Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Közös kutatásprogramozás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Közös kutatásprogramozás

Az éghajlatváltozással, az egészségüggyel vagy az energiával összefüggő társadalmi kihívások túllépik az Európai Unió (EU) tagállamainak határait. Az európai kutatás nagyban függ a nemzetközi kutatástól. Ez utóbbi hatásának fokozása érdekében a tagállamoknak össze kell hangolniuk erőfeszítéseiket és el kell fogadniuk, hogy forrásaikat megosztják. Ebben a közleményben az Európai Bizottság egy új koncepció, az ún. „közös programozás” elfogadását javasolja a tagállamoknak a jelenleg még túlságosan szétforgácsolt európai kutatás hatékonyságának növelése érdekében.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2008. július 15.) – „Útban a közös kutatásprogramozás felé: Összefogással a mindenkit érintő kihívások hatékonyabb megválaszolásáért” [COM(2008) 468 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A kutatás a tagállamok közti együttműködés új formáját teszi szükségessé az olyan, Európa számára alapvető fontossággal bíró társadalmi kihívások leküzdése érdekében, mint az élelmezésbiztonság, az egészségügy, a fenntartható fejlődés vagy az energiaellátás biztonsága, amelyek nem állnak meg a nemzeti határoknál.

Az Európában kutatásra fordított közkiadások akár 85%-át is a nemzeti kutatás teheti ki. Az, hogy a nemzeti programok milyen hasznosak a nemzeti szükségletek vagy prioritások kielégítése szempontjából, nem szorul bizonyításra. Egyes stratégiai területeken azonban a tagállamok egyesíthetnék erőfeszítéseiket a nemzeti beruházások hatásának javítása érdekében. Ezzel lehetővé válna, hogy ne finanszírozzanak több tagállamban is azonos kutatási programokat, valamint, hogy enyhítsék a forráshiányt.

Közös programozás

A közös programozás arra irányul, hogy néhány területen fokozza a tagállamok közfinanszírozású kutatási programjai közötti határokon átnyúló együttműködést, a koordinációt és az integrációt. Célja tehát az, hogy a kutatásra fordított nemzeti költségvetések jobb kiaknázásával segítse Európát a társadalmi kihívások leküzdésében.

A közös programozás lényege, hogy a stratégiai kutatási kilátások és menetrendek kidolgozása és végrehajtása érdekében közös jövőképet határoznak meg a főbb társadalmi-gazdasági és környezeti kihívásokkal kapcsolatban. A tagállamok szempontjából ez jelentheti a már létező nemzeti programok összehangolását vagy újak kialakítását. A gyakorlatban ez források átcsoportosítását, megfelelő eszközök kiválasztását, közös végrehajtást, nyomon követést és az elért haladás közös értékelését teszi szükségessé. A tagállamok részvétele teljesen önkéntes alapon történik. Szabadon dönthetnek a részvételről vagy a kötelezettségvállalás elutasításáról.

A közös programozás előnyöket kínál az érdekeltek számára. Többek között lehetővé teszi, hogy a részt vevő tagállamok együtt adjanak választ a közös kihívásokra, segít európai szinten optimálissá tenni a kutatási programok körét és kiszűrni a források pazarló felhasználását, és mindemellett segíti a kiválóság érvényesülését. Ezenkívül a különböző európai országokban szétszórtan fellelhető tudás és tapasztalatok megosztásának köszönhetően lehetővé teszi az együttműködés fejlesztését, valamint a programok jobb láthatósága révén a programigazgatási költségek csökkentését.

Végrehajtás

A közlemény a kutatási programok élettartamának megfelelően három fontos szakaszra helyezi a hangsúlyt:

  • közös jövőkép meghatározása;
  • stratégiai kutatási menetrend elfogadása, amely konkrét, mérhető, teljesíthető, reális és időalapú (az elvárások angol megfelelőinek kezdőbetűit összeolvasva: „SMART”, azaz „intelligens”) célkitűzéseket tartalmaz;
  • a stratégiai kutatási menetrend végrehajtása a nemzeti kutatási eszközök támogatásával (nemzeti és regionális programok, kormányközi kutatási szervezetek és együttműködési programok, kutatási infrastruktúra, mobilitási programok stb.). A hetedik kutatási keretprogramon keresztül európai uniós finanszírozást és eszközöket lehet felhasználni.

Konkrét területek kijelölése

A kiválasztott területeknek meg kell felelniük az alábbi kritériumoknak:

  • európai vagy globális társadalmi-gazdasági vagy környezeti kihívás megválaszolásával foglalkozik;
  • közfinanszírozás tárgyát képezi;
  • hozzáadott értéket biztosít olyan kutatási munkákhoz, amelyek terjedelme meghaladja az egyes tagállamok lehetőségeit;
  • egyértelmű és reális célok kitűzését teszi lehetővé.

A közös programozásnak emellett hozzá kell járulnia a kutatás szétforgácsoltságával és átfedéseivel összefüggő költségek mérsékléséhez, a kutatási programok jövedelmezőségének javítása és a közforrások hatékonyabb felhasználása érdekében. A közös programozásnak tartalmaznia kell a kiválasztott területre irányuló közszektorbeli kezdeményezéseket, és élveznie kell a részt vevő tagállamok maradéktalan támogatását.

A Bizottság támogatja a közös programozás végrehajtását. Az elért haladás ellenőrzésével és nyomon követésével az Európai Unió Tanácsát bízzák meg, amely a közös programozási kezdeményezések végrehajtásának megkönnyítése érdekében intézkedéseket vehet fontolóra.

Háttér

Ez a közlemény egyike annak az öt stratégiai kezdeményezésnek, amelyeket a Bizottság 2008-ban határozott meg „Az Európai Kutatási Térség: új perspektívák” című zöld könyv folytatásaként. A közlemény külön utal „a kutatási programok és prioritások optimalizálásának” dimenziójára, törekszik a tudásalapú társadalom előtti akadályok elhárítására, és ezzel hozzájárul a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseihez.

Utolsó frissítés: 22.09.2008

Top