Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A Közép-Ázsia számára a 2007–2013 közötti időszakban nyújtandó támogatásra vonatkozó stratégia és a 2007–2010 közötti időszakra szóló indikatív program

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A Közép-Ázsia számára a 2007–2013 közötti időszakban nyújtandó támogatásra vonatkozó stratégia és a 2007–2010 közötti időszakra szóló indikatív program

A Közép-Ázsiára vonatkozó regionális stratégiai dokumentum célja, hogy választ adjon a régiónak a regionális együttműködéssel, a szegénység mérséklésével és az életszínvonal javításával, valamint a felelősségteljes kormányzással és a gazdasági reformokkal kapcsolatos igényeire. A végrehajtás részletes szabályait a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó regionális stratégiai dokumentum (RSD) és a 2007-2010 közötti időszakra szóló indikatív program mutatja be.

JOGI AKTUS

Európai Közösség – A Közép-Ázsia számára a 2007–2013 közötti időszakban nyújtandó támogatásra vonatkozó stratégiai dokumentum (EN) és a 2007–2010 közötti időszakra szóló indikatív program

ÖSSZEFOGLALÓ

A regionális stratégiai dokumentum (RSD) a közép-ázsiai régióval való együttműködés célkitűzéseit és prioritásait határozza meg a partnerországok (Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán és Türkmenisztán) számára közös érdeket képviselő területeken.

Közös múltjuk ellenére az egyes országok helyzete, területének nagysága, népessége, humán fejlettségi szintje, vagy akár az együttműködésre és a világ többi részébe való integrálódására irányuló szándéka jelentősen eltérnek egymástól. A régiónak azonban hasonló politikai, gazdasági, szociális és környezetvédelmi kihívásokkal kell megküzdenie, amelyek a következők:

  • a kereskedelem és a világpiacokra való kijutás, amelyeket bonyolult és kevésbé összehangolt kereskedelempolitikák, az átláthatóság hiánya, magas szállítási és tranzitköltségek, valamint a határokon elszenvedett behozatali vagy kiviteli késedelmek jellemeznek;
  • a befektetési környezet, amelynek ingatagságát a bizonytalan jogszabályok is fokozzák;
  • a közlekedés, amelyet fokozatosan, de hatékonyan be kell építeni az európai és nemzetközi megállapodásokba, és amelyhez javítani kell a közúti, vasúti, tengeri és légi biztonságot és a belvízi közlekedés biztonságát, valamint intermodális koncepciókat kell bevezetni;
  • a közös természeti erőforrások és a különösen a víz kezelése, továbbá az éghajlatváltozás, az erdőirtás, a természeti katasztrófák vagy a megújuló energiaforrások kérdésének kezelése;
  • a társadalmi fejlődés és a szegénység mérséklése, hiszen a régiót jelentős jövedelemkülönbségek, magas munkanélküliség, alacsony várható élettartam és a fertőző betegségek újbóli felbukkanása jellemzik.

Az EU válaszstratégiája

A támogatási stratégia és a 2007–2010 közötti időszakra szóló indikatív program az Európai Unió (EU) által elfogadott három kiemelt célkitűzést határoz meg az elkövetkezendő öt év partnerségére vonatkozóan.

Az Uniónak először is az a célja, hogy előmozdítsa a Közép-Ázsiával való regionális együttműködést és a jószomszédi kapcsolatokat. Az EU elsősorban négy célkitűzésre összpontosít majd, amelyek a regionális szintű végrehajtás révén valódi többletértéket teremthetnek. Ezek a következők:

  • a közlekedési és energiahálózatok, valamint a nemzetközi piaccal való integráció támogatása a kereskedelmi összeköttetések és kapcsolatok fokozása érdekében;
  • a környezetgazdálkodás javítása, ami a vízügyi és az erdészeti ágazatban magában foglalja a fenntartható kezelést és a felelősségteljes irányítást, a biológiai sokszínűség megőrzését és a természet védelmét, különösen az éghajlatváltozással kapcsolatban;
  • a határ- és migrációkezelés, valamint a szervezett bűnözés elleni küzdelem és a vámügyek;
  • az oktatási cserekapcsolatok, valamint a tudományos és a helyi tevékenységek előmozdítása a régió lakosságával.

A kétoldalú támogatás esetében a szegénység csökkentése és az életszínvonal javítása a legfontosabb prioritás. Ez a millenniumi fejlesztési célok (MFC (EN) (ES) (FR)) keretébe illeszkedik. Ezekben az országokban ugyanis a szegénység a régió nagy részét érinti, és a társadalmi-gazdasági fejlődés egyenlőtlenségei növelik a bizonytalanságot, a biztonság hiányát és a szélsőségességet. Ez a célkitűzés a regionális fejlődésre és a helyi közösségekre, valamint a vidékfejlesztés és a szociális szektor megreformálásának támogatására összpontosít majd.

Ebben az időszakban a felelősségteljes kormányzás és a gazdasági reformok előmozdítása képezi a támogatás második kiemelt területét. A Bizottság a civil társadalom felelősségteljes irányítása, a társadalmi párbeszéd, a demokratikus folyamatok, továbbá a piacok és a kereskedelem jobb szabályozását lehetővé tevő reformok előmozdítására összpontosít majd. A politikai, közigazgatási és igazságszolgáltatási reformok támogatása ugyanis lehetővé teszi a közép-ázsiai országok stabilitásának biztosítását. Minden egyes országra a nemzeti politikákat és a különleges helyzeteket figyelembe vevő, külön programot határoznak meg.

Az EU támogatása egy sor eszközön és intézkedésen nyugszik: ilyen a fejlesztési együttműködési eszköz (DCI), az 5 tematikus programot is beleértve, a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze, a nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszköz, a stabilitási eszköz és a humanitárius eszköz.

Feltételek

A Közép-Ázsiára vonatkozó 2007–2010. évi geopolitikai indikatív program finanszírozása 314 millió euró lesz, amelyből 94,2 millió eurót a Közép-Ázsiával való regionális együttműködés előmozdítására fordítanak majd, 219,8 millió eurót pedig a két utolsó prioritásra. Az Európai Bizottság 2008. júniusban, majd ezt követően legalább kétévente ellenőrzi a stratégia végrehajtása során elért haladást.

A 2007–2010 közötti indikatív program bemutatja a fentebb ismertetett különböző prioritásokra vonatkozó közösségi támogatás várható eredményeit. Ennek megfelelően a regionális programokkal kapcsolatban javítani kell az energiagazdálkodást és az infrastruktúrákat, javítani kell a közlekedési forgalmat (számban és minőségben) és harmonizálni kell a tengeri, vasúti és közúti fuvarozást, tudatosítani kell a környezetvédelmi ügyeket és a civil társadalom együttműködését ezen a területen, a határokon javítani kell a hatékonyságot és a biztonságot és harmonizálni kell az eljárásokat, továbbá bővíteni és korszerűsíteni kell a helyi és regionális infrastruktúrákat, valamint javítani kell a lakosság hozzáférését a szolgáltatásokhoz, illetve a törvények és gyakorlatok hozzáigazítását a nemzetközi szabványokhoz, többek között az emberi jogok tekintetében.

A programok hatásainak (az emberi jogok és a fent említett egyéb területeken elért haladás, a szegénység alakulásával kapcsolatos tevékenységek, statisztikák, különösen a millenniumi célkitűzések, a végrehajtásról szóló jelentés stb. relevanciája) mérését a kidolgozásukkor meghatározott teljesítménymutatók teszik majd lehetővé.

Utolsó frissítés: 12.06.2008

Top