról (HL L 226., 2008.8.23., 1–94. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1–208. o.)

utolsó frissítés 18.12.2016

Top