Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Integráció az Európai Unióba

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Integráció az Európai Unióba

Az Európai Unió által a délkelet-európai országokkal szemben folytatott stabilizációs és társulási politika megerősítése és ezen országok uniós integrációs programjának meghatározása.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – The Western Balkans and European Integration [COM(2003) 285 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek [2003. május 21.] „A Nyugat-Balkán és az európai integráció”) [COM(2003) 285 végleges − a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Nyugat-Balkán országainak uniós integrációja elsődleges fontosságúvá vált az Európai Unió számára. E cél elérése érdekében szükségessé válik a stabilizációs és társulási folyamat megerősítése. E folyamat elmélyítéséhez a közép- és kelet-európai országokkal történő uniós bővítési folyamatot veszik alapul. Tapasztalataik megosztása a közép- és kelet-európai országokkal alapvető fontosságú. Az integrációs folyamat előrehaladása végső fokon az egyes országok alkalmasságától és elköteleződésétől függ.

Intézkedések a stabilizációs és társulási folyamat megerősítésére

E közlemény jelzi, hogy hasznos lenne megvizsgálni a Nyugat-Balkán országaival való integrációs partnerség kialakításának a lehetőségét. E partnerségek keretében felsorolják mindazokat az erőfeszítéseket, amelyeket az egyes országoknak meg kell tenniük az Unióhoz való közelítés céljából. A rövid és középtávon meghozandó intézkedések listája hivatkozási alapként fog szolgálni az egyes országok csatlakozás irányába tett előrehaladásának megítélésére. Emellett segítséget nyújt a CARDS program által biztosított támogatás prioritásainak meghatározásában is. A térség országai az integrációs partnerség prioritásainak megvalósítására irányuló cselekvési terveket készítenek. A Bizottság többek között éves jelentések formájában rendszeresen nyomon követi az országok által elért előrehaladást.

Az „ikerintézményi program” (amikor a tagállamok tisztségviselőit tapasztalataik átadása céljából kirendelik a tagjelölt országok intézményeihez) nagyon hasznosnak bizonyult a közép- és kelet-európai országok számára. Határozottan hozzájárul a tagjelölt országok intézményei megerősítéséhez. 2002 októbere óta a CARDS program ikerintézményi programokat alakít ki a Nyugat-Balkán egyes országai számára. Az intézmények megerősítése céljából a Bizottság támogatja továbbá, hogy felsőoktatási intézményt alapítsanak a közigazgatás megreformálására.

A közlemény javasolja a bel-és igazságügyi együttműködés megerősítését. E témában párbeszédet fognak kezdeményezni a térség országaival. Mélységében fognak megtárgyalni a délkelet-európai országok számára olyan nagy jelentőségű témákat, mint az Unió vízum- és a migrációs politikája. A térség országainak terveket kell kidolgozniuk a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez.

A Bizottság javasolja, hogy a Nyugat-Balkán országai vegyenek részt bizonyos közösségi programokban. Ez lehetővé tenné számukra, hogy megismerkedjenek a Közösség politikáival és munkamódszereivel.

A Bizottság továbbra is támogatni fogja a gazdasági fejlődést, a kereskedelmet és az életképes piacgazdaságba való átmenetet. A Nyugat-Balkán országainak ki kell használniuk az őket illetően elfogadott kereskedelmi intézkedésekben, valamint az egymással vagy az Unióval kötött szabadkereskedelmi megállapodásokban rejlő valamennyi lehetőséget. A Bizottság intézkedéseket fog tenni annak érdekében, hogy ezek az országok nagyobb mértékben részesedjenek a kedvezményes kereskedelmi intézkedések előnyeiből. A kis- és középvállalkozások fejlődési lehetőségein javítani kell. E téren ajánlott a Kisvállalkozások Európai Chartája alapelveinek az alkalmazása. A Bizottság javasolja, hogy ezekkel az országokkal gazdasági párbeszéd induljon, és esetleg bővítsék ki irányukba a belső energetikai piacot.

A stabilizációs és társulási folyamat elsőszámú pénzügyi támogatása továbbra is a CARDS program. A Bizottság javasolja, hogy növeljék meg a program költségvetését. Másrészről a Bizottság készen áll annak a lehetőségének a megvizsgálására, hogy nemzetközi intézményekkel együttműködve rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatást nyújtson a térség országainak.

E közlemény ösztönzi a térség országai közötti regionális együttműködést, valamint a határokon átnyúló együttműködést az Unió tagállamaival.

A közlemény a térség parlamentjeinek megerősítésével és azok regionális és nemzetközi parlamenti struktúrákba való beépítésével javaslatot tesz a parlamenti együttműködésre.

A politikai együttműködésre ugyancsak ajánlást tesz. Javasolja továbbá, hogy a Nyugat-Balkán országait fel kell kérni az Unió által a közös kül- és biztonságpolitika keretében elfogadott közös álláspontokhoz és közleményekhez való csatlakozásra. A térség országai és az Unió közötti politikai párbeszédnek fel kellene erősödnie és rendszeresebbé kellene válnia.

Utolsó frissítés: 25.01.2011

Top