Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sertések védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sertések védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/120/EK irányelv – a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket szándékozza meghatározni.

FŐBB PONTOK

A sertések védelmére vonatkozó előírások megállapítása mellett az irányelv a fájdalmas operációk, különösen az ivartalanítás, farokkurtítás, a szegletfogak lecsípése stb. tekintetében is meghatároz szabályokat.

A rendelet hatálya

 • A minimumkövetelmények a tenyésztés és hízlalás céljából tartott sertések minden kategóriájára vonatkozik:
  • malacok (a születéstől az elválasztásig);
  • utónevelt malacok (az elválasztástól a sertés tízhetes koráig);
  • hízó (tízhetes kortól);
  • koca és kocasüldő (ivarérett nőivarú sertés az első fialásig);
  • kan (tenyésztésre szánt, ivarérett hímivarú sertés) és így tovább.
 • Ezeket az állatokat csoportosan kell tartani, néhány kivételtől eltekintve (fialó kockák, kanok). A mezőgazdasági gazdálkodóknak intézkedéseket kell hozniuk az alapvető szükségletek kielégítésére és a csoportokon belüli agresszió megakadályozására. Különösen, a sertések számára állandó hozzáférést kell biztosítani elegendő mennyiségű ingergazdagító anyaghoz a fürkésző viselkedés ösztönzése érdekében.

Kocák és kocasüldők

 • Szükség esetén a vemhes kocákat és kocasüldőket a élősködők ellen kezelni kell. 2006. január 1-jétől tilos kocák és kocasüldők lekötött tartása.
 • A fialás előtt egy héttel a kocák és kocasüldők elkülöníthetők. Szabad területet kell kialakítani, mely lehetővé teszi a fialást vagy a fialásban történő segítségnyújtást. A kutricákat malacvédő rendszerekkel kell ellátni.

Malacok (nem elválasztott)

A malacokat 28 napos koruk előtt nem lehet a kocától elválasztani, kivéve, ha ellenkező esetben az anyaállat vagy a malacok egészsége vagy jólléte károsodna.

Utónevelt malacok és hízók

 • Intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az állatok ne harcoljanak egymással.
 • A sertéseket csoportokban kell tartani, és a csoportok nem keveredhetnek (kivéve az elválasztás előtt vagy az azt követő héten, ha szükséges).
 • Az agresszív egyedeket el kell különíteni a csoporttól (akárcsak a sérült állatokat).
 • Nyugtatószereket csak a csoportok keveredésének elősegítésére, és állatorvossal való konzultációt követően lehet alkalmazni.

Az állatokon végzett fájdalmas műtétek

 • Állatorvos, vagy az állatjólléti szempontokra vonatkozóan képzésben részesült „gondozó” végezheti el a következőket:
  • a malacok szegletfogainak megrövidítése;
  • farokkurtítás (hétnapos életkor előtt vagy azt követően, ha állatorvos végzi érzéstelenítés és további tartós fájdalomcsillapítás mellett);
  • hím sertések ivartalanítása (hétnapos életkor előtt vagy azt követően, ha állatorvos végzi érzéstelenítés és további tartós fájdalomcsillapítás mellett);
  • orrkarika behelyezése szabadtartásos rendszerekben.
 • Sem a farokkurtítás, sem a szegletfogak megrövidítése nem végezhető rutinszerűen, csak abban az esetben, ha bizonyított, hogy a kocák csecsbimbóin vagy más sertések fülén vagy farkán sérülések következtek be. Ezeknek az eljárásoknak a végrehajtása előtt a környezet, valamint az állomány sűrűségének figyelembevételével egyéb intézkedéseket kell hozni a farokrágás és más rossz szokások megelőzésére. Ennek érdekében meg kell változtatni a nem megfelelő környezeti feltételeket vagy tenyésztési eljárásokat.

Egészség

Beteg vagy sérült sertéseket egyedi kutricákban kell tartani.

Etetés

Az irányelv rendelkezik előírásokról a „megfelelő mennyiségű” táplálékot és ivóvízhez való „állandó” hozzáférést illetően. Minden sertésnek a csoport többi tagjával azonos időben kell a takarmányhoz jutnia. Minden sertést legalább naponta egyszer meg kell etetni.

Elhelyezés

 • Az alapterületre vonatkozó előírások az állat súlyának megfelelően kerülnek meghatározásra:
  • a 10 kg-nál kisebb élősúlyú sertések esetén sertésenként 0,15 m2 és 110 kg feletti állatoknál 1 m2;
  • 1,64 m2 kocasüldőnként;
  • 2,25 m2 kocánként;
  • 6 m2 kanok esetén (10 m2, ha a kant természetes fedeztetéshez használják).
 • Egyes elhelyezésre vonatkozó előírásokat csak 2013. január 1-je óta alkalmaznak (a 2003 előtt vagy az EU-hoz történő csatlakozást követően felépült épületek tekintetében).
 • A padozatnak simának, de csúszásmentesnek kell lennie a sertések megsérülésének megelőzése érdekében.
 • A fekvőhelynek kényelmesnek, tisztának és száraznak kell lennie.

Környezet

Kerülni kell a 85 dBA vagy ennél nagyobb folyamatos zajszintet. A fényerőnek napi 8 órán keresztül legalább 40 lux erejűnek kell lennie.

Ellenőrzések

 • Az uniós országoknak minden évben ellenőrzéseket kell végezniük egy statisztikailag reprezentatív mintán.
 • Az Európai Bizottság állategészségügyi szakértőket küldhet a mezőgazdasági vállalkozásokhoz, hogy nemzeti ellenőrök segítségével helyszíni vizsgálatokat végezzenek.

Egyedi szabályok

Az uniós országok saját területükön alkalmazhatnak az ezen irányelvben szereplő szabályoknál szigorúbb szabályokat is. Ebben az esetben minden intézkedésről előzetesen tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

A hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet

2017/625 rendelet (EU), az EU új jogszabálya az emberi élelmiszerek és állati takarmányok hatósági ellenőrzéséről, módosítja az irányelv egyes kisebb technikai részleteit. Ezek a változások 2019. december 14-től hatályosak.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. március 10.-től hatályos. A 2008/120/EK irányelv a 91/630/EGK irányelv és későbbi módostásainak kodifikált változata. Az uniós országoknak az eredeti 91/630/EGK irányelvet 1994-ig (illetve módosításait 2003-ig) kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2008/120/EK irányelve (2008. december 18.) a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (kodifikált változat) (HL L 47., 2009.2.18., 5–13. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95., 2017.4.7., 1–142. o.)

Az (EU) 2017/625 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 23.10.2017

Top