Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilmből készült csomagolóanyagok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilmből készült csomagolóanyagok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2007/42/EK irányelv az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilmből készült anyagokról és tárgyakról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet által meghatározott különös irányelvről van szó.

Az irányelv meghatározza a regenerált cellulózfilm* fogalmát.

Felsorolja a regenerált cellulózfilm gyártásában engedélyezett anyagokat, valamint a fogyasztók egészségének védelme érdekében meg nem haladható mennyiségeket is.

FŐBB PONTOK

Hatály

Az irányelv az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő – az önmagukban késztermék vagy más anyagokat is tartalmazó késztermék részeként előforduló – regenerált cellulózfilmre vonatkozik.

Az irányelv hatálya a következő kategóriákra terjed ki:

1.

bevonat nélküli regenerált cellulózfilm;

2.

cellulózból származó bevonatú regenerált cellulózfilm; vagy

3.

műanyag bevonatú regenerált cellulózfilm.

Nem vonatkozik azonban az irányelv a regenerált cellulózból készült műbélre.

Engedélyezett anyagok listája

Az irányelv II. melléklete tartalmazza a regenerált cellulózfilm gyártása során engedélyezett anyagok listáját a felhasználásra vonatkozó korlátozásokkal együtt.

A bevonat nélküli vagy a műanyag bevonatú regenerált cellulózfilm gyártására a II. mellékletben meghatározott anyagoktól eltérő anyagokkal is sor kerülhet, ha azokat színező anyagként vagy ragasztóként alkalmazzák, feltéve, hogy élelmiszerekbe történő kioldódásuk nyomai nem mutathatók ki.

A műanyag bevonatú regenerált cellulózfilmnek meg kell felelnie az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU rendeletben foglaltaknak.

A regenerált cellulózfilm nyomtatott felülete nem kerülhet érintkezésbe élelmiszerekkel.

Értékesítés és címkézés

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilmből készült anyagokat és tárgyakat az értékesítés fázisában az 1935/2004/EK rendeletben meghatározott írásos nyilatkozatnak kell kísérnie. Nem vonatkozik azonban ez a kötelezettség az olyan anyagokra és tárgyakra, amelyeket jellegüknél fogva nyilvánvalóan élelmiszerekkel való érintkezésre szántak.

Amennyiben különleges felhasználási körülmények állnak fenn, a regenerált cellulózfilmből készült anyagot vagy tárgyat megfelelő címkével kell ellátni.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2007. július 20-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

KULCSFOGALOM

* Regenerált cellulózfilm: olyan vékony lap, amelyet nem újrafeldolgozott fából vagy gyapotból készített finomított cellulózból állítanak elő. A regenerált cellulózfilm egyik vagy mindkét oldala bevonattal látható el.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2007/42/EK irányelve (2007. június 29.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilmből készült anyagokról és tárgyakról (HL L 172., 2007.6.30., 71–82. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2004.11.13., 4–17. o.). Az 1935/2004/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság 10/2011/EU rendelete (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról (HL L 12., 2011.1.15., 1–89. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 02.12.2015

Top