Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Enzimek élelmiszerekben való felhasználása (az adalékanyagokban előforduló enzimek kivételével)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Enzimek élelmiszerekben való felhasználása (az adalékanyagokban előforduló enzimek kivételével)

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1332/2008/EK rendelet az élelmiszerenzimekről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet összehangolt szabályokat állapít meg az élelmiszerekben felhasznált enzimekre* vonatkozóan. E szabályokra az emberi egészség védelme és annak lehetővé tétele céljából van szükség, hogy az enzimek felhasználására az EU bármely területén sor kerülhessen.

A jogszabály tartalmazza a jóváhagyott enzimek uniós listáját, élelmiszerekben való felhasználásuk feltételeit, valamint a címkézésre vonatkozó követelményeket.

FŐBB PONTOK

Kizárólag az uniós listán szereplő enzimek értékesíthetők vagy használhatók fel élelmiszerekben.

A jóváhagyott enzimek nem jelenthetnek veszélyt az emberi egészségre és nem vezethetik félre a fogyasztókat. A gyártás, feldolgozás, elkészítés, kezelés, csomagolás, szállítás vagy tárolás során felmerülő indokolt technológiai funkciót kell betölteniük.

A jóváhagyott listán részletesen szerepelnek a következők: az enzim neve és egyéb vonatkozó információk; az élelmiszer, amelyhez az enzim adható; a felhasználás feltételei és bármely korlátozás vagy egyedi követelmény.

Egyedi címkézési szabályok vonatkoznak az enzimekre attól függően, hogy azok a lakosság számára kerülnek értékesítésre vagy sem.

Az információt jól látható, tisztán olvasható, letörölhetetlen és érthető módon kell feltüntetni.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A korábbi jogszabályt módosító rendelet 2009. január 20-án lépett hatályba.

KULCSFOGALOM

* Élelmiszerenzim: növényekből, állatokból vagy mikroorganizmusokból nyert termék, amely biokémiai reakció kiváltására képes, és amelyet az élelmiszerek gyártása, feldolgozása, elkészítése, kezelése, csomagolása, szállítása vagy tárolása során használnak fel.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1332/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról (HL L 354., 2008.12.31., 7–15. o.)

Az 1332/2008/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 11.01.2016

Top