Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az állatok leölésük során való védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az állatok leölésük során való védelme

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1099/2009/EK rendelet az állatok leölésük során való védelméről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet jóléti szabályokat vezet be az élelmiszerek, valamint a prémhez és a bőrhöz hasonló termékek előállítása céljából tartott állatok leölésére vagy levágására vonatkozóan. Kiterjed továbbá az állatok gazdaságokban történő leölésére, például járványvédelmi célból.
 • A rendelet nem alkalmazandó a vadállatok leölésére, továbbá a tudományos kísérletek, vadászati tevékenységek, kulturális vagy sportesemények és állatorvos által, eutanázia keretében leölt állatokra, valamint a személyes fogyasztásra levágott baromfira és nyúlra.

FŐBB PONTOK

A leölés során nem lehet elkerülhető fájdalmat, szorongást vagy szenvedést okozni az állatoknak. A vállalkozásoknak – így a vágóhidak üzemeltetőinek – biztosítaniuk kell, hogy az állatok:

 • fizikai kényelmet és védelmet kapjanak, tisztán tartsák őket, védelmet kapjanak a sérülések ellen, valamint olyan bánásmódban részesüljenek és olyan elhelyezést kapjanak, amely figyelembe veszi szokásos viselkedésüket;
 • ne mutassák elkerülhető fájdalom, félelem vagy rendellenes viselkedés jeleit;
 • ne szenvedjenek hosszan tartó takarmány- vagy vízmegvonástól;
 • ne legyenek kitéve más állatokkal való elkerülhető, a jólétüket esetleg sértő érintkezésnek.

A leölésre használt létesítményeknek képesnek kell lenniük a felsorolt összes feltétel teljesítésére az év minden időszakában.

A féken tartásra szolgáló és kábító módszerek

A rendelet részletes szabályokat határoz meg az állatok féken tartására és kábítására, többek között a vállalkozók képzésére és a berendezések megfelelő karbantartására vonatkozóan. Különböző állatok tekintetében különböző módszerek alkalmazásáról rendelkezik. Az elkábított állatokat például halálukig eszméletlen állapotban kell tartani, kivéve, ha azokra vallási szertartások által előírt különleges vágási módszerek vonatkoznak és a levágásukra vágóhídon kerül sor.

Képesítési bizonyítvány

Az állatok leölését és a kapcsolódó műveleteket kizárólag a megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek végezhetik, és nem okozhatnak elkerülhető fájdalmat, szorongást vagy szenvedést az állatoknak. A következő műveletek többek között egyedi képesítési bizonyítványt igényelnek:

 • az állatok kezelése és ellátása a féken tartás előtt;
 • az állatok féken tartása elkábítás vagy leölés céljából;
 • az állatok elkábítása és a kábítás eredményességének értékelése;
 • az élő állatokra való lábbilincs-felhelyezés és azok felemelése, valamint az élő állatok elvéreztetése;
 • a vallási szertartásokkal összhangban történő levágás.

Az EU-n kívüli országokból behozott húst kísérő egészségügyi bizonyítványnak igazolnia kell az egyenértékű követelményeknek való megfelelést.

Vágóhidak

A vágóhidak kialakítására, berendezésére és működésére részletes szabályok vonatkoznak. A vágóhidak üzemeltetőinek folyamatosan ellenőrizniük kell a műveleteket, ezenfelül pedig ki kell jelölniük egy állatjóléti tisztviselőt, aki segítséget nyújt a megfelelőség biztosításában. Tilos többek között a következő féken tartási módszerek alkalmazása:

 • eszméletüknél lévő állatok felfüggesztése vagy felemelése;
 • az állatok lábán szorítógyűrű alkalmazása vagy lábuk megkötözése.

A baromfik és a vallásos szertartások szerinti vágás esetében előfordulnak a megfordított pozíciót engedélyező kivételek.

Kiirtás* és sürgősségi leölés

Bármely kiirtási művelet megkezdése előtt cselekvési tervet kell életbe léptetni e rendelet betartása céljából. A kiirtási műveletekről évente jelentést kell küldeni. A jelentésnek különösen a következőket kell tartalmaznia:

 • a kiirtás okai;
 • a leölt állatok száma és fajtája;
 • az alkalmazott kábítási és leölési módszerek;
 • a felmerült nehézségek és az érintett állatok szenvedésének minimalizálására talált megoldások.

Amennyiben az állatok komoly fájdalmat vagy szenvedést élnek át, az állatok gondozójának meg kell hoznia minden szükséges intézkedést az állatok lehető leghamarabb történő leölése érdekében.

Meg nem felelés és szankciók

Az uniós országoknak biztosítaniuk kell a szabályok végrehajtását és azt, hogy az illetékes hatóságok hatásköre kiterjedjen a következőkre:

 • a műveletek megváltoztatása, továbbá a termelés lelassítása vagy megállítása;
 • az ellenőrzések gyakoriságának növelése;
 • a képesítési bizonyítványok felfüggesztése vagy visszavonása.

A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2013. január 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikke rendelkezik arról, hogy az állatokat érző lényként* kell elismerni.

További információkért lásd az állatok levágásáról és kábításáról szóló oldalt az Európai Bizottság honlapján.

KULCSFOGALMAK

* Kiirtás: az állatoknak közegészségügyi, állat-egészségügyi, állatjóléti vagy környezeti okokból, a hatáskörrel rendelkező hatóság felügyelete mellett történő leölése.

* Érző lény: fizikai és pszichés fájdalmat, illetve szenvedést megélni képes élőlény.

JOGI AKTUS

A Tanács 1099/2009/EK rendelete (2009. szeptember 24.) az állatok leölésük során való védelméről (HL L 303., 2009.11.18., 1–30. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szarvasmarhákat megfordítással vagy más természetellenes helyzettel féken tartó rendszerekről (COM(2016) 48 final, 2016.2.8.)

utolsó frissítés 23.05.2016

Top