Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Szomszédsági politika: részvétel az Európai Unió programjaiban és ügynökségeiben

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Szomszédsági politika: részvétel az Európai Unió programjaiban és ügynökségeiben

Az európai szomszédságpolitikához tartozó partnerországok európai uniós ügynökségekben és az Európai Unió (EU) programjaiban való részvétele lehetővé teszi az EU és a partnerei közötti együttműködés megerősítését. Ez a részvétel lehetővé teszi, hogy ezek az országok megerősítsék intézményeiket, reformfolyamataikat, valamint jogszabályaikat, normáikat és szabványaikat közelítsék az európai jogszabályokhoz és gyakorlathoz.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2006. december 4-i közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az európai szomszédságpolitikához tartozó partnerországok közösségi ügynökségekben és közösségi programokban való részvételét elősegítő általános megközelítésről [COM(2006) 724 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az európai szomszédságpolitika (ENP) (EN) (FR) azon partnerországai, amelyek akár társulási megállapodást, akár partnerségi és együttműködési megállapodást kötöttek az Európai Unióval (EU), részt vehetnek az ügynökségek munkájában és az európai politikák végrehajtását támogató európai uniós programokban.

Az ENP cselekvési tervekben meghatározott részvétel önkéntes alapon történik. A részvételben mind az ENP-partnerországoknak, mind az EU-nak érdekeltnek kell lennie. A legfőbb célkitűzés valójában a nemzeti reformokhoz, az igazgatási kapacitások megerősítéséhez és a normák, illetve adott esetben a jogszabályok európai uniós normákhoz és jogszabályokhoz történő közelítéséhez való hozzájárulás.

Az EU Tanácsa 2007 tavaszán határozott 13 ENP-partnerországnak (Algéria, Azerbajdzsán, Egyiptom, Grúzia, Libanon, Izrael, Jordánia, Marokkó, Moldova, Örményország, a Palesztin Hatóság, Tunézia és Ukrajna) az EU ügynökségeiben és programjaiban való fokozatos részvételéről. Ennek célja a szabályozási és igazgatási reformok ösztönzése, valamint a partnerországok politikáinak az európai uniós normákhoz, szabványokhoz és bevált gyakorlatokhoz való közelítésének elősegítése.

Részvétel az EU ügynökségeiben

Az ENP-partnerországok ügynökségek munkájába való bevonását fokozatosan és körültekintően kell megtenni. A Bizottság felméri az egyes országok részvételi képességét az ország prioritásainak, az ágazati reformjaik állapotának, valamint a hosszú távú elköteleződésük függvényében. A Bizottság figyelembe veszi továbbá az EU számára létező előnyöket, valamint az ügynökségek felvevőképességét.

Az ENP-partnerországok ügynökségekben való részvételét technikai megállapodásokban kell rögzíteni. A megállapodás megkötése előtt az ENP-partnerországok és az érintett ügynökségek között az ügynökség munkájának megismerését szolgáló időszak iktatható be. Ez az előkészítő szakasz lehetővé teszi, hogy az ENP-partnerországok intézményeiket, valamint normáikat, szabványaikat és megközelítéseiket a bevált európai gyakorlathoz igazítsák. Adott esetben a jogszabályok közelítésére is szükség lehet.

Az ENP-országok részt vehetnek az ügynökségek munkáiban, vagy tevékenységi területeik (EN) függvényében együttműködési tevékenységeket folytathatnak.

Részvétel az EU programjaiban

Az ENP-partnerországok csak az Európai Unión kívüli államok számára nyitott európai uniós programokban vehetnek részt. A programok általános célkitűzése az EU programjai megvalósításának nyomatékosítása az európai uniós országok közötti együttműködés keretében.

Az ENP-országok részvételének általános feltételeit keretmegállapodások határozzák meg. Ezt követően az egyes országok részvételének szabályait programonkénti jegyzőkönyvek határozzák meg.

A legfontosabb programok az alábbiak:

Bizonyos tevékenységekre meghatározott együttműködési módozatokat (EN) állapítanak meg az alábbi programok alapján:

 • Hercule II;
 • alapvető jogok és jogérvényesülés;
 • a terrorizmus megelőzése, az arra való felkészültség és következményeinek kezelése;
 • bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem;
 • Marco Polo;
 • IDABC;
 • polgári védelem;
 • oktatás és egész életen át tartó tanulás;
 • kultúra;
 • média 2007;
 • cselekvő ifjúság;
 • 7. kutatási kereprogram;
 • statisztika 2008;
 • határokon átnyúló, transznacionális és a régiók közötti együttműködési fellépések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) keretében.

Feltételek

Minden ENP-partnerország az ügynökségtől vagy a programtól függő, különböző tényezők alapján megállapított pénzügyi hozzájárulást nyújt. A pénzügyi hozzájárulást az EU általános költségvetésébe való befizetéssel kell teljesíteni.

A Bizottság rendszeres jelentéseket készít az ENP megvalósítása során elért fejlődésről, valamint az egyedi ENP cselekvési tervek végrehajtásáról, amelyekben információkat közöl a partnerországoknak az EU ügynökségeiben és programjaiban való részvételéről.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

Communication from the Commission to the Council and Parliament – Preparing for the participation of the Western Balkan countries in Community programmes and agencies (A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – „A nyugat-balkáni országok közösségi programokban és ügynökségekben való részvételének előkészítése”) [COM(2003) 748 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Keretmegállapodások

Javaslat: A Tanács határozata (2010. július 28) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az Ukrajna uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és Ukrajna közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv elfogadásáról [COM(2010) 407 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti euró-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Marokkói Királyság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv aláírásáról [COM(2010) 232 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Javaslat: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak a Moldovai Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvének elfogadásáról [COM(2010) 194 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz az Európai Közösségek és Izrael Állam közötti, az Izrael Állam közösségi programokban való részvételét szabályozó általános elvekről szóló keretmegállapodásra vonatkozóan [Hivatalos Lap L 129., 2008.5.17.].

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodáshoz, az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről szóló keretmegállapodásról [Hivatalos Lap L 192., 2005.7.22.]

Keretmegállapodás az Európai Közösség és Szerbia és Montenegró között, Szerbia és Montenegrónak a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elveiről [Hivatalos Lap L 192., 2005.7.22.]

Keretmegállapodás az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről [Hivatalos Lap L 192., 2005.7.22.]

Keretmegállapodás az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina között, Bosznia és Hercegovinának a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről [Hivatalos Lap L 192., 2005.7.22.]

Keretmegállapodás az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között, az Albán Köztársaságnak a közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekről [Hivatalos Lap L 192., 2005.7.22.]

Keretmegállapodás az Európai Közösség és a Török Köztársaság között a Török Köztársaság közösségi programokban való részvételének általános elveiről [Hivatalos Lap L 61., 2002.3.2.]

Utolsó frissítés: 28.10.2010

Top