Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Külügyi Szolgálat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai Külügyi Szolgálat

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2010/427/EU határozata – az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az EKSZ az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének irányítása alatt működik. Az EKSZ támogatja a főképviselőt alábbi megbízatásai teljesítésében:

Az EKSZ hozzájárul továbbá a Tanács Főtitkárságának, a Bizottságnak és az uniós országok diplomáciai szolgálatainak a munkájához az európai külső tevékenységek koherenciájának biztosítása érdekében.

Végezetül az EKSZ támogatja a Bizottságot az EU külső tevékenysége pénzügyi programjainak és eszközeinek kidolgozásában és végrehajtásában.

Központi igazgatási szerv

Az EKSZ székhelye Brüsszelben található. Az EKSZ-t egy, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének irányítása alatt tevékenykedő ügyvezető főtitkár irányítja.

Az EKSZ központi igazgatása az alábbi területeket irányító főigazgatóságokból áll:

  • tematikus és földrajzi cselekvési területek, amelyek a világ minden országát és régióját lefedik;
  • az igazgatás, a kommunikációs és információs rendszerek biztonsága, a költségvetés kezelése és az emberi erőforrás;
  • a válságkezelés és a tervezés, az Európai Unió Katonai Törzse és az EU Helyzetelemző Központja – EU IntCen (korábban az EU Helyzetelemző Központja – SitCen) a KKBP irányításához.

Küldöttségek hálózata

Az EKSZ-t ezenkívül az Uniót az EU-n kívül országokban és a nemzetközi szervezetekben képviselő küldöttségek alkotják. Az egyes küldöttségeket küldöttségvezetők igazgatják, akik az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője irányítása alá tartoznak. A küldöttségvezető képviseli az Uniót az adott országban.

A küldöttségek együttműködnek az uniós országok diplomáciai szolgálataival, és megosztják egymással az információkat.

AZ EKSZ ügyvezető főtitkárának feladata az egyes küldöttségek pénzügyi és igazgatási értékelése.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

2010. július 26 -dika óta.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2010/427/EU határozata (2010. július 26.) az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról (HL L 201., 2010.8.3., 38–40. o.)

utolsó frissítés 28.06.2016

Top