Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tudományos és technológiai együttműködés az Amerikai Egyesült Államokkal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tudományos és technológiai együttműködés az Amerikai Egyesült Államokkal

Az Amerikai Egyesült Államok (USA) és az Európai Unió (EU) közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás célja a megállapodás két részes fele közötti tudományos és technológiai együttműködés tevékenységeinek az ösztönzése, fejlesztése és előmozdítása. Különösen az egyesült államokbeli és európai tudósok számára teszi lehetővé, hogy - a kölcsönösség elvének alapján - részt vegyenek egymás kutatási és fejlesztési tevékenységeiben.

JOGI AKTUS

98/591/EK: a Tanács határozata (1998. október 13.) az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről.

2009/306/EK: a Tanács határozata (2009. március 30.) az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbításáról és módosításáról.

2014/240/EU: a Tanács határozata (2014. április 14.) az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2014/240/EU határozat célja, hogy az Európai Közösség (EK) és az Egyesült Államok (USA) közötti, eredetileg 1997. december 5-én Washingtonban aláírt tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodást további öt évvel meghosszabbítsa.

Célkitűzése a két fél közötti együttműködés megerősítése a közös kiemelt területeken, amelyeken tudományos és technológiai kutatási és fejlesztési tevékenységeket folytatnak. Az együttműködés tevékenységi területei a következők:

 • környezet (beleértve az éghajlati kutatásokat),
 • biogyógyászat és egészségügy (beleértve az AIDS, a fertőző betegségek és a kábítószerrel való visszaélés kutatását),
 • mezőgazdaság,
 • halászati tudomány,
 • mérnöki kutatások,
 • nem nukleáris energia,
 • természeti erőforrások,
 • anyagtudományok (beleértve a nanotechnológiát) és méréstan,
 • információs és kommunikációs technológiák,
 • telematika,
 • biotechnológia,
 • tengerészeti tudományok és technológiák,
 • társadalomtudományi kutatások,
 • közlekedés,
 • biztonságpolitikai kutatás,
 • űrkutatás,
 • tudomány- és technológiapolitika, vezetéstudomány, a kutatók képzése és mobilitása.

A megállapodás szerinti tevékenységek kutatási programok végrehajtásához, technológiai fejlesztésekhez és demonstrációkhoz kapcsolódnak egyesült államokbeli és uniós országokban található vállalkozásokkal, kutatási központokkal és egyetemekkel való együttműködés, illetve az azok közötti együttműködés előmozdítása révén. További céljuk a tudósok képzésének és mobilitásának ösztönzése, valamint a kutatási eredmények terjesztése és optimalizálása, oly módon, hogy közben a szellemi tulajdon védelmének is eleget tesznek.

A két fél támogatja a tudósok és az e megállapodás szerinti tevékenységekhez használt eszközök területükre való bejutását. A koordinálást egy közös konzultatív csoport végzi, amely általában évente egyszer ülésezik. Ezt a csoportot a két fél képviselői alkotják korlátozott és egyenlő számban. A csoport értékeli és nyomon követi a megállapodás végrehajtását. Feladatai közé tartozik többek között azon ágazatok beazonosítása, ahol az együttműködés megerősítésre szorul, valamint a kutatási prioritások meghatározása.

Háttér

Ez az EU és az USA közötti megállapodás hivatalos együttműködési keretet hoz létre a tudományos és technológiai kutatások tekintetében. Először 1997. december 5-én írták alá egy ötéves kiindulási időszakra. Ez az időszak - esetleges módosításokkal - további ötéves időszakokkal hosszabbítható meg. További információkért lásd az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának a honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

98/591/EK határozat

1998.10.13.

-

HL L 284., 1998.10.22. 35-36. o.

2009/306/EK határozat

2009.3.30.

-

HL L 90., 2009.4.2. 20-21. o.

2014/240/EU határozat

2014.4.14.

-

HL L 128., 2014.4.30. 43-44. o.

23.09.2014

Top