Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A CAN-re vonatkozó regionális stratégia, 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html HU html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

A CAN-re vonatkozó regionális stratégia, 2007–2013

Az Andok Közösségre (CAN-re) vonatkozó regionális stratégiai dokumentumban (RSP-ben) kijelölt regionális integrációs célkitűzések: a stabilitás, a gazdasági és társadalmi kohézió, a kábítószer-kereskedelem elleni harc, valamint a fenntartható fejlődés. A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó RSP és a 2007–2010 közötti időszakra vonatkozó regionális indikatív program (RIP) részletezi az ezek megvalósítását célzó lépéseket.

JOGI AKTUS

Európai Közösség – Andok Közösség regionális stratégiai dokumentum, 2007–2013 (DE) (EN) (FR)

ÖSSZEFOGLALÓ

A regionális stratégiai dokumentum (RSP) meghatározza az Európai Unió (EU) és az Andok Közösség (CAN) (EN) között a 2007–2013. időszakban megvalósuló együttműködés célkitűzéseit és prioritásait. Célja, hogy választ adjon a CAN tagországai előtt álló kihívásokra. Ezek között a kihívások között a legfontosabbak a demokrácia megerősítésével, a politikai stabilitással, az emberi jogok tiszteletben tartásával, a jogállamisággal, a társadalmi kohézióval, a gazdasági fejlődéssel, a kábítószerek elleni küzdelemmel, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatban jelentkeznek. Ebben a tekintetben kiegészíti az országstratégiai dokumentumokat (CSP-ket), amelyek a régió egyes országaira vonatkozóan készültek.

A regionális együttműködés ebben az összefüggésben olyan hozzáadott értéket képvisel, amelynek az alapját az országok közötti együttműködés jelenti. Azonban a partnerországok – tehát Bolívia, Ecuador, Kolumbia és Peru – együttműködési hajlandósága és az együttműködés felvállalására való készsége alapvető fontosságú az RSP végrehajtása szempontjából.

Az EU válaszadási stratégiája

A regionális integráció előmozdítása érdekében az RSP több kiemelt cselekvési területet azonosított, amelyek különösen nagy komparatív előnyt hordoznak. Ezeket a prioritásokat a 2007–2010 közötti időszakra szóló regionális indikatív programok (RIP-ek) pontosítják.

A regionális gazdasági integráció különösen fontos az Andok közös piacának megteremtése szempontjából, emellett várhatóan elősegítheti az EU és a CAN közötti, társulási és szabadkereskedelmi szerződés megkötését célzó tárgyalásokat is. Az e területhez kapcsolódó intézkedések között a következők említhetők:

 • a jogszabályok harmonizálása és kölcsönös elismerése;
 • áruk és szolgáltatások kereskedelme, valamint a két régió közötti kereskedelmi kapcsolatok szorosabbra fűzése;
 • a vámkezelés és a kereskedelem megkönnyítésének előmozdítása, valamint az e területhez kapcsolódó nemzetközi szabványok elfogadása;
 • a CAN vonzóbbá tétele külföldi befektetők számára.

A társadalmi és gazdasági kohézió elősegíti a szegénység, az egyenlőtlenségek, a munkanélküliség és a kirekesztés elleni küzdelmet. Az e területhez kapcsolódó konkrét célkitűzések között a következők említhetők:

 • a CAN egészére vonatkozó szociálpolitika további fejlesztésének ösztönzése a társadalmi és gazdasági kohézió integrált szemlélete segítségével;
 • helyszíni projektek és határon átnyúló, illetve országok közötti kapcsolatok bátorítása;
 • szinergiák teremtése a társadalmi kohézió és a környezetvédelem között azáltal, hogy integrálják a természeti erőforrások fenntartható kezelését a projektekbe.

A bűnözés és a kábítószerek elleni küzdelem is kiemelt terület ebben a régióban, amely a világ legfontosabb kokaintermelője. Hatékony intézkedésekkel az utóbbiaknak a demokratikus intézményekre és a társadalom szövetére gyakorolt destabilizáló hatása is mérsékelhető. Az e területhez kapcsolódó célkitűzések között a következők említhetők:

 • globális szemléletmód érvényesítése a CAN tagországai által alkalmazott kábítószer-ellenes intézkedések terén, az elfojtástól a megelőzésig, kellő figyelmet szentelve az érintettek társadalomba történő visszafogadásának;
 • egymást kiegészítő szakpolitikai intézkedések hozatalának ösztönzése regionális és nemzeti szinten.

Ebben az összefüggésben a CAN-tagországok intézményi kapacitásainak megerősítése és a régiónak a világgazdaságba történő integrálása jelenti a stratégia két legfontosabb elemét.

Továbbá annak érdekében, hogy minél nagyobb hatást fejtsenek ki az elvégzett cselekvések, az e prioritások keretében végrehajtott projektekbe több területet érintő témákat is integrálnak, mégpedig az energiát, a közlekedést, a foglalkoztatást, a nemek közötti egyenlőséget, az őslakos népek jogait, a fogyasztók jogait, a helyes kormányzást, valamint a környezeti fenntarthatóságot. A végrehajtásba a civil társadalmat is bevonják.

A végrehajtás részletei

A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó RSP indikatív költségvetése a fejlesztési együttműködési eszköz (DCI) keretében 50 millió euró. Ennek a költségvetésnek a kétharmada a 2007–2010 közötti időszakra szól (RIP I.), egyharmada pedig a 2011–2013 közötti időszakra (RIP II.). A forrásokat ezt követően osztják szét a különböző kiemelt területek között. Az utóbbi felosztást 2010-ben vizsgálják felül.

Az RIP a várható eredményeket is áttekinti a különböző prioritásokhoz kapcsolódóan, ilyenek például:

 • a kereskedelem és a beruházások növekedése az integrált piac keretein belül;
 • az egymást kiegészítő jelleg érvényesülése a társadalmi és gazdasági kohéziót érintő regionális és nemzeti politikai intézkedések terén;
 • a kábítószerek elleni küzdelem szoros koordinációja.

Háttér

Az EU és a CAN közötti együttműködés – amelynek alapját az 1969-es Andok Egyezmény képezi – része a fejlesztési együttműködési keretrendszernek (az Európai Közösséget létrehozó szerződés 177. cikke). A fejlesztési politikáról szóló konszenzus és a Latin-Amerikával folytatott megerősített partnerség kapcsán meghatározott célkitűzéseket követi. Ebben a tekintetben a 2007–2013 közötti időszakra szóló RSP a korábbi RSP (2002–2006) célkitűzéseit követi, amelynek a tapasztalatait is hasznosítja.

Utolsó frissítés: 01.04.2008

Top