Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A sertések azonosítása és nyilvántartása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A sertések azonosítása és nyilvántartása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/71/EK irányelv – a sertések azonosításáról és nyilvántartásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja a sertések nyomonkövethetőségének* biztosítása azáltal, hogy előírja az Európai Unió (EU) országainak egy egységes azonosítási és nyilvántartási rendszer bevezetését.

FŐBB PONTOK

 • Az uniós országoknak be kell vezetniük a sertéscsoportok azonosítását lehetővé tevő rendszert az állatok származásának és a gazdaságok közötti mozgásának nyomonkövethetősége érdekében.
 • Az irányelv nem vonatkozik a vaddisznókra, illetve eltérésre van lehetőség azon gazdaságok esetében, amelyek egyetlen sertést tartanak saját használatra, feltéve, hogy az állat megfelel a 90/425/EGK irányelv állat-egészségügyi, valamint fizikai és közigazgatási követelményekre vonatkozó rendelkezéseinek.
 • Az azonosítási és nyilvántartási rendszer a következőket írja elő:
  • a lehető leghamarabb, és a születési gazdaság elhagyását megelőzően felhelyezett füljelző vagy tetoválás, amely lehetővé teszi a származási és minden későbbi gazdaság megállapítását;
  • a sertéseket és a mozgásaikat tartalmazó nyilvántartásmegléte minden gazdaságban, amelyeket legalább három évig meg kell őrizni;
  • nemzeti központosított számítógépes adatbázis, amely tartalmazza a sertéstartó gazdaságokat, a sertéscsoportok azonosítóit, valamint az állatok mozgásait.
 • Az állatok állat-egészségügyi és állattenyésztés-technikai jogszabályokban előírt bizonyítványok vagy okmányok nélkül történő mozgására vonatkozó adatokat kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani a hatóság által meghatározott minimális ideig.
 • A nem uniós országokból érkező, az EU területén levágandó állatoknak nem feltétlenül kötelező az ezen irányelv előírásainak megfelelő azonosítás, amennyiben megfelelnek az élő állatok behozatalára vonatkozó uniós állat-egészségügyi ellenőrzéseken, valamint harminc napon belül levágásra kerülnek.
 • Az uniós országok kötelesek szankciókat alkalmazni az irányelv megsértése esetén.
 • Az irányelvet az (EU) 2016/429 rendelet 2021. április 20 -tól hatályon kívül helyezi, és annak helyébe lép.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

A jelen kodifikált változat (2008/71/EK irányelv) új jogalkotási aktus, amely tartalmazza az eredeti aktust (92/102/EGK irányelv) és annak későbbi módosításait. Az irányelv 2008. augusztus 28-án lépett hatályba. Az uniós országoknak a 92/102/EGK irányelvet 1993. december 31 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

* KULCSFOGALMAK

Nyomonkövethetőség: lehetőség arra, hogy nyomon követhető legyen egy élelmiszer, takarmány, élelmiszer előállítására szánt állat vagy olyan anyag, amely anyagot élelmiszer vagy takarmány előállításánál felhasználásra szánnak, a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2008/71/EK irányelve (2008. július 15.) a sertések azonosításáról és nyilvántartásáról (kodifikált változat) (HL L 213., 2008.8.8., 31–36. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1–208. o.)

A Tanács 90/425/EGK irányelve (1990. június 26.) egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről (HL L 224., 1990.8.18., 29–41. o.)

A 90/425/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 05.10.2016

Top