Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A közösségi programokban való részvétel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A közösségi programokban való részvétel

Az Európai Unió társult országai, a tagsággal nem rendelkező európai országok, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelölt országok részt vehetnek a közösségi programokban. Ez a részvétel az Unió és az érintett országok közti egyre szorosabb kapcsolatok, a politikákkal és a munkamódszerekkel való megismerkedésük keretébe illeszkedik, és előmozdítja a tapasztalatok és a helyes gyakorlatok cseréjét. Célja, hogy az országok uniós kilátásaival összefüggésben támogassa a nyugat-balkáni országok stabilizációs és társulási folyamatainak végrehajtását.

JOGI AKTUSOK

A Tanács határozatai (2005. június 2.) az Európai Közösségek és a nyugat-balkáni országok közötti, a nyugat-balkáni országok közösségi programokban való részvételének általános elvei megállapításáról szóló keretmegállapodás megkötéséről:

  • a 2005/524/EK határozat az Albán Köztársasággal;
  • a 2005/525/EK határozat Bosznia-Hercegovinával;
  • a 2005/526/EK határozat a Horvát Köztársasággal;
  • a 2005/527/EK határozat Szerbiával és Montenegróval;
  • a 2005/528/EK határozat Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal, a keretmegállapodásról létrejött stabilizációs és társulási egyezmény jegyzőkönyvének megkötéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A társult országok közösségi programokban való részvételének az a célja, hogy ezeket az országokat megismertesse az Európai Unió (EU) módszereivel és politikáival. A nyugat-balkáni országok tekintetében ez a részvétel az országok uniós kilátásai, és még közelebbről a 2003-ban elfogadott thesszaloniki cselekvési program keretébe illeszkedik (EN). Ez utóbbi kifejezetten a stabilizációs és társulási folyamat és – különösen az uniós vívmányok elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban – az EU-hoz való közeledés eszközeként határozza meg ezt a részvételt.

A közösségi programokban keretmegállapodások útján történő részvétel jellege és menete

A nyugat-balkáni országok az összes olyan közösségi programban részt vehetnek, amelyek megfelelnek különleges igényeiknek, és amelyek a stabilizációs és társulási folyamat célkitűzései és prioritásai keretébe tartoznak. A keretmegállapodások melléklete tartalmazza azoknak a folyamatban lévő programoknak a felsorolását, amelyekben az adott ország részt vehet. Ezenfelül a nyugat-balkáni országok a más, már létező vagy később létrehozott programokban való részvételüket is kérhetik.

A nyugat-balkáni országok képviselői megfigyelőként részt vesznek továbbá azon programok bizottságainak az ülésein, amelyekhez pénzügyileg hozzájárulnak.

Az országok közösségi programokban való részvételének részletes szabályait és feltételeit minden érintett programra vonatkozóan a Bizottság és az egyes országok dolgozzák ki. Ezek az EU általános költségvetéséhez való pénzügyi hozzájárulásokat is tartalmazzák. A pénzügyi hozzájárulást az egyes országok szükségleteitől függően állapítják meg. Ennek értelmében a pénzügyi hozzájárulásukért cserébe támogatásban részesülhetnek az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) vagy minden más olyan külső támogatás révén, amelyre igényt tarthatnak.

A nyugat-balkáni országok közösségi programokban való részvételét keretmegállapodásokkal szabályozzák, amelyek megállapítják az arra vonatkozó általános elveket. Azon országok esetében, amelyek stabilizációs és társulási megállapodást kötöttek, a keretmegállapodást jegyzőkönyv formájában csatolják a stabilizációs és társulási megállapodáshoz. Ezeket a keretmegállapodásokat az Európai Közösség nevében eljáró Európai Bizottság és az egyes országok tárgyalják és kötik meg.

A keretmegállapodásokat határozatlan időtartamra kötik. A megállapodásokat azonban háromévente felülvizsgálják.

Háttér

A thesszaloniki cselekvési program elfogadását követően a Bizottság 2003. december 3-án közleményt terjesztett elő, amelyben a nyugat-balkáni országok közösségi programokban és ügynökségekben való részvételére vonatkozó részletes szabályok és iránymutatások szerepelnek. A közlemény a társult európai országok (tagsággal nem rendelkező európai országok és tagjelölt országok) részvételével kapcsolatban szerzett tapasztalatokra épül.

A Bizottság többek között leszögezi, hogy a programok és ügynökségek kiválasztása során a szelektív és progresszív megközelítés fog érvényesülni. Ez lehetővé teszi, hogy az egyes programokban és ügynökségekben való részvételt értékeljék, mielőtt azt szükség esetén másokra is kiterjesztenék.

A részvétel az egyes országok szükségleteitől és prioritásaitól függ. Az egy adott ágazatra vonatkozó, rendkívül specifikus programokban való részvétel szintén lehetséges. Ugyanakkor az érintett országoknak rendelkezniük kell a kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges közigazgatási kapacitásokkal és felvevőképességgel.

Ezenfelül a résztvevő országok kiveszik a részüket a programok és ügynökségek finanszírozásából, ami azt jelenti, hogy hozzájárulnak az EU általános költségvetéséhez. A közösségi programok többsége ugyanis az EU belső politikáit erősíti, és a finanszírozásuk a belső költségvetési tételek alá tartozik, kivéve azokat a külső elemeket is tartalmazó programokat, mint a TEMPUS és a LIFE, amelyekhez a nyugat-balkáni országok már társultak. A társult országok pénzügyi hozzájárulását a részt vevő országok állampolgárainak száma alapján állapítják meg.

A Bizottság szoros határidőket állapít meg az első részvételek 2005-től történő megvalósítására annak érdekében, hogy a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó új pénzügyi terv keretében jobban meg lehessen vizsgálni az igényeket és a javítandó területeket.

A közösségi ügynökségekre vonatkozóan a Bizottság ugyanazt a megközelítést alkalmazza, mint a közösségi programok esetében. Elsőként öt ügynökség, azaz az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ), a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EUMC), az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) áll a stabilizációs és társulási folyamatban érintett országokkal való együttműködés rendelkezésére, mielőtt a részvételt más ügynökségekre is kiterjesztenék.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2005/524/EK határozat

2005.6.2.

HL L 192., 2005.7.22.

A 2005/525/EK határozat

2005.6.2.

HL L 192., 2005.7.22.

A 2005/526/EK határozat

2005.6.2.

-

HL L 192., 2005.7.22.

A 2005/527/EK határozat

2005.6.2.

HL L 192., 2005.7.22.

A 2005/528/EK határozat

2005.6.2.

HL L 192., 2005.7.22.

Utolsó frissítés: 31.08.2011

Top