Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Különleges táplálkozási célú élelmiszerek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Különleges táplálkozási célú élelmiszerek

A különleges táplálkozási célú (csecsemők és kisgyermekek, emésztési vagy anyagcserezavarokkal küzdő vagy különleges fiziológiai állapotban lévő személyek részére szánt) élelmiszerekre vonatkozó szabályokat uniós szinten összehangolták. E termékek címkézésének tartalmazni kell a termék különleges jellemzőire, energiaértékére vagy a szénhidrát-, fehérje- és zsírtartalmára stb. vonatkozó információkat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/39/EK irányelve (2009. május 6.) a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 124., 2009.5.20.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre alkalmazandó.

Ezek az élelmiszerek összetételükben vagy gyártási módjukban különböznek a rendes fogyasztásra szánt élelmiszerektől. Ezenkívül a következő kategóriájú személyek különleges táplálkozási követelményeinek kell megfelelniük:

  • az emésztési vagy anyagcserezavarokkal küzdő személyek;
  • a különleges fiziológiai állapotban lévő személyek; és
  • az egészséges csecsemők vagy kisgyermekek.

Csak a fenti első két fogyasztói csoport kategóriája táplálkozási követelményeinek megfelelő élelmiszerek címkéje tartalmazhatja a diétás vagy a fogyókúrás jelzést.

Különleges rendelkezések

Különleges rendelkezések alkalmazandók a következő különleges táplálkozási célú élelmiszer-csoportokra:

A különleges rendelkezéseket a különleges irányelvek vagy rendeletek határozzák meg, amelyek előírásokat tartalmazhatnak alapvetően a termékek jellegére és összetételére, valamint a címkézésre vonatkozóan.

Különleges táplálkozási anyagok

Az élelmiszereket lehetséges tápanyagokkal dúsítani annak érdekében, hogy megfeleljenek a különleges táplálkozási és/vagy a különleges jogi követelményeknek. Ezeknek a dúsított élelmiszereknek biztonságosan fogyaszthatóknak kell lenniük, kidolgozásuknak pedig tudományos adatokon kell alapulnia.

Összetételüknek be kell tartania az uniós és nemzeti jogszabályok által előírt, vagy a nemzetközi szervezetek által ajánlott tisztasági követelményeket.

Címkézés, megjelenítés és reklámozás

Azokra a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre, amelyeket nem szabályoztak különleges irányelvvel, a rendes fogyasztásra szánt élelmiszerek címkézési, megjelenítési és reklámozási szabályai alkalmazandók. A diétás termék kereskedelmi megnevezését ugyanakkor a termék különleges táplálkozási jellemzőinek leírása kell kísérje, továbbá kiegészítő információkat kell tartalmaznia az alábbiakra vonatkozóan:

  • az összetétel vagy a gyártási mód, amely megadja a termék különleges táplálkozási jellemzőit;
  • az energiaérték kilojoule-ban (kj) és kilokalóriában (kcal);
  • a szénhidrát-, fehérje- és zsírtartalom a termék 100 grammjában vagy 100 milliliterében.

A különleges táplálkozási célú élelmiszerek csak előre csomagolt formában hozhatók forgalomba, és a csomagolásnak teljes egészében be kell fednie a terméket, kivéve kiskereskedelem esetén vagy ha egy különleges irányelv másképp rendelkezik.

Forgalomba hozatal

Amikor egy olyan élelmiszer kerül forgalomba, amely nem tartozik azokba az élelmiszer-csoportokba, amelyekre különleges rendelkezések alkalmazandók, a termék gyártója vagy importőre köteles értesíteni azon tagállam illetékes hatóságát, ahol a terméket először forgalomba hozták, és a használt címkézés egy példányát elküldeni az illetékes hatóságnak. Amikor a termék ezt követően egy másik tagállamban is forgalomba kerül, a gyártó vagy az importőr elküldi a címkézési példányt e másik tagállam illetékes hatóságainak kiegészítve az első értesítést megkapó hatóságok jelzésével.

Az illetékes hatóság megkövetelheti, hogy a gyártó vagy az importőr nyújtsa be azokat a tudományos eredményeket és adatokat, amelyek bizonyítják, hogy az élelmiszer megfelel a fent felsorolt három fogyasztói csoport egyike különleges táplálkozási célkitűzésének.

Értékesítés felfüggesztése és a forgalomból való kivonás

A tagállamok felfüggeszthetnek vagy kivonhatnak a kereskedelmi forgalomból egyes különleges táplálkozási célú élelmiszereket, ha az adott termék veszélyezteti az emberi egészséget vagy ha nem felel meg ennek az irányelvnek vagy azoknak a különleges irányelveknek, amelyeket a jelen irányelv alkalmazásában hoztak.

A Bizottság megvizsgálja a tagállam indokait, és a szükséges intézkedések meghozása előtt konzultál az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottsággal.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2009.6.9.

HL L 124., 2009.5.20.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez adható tápértéknövelő anyagokról szóló, 2009. október 13-i 953/2009/EK bizottsági rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 269., 2009.10.14.].

A csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat [ COM(2011) 353 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A rendeletre irányuló javaslat felülvizsgálja a 2009/39/EK irányelvben megállapított keretjogszabályt. Megszünteti a különleges táplálkozási célú élelmiszerek fogalmát, valamint bizonyos élelmiszercsoportokra, nevezetesen a csecsemők és kisgyermekek, valamint az orvosi felügyelet alatt álló betegek számára készült élelmiszerekre vonatkozólag új keretet határoz meg.

Utolsó frissítés: 25.06.2014

Top