Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biztonságos élelmiszer-adalékanyagok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Biztonságos élelmiszer-adalékanyagok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1333/2008/EK rendelet – élelmiszer-adalékanyagok

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Felvált korábbi európai uniós (EU) jogszabályokat azáltal, hogy az élelmiszer-adalékanyagok* valamennyi típusát egy jogi aktus hatálya alá hozza.
 • Felsorolásokat tartalmaz az alábbiakról:
  • jóváhagyott élelmiszer-adalékok;
  • felhasználási és címkézési feltételek.
 • Egyszerűsíti az engedélyezési eljárást is.

FŐBB PONTOK

 • Élelmiszerekben csak az EU általjóváhagyott adalékanyagok használhatók.
 • A jóváhagyás feltétele, hogy az élelmiszer-adalékanyag nem jelent semmiféle egészségügyi kockázatot és nem vezeti félre a fogyasztókat. Az adalékanyagra ésszerű igénynek kell lennie, amely más módon nem teljesíthető.
 • Egy adalékanyagnak előnyökkel kell járnia a fogyasztóra nézve. Ezek közé tartoznak:
  • az élelmiszer tápértékének megőrzése;
  • az élelmiszer gyártásának, feldolgozásának, előkészítésének, kezelésének, csomagolásának, szállításának vagy tárolásának elősegítése;
  • a különleges táplálkozási igények kielégítése.
 • Speciális feltételek vonatkoznak az édesítőszerekre és a színezékekre.
 • Az adalékanyagokat a kívánt hatás eléréséhez szükséges legkisebb mértékben kell használni. Ennek a szintnek figyelembe kell vennie a megengedhető napi bevitelt és a speciális fogyasztói csoportok (pl. az allergiáktól szenvedők) szükségleteit.
 • Adalékanyagok nem használhatók:
  • feldolgozatlan élelmiszerekben;
  • a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekben.
 • Függetlenül attól, hogy a végső fogyasztónak történő értékesítésre szánják-e vagy sem, az adalékanyagoknak meg kell felelniük az egyértelmű címkézési követelményeknek, így például fel kell tüntetni az adalékanyag nevét és/vagy E-számát (a narancssárga színezéké például E 110).
 • Ez a jogszabály nem alkalmazandó az alábbi anyagokra, kivéve ha azokat élelmiszer-adalékanyagként használják:
  • technológiai segédanyagok, azaz nyersanyagok feldolgozására használt anyagok;
  • növények és növényi termékek védelmére használt anyagok;
  • az élelmiszerhez tápanyagként adott anyagok;
  • víz kezelésére használt anyagok.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN RENDELET?

A rendelet 2010. január 20-tól alkalmazandó.

HÁTTÉR

Az adalékanyagokra vonatkozó legtöbb értékelés az 1980-as és 1990-es években készült. Ezek újraértékelése jelenleg is folyik. Ez a folyamat várhatóan 2020-ra zárul le.

Ezt követően az Európai Bizottság javasolhatja a jelenlegi felhasználási feltételek módosítását vagy egyes adalékanyagok törlését a jóváhagyott listáról.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Élelmiszer-adalékanyagok: az élelmiszerekben különböző célokból – például édesítésükre, szín biztosítására vagy eltarthatóságuk meghosszabbítására – használt anyagok.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanyagokról (HL L 354., 2008.12.31., 16–33. o.)

Az 1333/2008/EK rendelet mellékleteinek későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 257/2010/EU rendelete (2010. március 25.) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok újraértékelésére kidolgozott program létrehozásáról (HL L 80., 2010.3.26., 19–27. o.)

A Bizottság 231/2012/EU rendelete (2012. március 9.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról (HL L 83., 2012.3.22., 1–295. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 19.09.2016

Top