Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel

A Bizottság előterjeszti az Európai Unió és a földközi-tengeri térség déli részének országai közötti új partnerség főbb elemeit. A partnerség célja azoknak az országoknak a támogatása, amelyek elkötelezik magukat az egyének jogai és szabadsága erősítését támogató politikai és gazdasági reformok mellett.

JOGI AKTUS

Közös közlemény az Európai Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2011. március 8.) – Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel [COM(2011) 200 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az új együttműködési stratégiának köszönhetően az Európai Unió növelheti a politikai és gazdasági reformokat vállaló dél-mediterrán országok támogatását.

A megújított partnerség alapja a barcelonai folyamat és az Unió a Mediterrán térségért. A mediterrán partnereknek késznek kell mutatkozniuk a politikai együttműködés elmélyítésére, beleértve a kül- és biztonságpolitikát is. Bizonyítaniuk kell, hogy képesek az emberi jogok és a demokratikus folyamatok tiszteletben tartására.

A stratégiát differenciált megközelítéssel, az egyes országok igényeihez igazítva kell végrehajtani. Emellett a reformok végrehajtási ütemezésének kell meghatároznia a pénzügyi támogatás összegeit és az euromediterrán társulási megállapodásokon alapuló kiemelt státus elérésének lehetőségét.

A demokrácia támogatása

Az EU által elsődlegesen támogatott reformok a közigazgatást, a politikai folyamatokat és az adórendszereket, valamint a korrupció és az illegális pénzáramlások elleni harcot érintik.

A stratégia arra is kötelezi a partnereket, hogy javítsák a társadalmi párbeszédet és a civil társadalom szerepét, elsősorban a civil társadalomnak nyújtott szomszédságpolitikai eszköz kialakításával.

A személyek mobilitásának javítása

A partnereknek együttműködési keretet kell teremteniük a személyek mobilitásának javítása érdekében (különösen a vízummal és a jogszerű migrációval, valamint a szezonális foglalkoztatás keretein belül történő migrációval, az átutalások kezelésével, a visszatéréssel és a visszailleszkedéssel stb. kapcsolatban).

Emellett az EU olyan intézkedéseket tervez, amelyek partnerei migrációs hullámok kezelésére való képességét támogatják a migránsok beilleszkedését és a határok biztonságát illetően (illegális bevándorlás, emberkereskedelem, határokon átnyúló bűnözés és korrupció stb. elleni küzdelem).

Az inkluzív gazdasági fejlődés ösztönzése

A stratégiának hozzá kell járulnia a partnerországok gazdasági stabilitásának javításához és a munkahelyteremtéshez szükséges társadalmi és gazdasági reformok azonosításához.

A Bizottság további prioritásokat is azonosít az oktatási rendszerrel, a kis- és középvállalkozásokra alkalmazandó jogszabályokkal, a regionális kereskedelmi integrációval és az ipari ágazaton belüli euromediterrán együttműködéssel kapcsolatban.

A kereskedelem és a befektetések ösztönzése

A kereskedelem fejlesztéséhez és a külföldi közvetlen befektetések növeléséhez elengedhetetlen az üzleti környezet javítása. Ennek megfelelően a stratégiának támogatnia kell a jogállamiságot és az igazságszolgáltatást, a korrupció elleni küzdelmet és a közigazgatási eljárások reformját.

Az EU – Szíria kivételével – valamennyi mediterrán partnerével kereskedelmi megállapodásokat kötött. Ezeket a megállapodásokat az adott országokhoz igazított intézkedésekkel kell kiegészíteni az alábbi területeken:

  • mezőgazdasági és halászati termékek;
  • az ipari termékek megfelelősége;
  • a szolgáltatások kereskedelmének liberalizálása;
  • pán-euro-mediterrán preferenciális származási szabályok.

Ezenfelül a megújított partnerségnek elő kell segítenie a mély és átfogó szabadkereskedelmi térségről * szóló tárgyalásokat, amelyeknek célja szabadkereskedelmi övezetek kialakítása.

Az ágazati együttműködés megerősítése

Új együttműködési kezdeményezéseket kell indítani különösen az alábbi ágazatokban:

  • energia, az energiabiztonság biztosítására és a megújuló energiák előállítására vonatkozó közös megközelítés kialakításával;
  • mezőgazdaság, élelmezés és élelmezésbiztonság;
  • oktatás és szakképzés, mégpedig az írástudatlanság elleni küzdelem és a diákcsereprogramok fejlesztése érdekében;
  • repülésbiztonság és tengeri biztonság;
  • információs és kommunikációs technológiák – az alkalmazandó szabályozási keret és a versenyfeltételek javításával.

Pénzügyi támogatás

A stratégia elfogadása után újra meg kell határozni az európai szomszédságpolitika pénzügyi prioritásait. Ez azt jelenti, hogy növelni és diverzifikálni kell a pénzügyi támogatást, beleértve a nemzetközi pénzügyi intézetek, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) és az Európai Beruházási Bank (EBB) (DE) (EN) (FR) támogatásaihoz való hozzáférést is.

Emellett az EU makrogazdasági támogatást is nyújthat a nemzetközi pénzügyi válság által sújtott partnereinek.

Kulcsfogalmak

  • Mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás: olyan kereskedelmi megállapodás, amely számos kérdést szabályoz, és amelynek célja, hogy a szabályozások közelítése révén egyszerűsítse az államok között folytatott kereskedelmet. Az ilyen jellegű megállapodások az EU belső piacának harmadik ország előtti részleges megnyitását irányozzák elő. Ebben jelenleg kizárólag az európai szomszédságpolitikában részt vevő partnerországok részesülhetnek.

Utolsó frissítés: 27.06.2011

Top