Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A keleti stratégia a 2007–2013 közötti időszakban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

A keleti stratégia a 2007–2013 közötti időszakban

A keleti régióra vonatkozó regionális stratégiai dokumentum azonosítja azokat a több területet érintő kihívásokat, amelyekkel az Európai Unió által biztosított új vagy kiegészítő intézkedések és eszközök segítségével a régiók képesek megküzdeni. Az érintett országok a következők: Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldova, Ukrajna és Oroszország.

JOGI AKTUS

Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz – A keleti régióra vonatkozó program – A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó stratégiai dokumentum (DE) (EN) (FR)

ÖSSZEFOGLALÓ

A regionális stratégiai dokumentum (RSD) az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) alapján meghatározza a regionális együttműködés célkitűzéseit és prioritásait a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozóan. Ennek keretében kiegészíti a régió egyes országaira (Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldova, Ukrajna és Oroszország) kidolgozott országstratégiai (EN) (FR) dokumentumokat.

Az Európai Unió (EU) és a fenti országok közötti kétoldalú kapcsolatokon túlmenően az RSD hozzájárul a partnerországokkal, valamint az Oroszországgal közös négy térséggel (EN) (FR) folytatott európai szomszédságpolitika (ENP) (EN) (FR) célkitűzéseinek megvalósításához. Ezért a regionális együttműködés azokra a kihívásokra vonatkozik, amelyek az összes ország számára közös érdeket képviselnek, és amelyek határokon átnyúló jellegűek.

Ezt a regionális támogatást továbbá a hozzáadott értéke, illetve az is indokolja, hogy a határokon átnyúló kérdések megoldásához több ország együttes fellépésére van szükség. Ezért alapvető fontosságú, hogy a partnerországok hajlandóságot mutassanak a regionális alapon történő együttműködésre, és felelősséget vállaljanak ezért az együttműködésért.

Egyes ágazatokban a regionális együttműködés az EU-val történő fokozatos gazdasági és szabályozási integrációt is támogatja majd.

A partnerországok közös kihívásai

A keleti régió olyan országokat tömörít, amelyek jóllehet közös múlttal rendelkeznek, de a saját átmeneti folyamatukat követik. Ezeknek az országoknak hasonló politikai, gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi kihívásokkal kell megküzdeniük.

A 2007–2010 közötti időszakra vonatkozó indikatív program a partnerországokkal folytatott konzultáció keretében lefektetett, meghatározott számú prioritásra vonatkozik. A prioritásokat regionális szintű stratégiai jelentőségük, komparatív előnyük és komplementaritásuk, valamint az ezekre a területekre vonatkozó uniós politikákkal való összhangjuk alapján választották ki.

A közlekedés és az energia, különösen a közlekedési és energiahálózatok alapvető fontosságú prioritásnak minősülnek, mivel a régió országai nem csak termelő, hanem tranzitországok is. A segítségnyújtás a korábbi TRACECA (EN) és INOGATE (EN) programok során szerzett tapasztalatokra épül, és az alábbiakat foglalja magában:

 • a közlekedés biztonsága, különösen az uniós előírásokhoz való fokozatos közelítés, valamint a fenntartható közlekedés fejlesztése;
 • az energiaellátás sokfélesége és biztonsága, valamint a megújuló energiaforrások előmozdítása;
 • az EU és szomszédjai közti kapcsolatok és hálózatok fejlesztése, különösen a kereskedelmi kapcsolatok fokozása érdekében.

A környezet és az erdők védelme és az éghajlatváltozás elleni küzdelem az indikatív program középpontjában állnak. Különös figyelmet fordítanak a levegő- és vízminőségre, a hulladékkezelésre, a természet- és talajvédelemre, valamint az ipari szennyezésre, továbbá a Balti-tenger, a Barents-tenger, a Kaszpi-tenger és a Fekete-tenger szennyezésére. Az ezen a területen tett erőfeszítések támogatása érdekében a civil társadalom és a magánszektor figyelmének fokozottabb felkeltésére és nagyobb mértékű bevonására van szükség.

Határokon átnyúló jellegük miatt a határ- és migrációkezelés, a határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni küzdelem és a regionális szintű vámhivatalok révén nagyságrendi megtakarítások érhetők el. Az EU kiemelten támogatja a nemzeti és nemzetközi szintű emberkereskedelem, korrupció és terrorizmus elleni intézkedéseket.

Ezenfelül a közösségek közötti tevékenységek, valamint a tájékoztatási és támogatási tevékenységek támogatásban részesülnek a civil társadalom és az EU partnerországai közti együttműködés előmozdítása érdekében.

Végezetül a gyalogsági aknák, a háborúból visszamaradt robbanószerkezetek, valamint a kézi- és könnyűfegyverek komoly veszélyt jelentenek a polgári lakosságra és a környezetre. A múltbéli vagy állandósult konfliktusok következtében sok országnak kell megküzdenie azzal, hogy gyalogsági aknák és más háborús maradványok találhatók a területén. Ezért ezzel kapcsolatban tartós segítségnyújtásra és világos cselekvési stratégiákra van elengedhetetlenül szükség.

Eszközök és intézkedések

Különféle eszközök és intézkedések támogatják e prioritások megvalósítását. A legfontosabb eszköz az ENPI, amely a következőket foglalja magában:

 • nemzeti előirányzatok, amelyek a kedvezményezett országok stratégiai prioritásaira összpontosítanak;
 • határokon átnyúló együttműködés, valamint szomszédsági és partnerségi programok, amelyek célja a kedvezményezett országok, az EU, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelölt országok közti határokon átnyúló együttműködés előmozdítása;
 • interregionális program, amelynek intézkedéseit minden szomszédos országban egységesen hajtják végre (TAIEX (EN) (FR), Tempus (EN) (FR), SIGMA (EN)) stb.);
 • az új eszközök keretében előirányzott tematikus programok, például a demokrácia és az emberi jogok, a migráció és a menekültügy, a nem állami szereplők és a helyi hatóságok, a környezetvédelem és a természeti erőforrások felhasználása vagy akár az energiaügy.

Ezenfelül más eszközöket is mozgósítani fognak vagy mozgósíthatók lesznek:

Ezzel párhuzamosan a kedvezményes kamatozású kölcsönök felhasználása elősegíti, hogy a különféle nemzetközi pénzintézetek befektetéseket valósítsanak meg a környezetvédelem, az energia és a közlekedés területén.

Háttér

Külpolitikai célkitűzéseinek megfelelően az EU világszerte előmozdítja a fellendülést, a szolidaritást, a biztonságot és a fenntartható fejlődést, valamint a demokráciát és az emberi jogokat. Az ötödik bővítés után megkezdett európai szomszédságpolitika célkitűzéseinek megvalósítása továbbfolytatódik, amely során az EU és a szomszédjai közti jószomszédi kapcsolatokra helyeződik a hangsúly. Ennek keretében az európai szomszédságpolitikának a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi eszköze, az ENPI az európai szomszédságpolitika partnerországait, valamint Oroszországot támogatja, magában foglalja a regionális és határokon átnyúló dimenziót, és továbbviszi az előző TACIS programban meghatározott célkitűzéseket.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye (2008. december 3.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Keleti partnerség [COM(2008) 823 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé] A Bizottság javaslatokat nyújt be, amelyek célja, hogy elmélyítsék az Uniónak a keleti szomszédjai iránti elkötelezettségét. E regionális partnerségnek a társulási megállapodások megkötését kell eredményeznie. Ezért támogatnia kell a gazdasági reformok, a politikai párbeszéd és a multilateralizmus felgyorsítását, különösen az intézmények megerősítésére irányuló átfogó program segítségével.

A kétoldalú kapcsolatok megerősítésének az alábbiak keretében kell történnie:

 • szabadkereskedelmi övezet fokozatos kialakítása az Unióval, amelyet fokozatosan a partnerországok közötti szabadkereskedelmi megállapodások egészítenek ki;
 • energiaügyi együttműködés, tekintetbe véve az EU és a partnerei között meglévő kölcsönös kereskedelmi függőségi viszonyokat;
 • országonként differenciált „mobilitás és biztonság” paktumok bevezetése, amelyek a vízumrendszer fokozatos liberalizációját, valamint az illegális bevándorlás elleni küzdelem fokozását egyaránt előírják;
 • a regionális, helyi és határokon átnyúló szinten végrehajtott gazdasági és szociális politikák fejlesztése.

A partnerségnek egy új, többoldalú szintre kell támaszkodnia. A négy tematikus platform útján bevezetett többoldalú szint célja az együttműködés és a párbeszéd fejlesztése az alábbi területeken:

 • a demokrácia, a jogállamiság, a felelősségteljes kormányzás, a stabilitás és a területi integritás;
 • gazdasági integráció és az Unióval való szabályozási konvergencia megteremtése;
 • környezetvédelem;
 • a közlekedési és információs hálózatok összekapcsolása;
 • az energiaellátás biztonsága, különösen a riasztási mechanizmusok, valamint a források és az ellátási utak diverzifikálása révén;
 • kultúra és a személyes kapcsolatok.

A hatékony határigazgatásra, a kis- és középvállalkozásokra, a megújuló energiaforrásokra, valamint a természeti vagy az ember által előidézett katasztrófákra való reagálásra vonatkozóan egyedi kezdeményezéseket is meghatároznak.

A Bizottság a keleti partnerek részére az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) keretében nyújtott támogatások globális emelését javasolja. Felszólítja a tagállamokat, hogy növeljék a szomszédsági beruházási kerethez (NIF) nyújtott közvetlen hozzájárulásaikat.

Ezt a keleti partnerségre irányuló új kezdeményezést a 2009 tavaszán megrendezésre kerülő Keleti Partnerségi Csúcstalálkozón kell útjára indítani.

Utolsó frissítés: 30.10.2009

Top