Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő újrafeldolgozott műanyag csomagolóanyagok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő újrafeldolgozott műanyag csomagolóanyagok

282/2008/EK rendelet az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újrafeldolgozott műanyagokról és műanyag tárgyakról

ÖSSZEFOGLALÓ

A műanyag hulladék a korábbi használatból származó anyagokkal vagy nem élelmiszerrel való érintkezésre szánt műanyagból származó anyagokkal szennyeződhet. A végtermék biztonságának ellenőrzéséhez ezért az esetleges szennyező anyagok eltávolítását biztosító megfelelő eljárásra van szükség.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet az élelmiszerekkel való érintkezésre szánt anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet kiegészítéseként az újrafeldolgozott műanyagokra és műanyag tárgyakra vonatkozó külön intézkedéseket határoz meg.

FŐBB PONTOK

A rendelet az élelmiszerekkel közvetlenül érintkezésbe kerülő újrafeldolgozott műanyagok és műanyag tárgyak használatára vonatkozik. Nem vonatkozik a még nem használt levágott maradékokra, illetve a kémiai úton – például a műanyag minőség eltávolításával – monomerekre* bontott polimerekre.

A rendelet hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak a rendeltetésük szerint élelmiszerek csomagolására szánt műanyagokról szóló 10/2011/EU rendeletnek is a hatálya alá esnek.

Az e rendelet hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak gyártásához használt újrafeldolgozott műanyagnak engedélyezett újrafeldolgozási eljárásból kell származnia, kezelését pedig az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatról szóló 2023/2006/EK rendelet mellékletében meghatározott szabályok szerint kell végezni.

Engedély abban az esetben adható ki, ha az újrafeldolgozási eljárás megfelel a következőknek:

az alapanyagoknak minőség-ellenőrzési eljáráson kell átmenniük;

az alapanyagoknak olyan műanyagokból kell származniuk, amelyeket az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló uniós jogszabállyal összhangban gyártottak;

az eljárásnak biztosítania kell, hogy nem áll fenn szennyeződés kockázata, illetve ha igen, annak szintje nem jelent kockázatot az egészségre nézve;

a végső tárgy nem bocsáthat ki olyan mennyiségű összetevőket az élelmiszerbe, amely veszélyeztetheti az emberi egészséget vagy elfogadhatatlan változást idézhet elő az élelmiszer összetételében, illetve amely ronthatja az élelmiszer megjelenését, szagát vagy állagát.

Az Európai Bizottság (EB) nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartást vezet az engedélyezett újrafeldolgozási eljárásokról, valamint az uniós és EU-n kívüli országokban található újrafeldolgozó üzemekről.

Az újrafeldolgozott műanyagok és műanyag tárgyak újrafeldolgozott tartalmának önkéntes önbevallásának az ISO 14021:1999 szabványban előírt szabályokat kell követnie.

A 10/2011/EU rendelet előírásainak való megfelelésen kívül a megfelelőségi nyilatkozatban a következőket kell megerősíteni:

engedélyezett újrafeldolgozási eljárást használtak, feltüntetve az eljárás EK nyilvántartási számát;

a műanyag alapanyagok, az újrafeldolgozási eljárás és az újrafeldolgozott műanyag eleget tesz azoknak az előírásoknak, amelyekre az engedélyt kiadták; és

minőségbiztosítási rendszert alkalmaznak.

KULCSFOGALOM

*Monomer: a polimerrel szemben, amelynél a műanyag jelleget összekapcsolódott monomerekből álló molekulák adják, önmagukban álló – kötés nélküli – molekulákat tartalmazó anyag.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2008. április 17.

További információk az Európai Bizottság élelmiszerekkel érintkezésbe lépő anyagokkal foglalkozó honlapján találhatók.

JOGI AKTUS

A Bizottság 282/2008/EK rendelete (2008. március 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újrafeldolgozott műanyagokról és műanyag tárgyakról, valamint a 2023/2006/EK rendelet módosításáról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

282/2008/EK rendelet

2008.4.17.

HL L 86., 2008.3.28., 9–18. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2004.11.13., 4–17. o.)

A Bizottság 2023/2006/EK rendelete (2006. december 22.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes gyártási gyakorlatról (HL L 384., 2006.12.29., 75–78. o.)

A Bizottság 10/2011/EU rendelete (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról (HL L 12., 2011.1.15., 1–89. o.)

utolsó frissítés 03.12.2015

Top