Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Brazíliára vonatkozó stratégia 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Brazíliára vonatkozó stratégia 2007–2013

A 2007 és 2013 közötti időszakra szóló Brazíliai Stratégiai Dokumentum meghatározza az Európai Unióval (EU) való együttműködés célkitűzéseit és cselekvési programjait. Az ország szükségletei alapján két elsőbbséget élvező együttműködési kérdést azonosítanak: az EU és Brazília közötti kapcsolatok megerősítését és a környezetvédelem fenntartható fejlődés keretében való támogatását. Ezek a prioritások alapján a stratégiai dokumentum felvázolja a megvalósításhoz szükséges lépéseket és a megvalósítás feltételeit. Ez a dokumentum továbbá orientációs keretet is jelent a pénzügyi támogatáshoz.

JOGI AKTUS

Európai Bizottság – Brazíliára vonatkozó országstratégiai dokumentum 2007–2013 (EN).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az országstratégiai dokumentum az Európai Unió (EU) és Brazília közötti együttműködés stratégiai keretet biztosítja a 2007 és 2013 közötti időszakra. Olyan, úgynevezett „puha” intézkedések támogatására tesz javaslatot, amelyek célja csökkenteni a szegénységet és javítani az ország gazdasági, politikai és környezetvédelmi helyzetén.

Brazília saját helyzete elemzése eredményeképp megállapított szükségletei alapján azonosították be az együttműködés két kiemelt területét. Az első kiemelt terület a kapcsolatok és a know-how EU és Brazília közötti cseréjének ösztönzése, a társadalmi befogadás javítása, az egyenlőtlenségek csökkentése és a közös tudás fejlesztése céljával. A második kiemelt fontosságú terület a környezetvédelem fenntartható fejlődés keretében való támogatását célzó projektek támogatásából áll.

Politikai, gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi helyzet

Brazília politikailag egy stabil demokrácia. Van azonban néhány kihívás, amellyel Brazíliának szembe kell néznie, ilyen például a stabil parlamenti többség kialakítása, a kormányzás három szintje (szövetségi, állami és községi) közötti kapcsolatok erősítése, a korrupció és a közpénzek jogszerűtlen használata elleni harc, az igazságszolgáltatás és az állami hivatalok működésének javítása, az emberi jogokra vonatkozó jogszabályok alkalmazása és az erőszak elleni küzdelem, mely utóbbi kérdéskör gyakran összekapcsolódik a kábítószer-kereskedelemmel és a társadalmi kirekesztéssel is.

Gazdaságilag az ország a makroökonómiai stabilitást részesíti előnyben. Jelentősen lecsökkent az államadósság, ez azonban továbbra is sérülékenységi pontot jelent. A magánbefektetéseket pedig a magas kamatlábak akadályozzák. Az ország ugyanakkor külkereskedelmileg rendkívül aktív.

Társadalmi téren a szociális és az egészségügyi mutatók javuló tendenciát mutatnak. Az oktatáshoz való hozzáférés terén eddig elért fejlődés ellenére azonban még mindig fennállnak a regionális egyenlőtlenségek. A gazdagság és a jövedelmek megoszlása emellett rendkívül egyenlőtlen.

Brazília környezete az egyik leggazdagabbnak mondható a világon. Az országnak 6,5 millió euró négyzetkilométernyi Amazonas-medencét kell megőriznie és harcolnia kell az erdőirtás, az éghajlatváltozás hatásai, a vízforrásai minőségromlása és a városi szennyezés ellen.

A két kiemelt fontosságú terület

Az első kiemelt fontosságú terület a kétoldalú kapcsolatok fokozása. Ennek azon kezdeményezések támogatása a célja, amelyeket az EU és Brazília ágazati párbeszédein belül folytatnak és amelyek hozzájárulhatnak társadalmi befogadáshoz és az egyenlőtlenségek csökkenéséhez. A forrásokat a párbeszédek intenzívebbé tételéhez, valamint a jobb kormányzáshoz és politikaalkotáshoz vezető tevékenységek finanszírozására fogják használni. Az EU és Brazília közötti kapcsolatok erősítésének másik célja, hogy előmozdítsák a kölcsönös megértést és népszerűsítsék az EU-t Brazíliában a felsőoktatási csereprogramok és az Európai tudományok intézetének brazíliai felállítása révén.

A második kiemelt fontosságú terület a környezetvédelmi fenntartható fejlődés keretében való támogatása. Mivel Brazíliában az életközösségek széles skálája található meg és természetvilága igen gazdag, az országnak rendkívül fontos szerepet kell játszania a globális környezetvédelmi kérdésekben. Az együttműködési forrásokat ezért a fenntartható fejlődésre szánják. Ennek érdekében az EU felvállalja, hogy segítséget nyújt Brazíliának a millenniumi fejlesztési célok (MDG-k) elérésében, valamint a Biológiai Sokféleség Egyezmény, az Éghajlat-változási Keretegyezmény (EN) (FR) és a Kiotói Jegyzőkönyv követelményeinek való megfelelés terén. Az EU emellett támogatja az erdőirtás visszaszorítását és a természetes erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást célzó erőfeszítéseket is. Végül szükség van a vidéki szegénység elleni intenzívebb harcra is, hiszen a vidéki szegénység egyben oka és következménye is a természetes erőforrások romlásának.

Szabályok

Az országstratégiai dokumentum megvalósítására egy 61 millió euró költségvetést irányoztak elő a fejlesztési együttműködés pénzügyi eszközének (DCI) keretében. A fejlesztési együttműködési stratégiát két nemzeti indikatív programban (NIP) fogják meghatározni: az egyik a 2007 és 2010 közötti, a másik a 2011 és 2013 közötti időszakot fedi majd le (előbbire a források 65%-át, utóbbira a források 35%-át szánják). A teljes, 2007-től 2013-ig terjedő időszak alatt a javaslat szerint a források 70%-át fordítanák a bilaterális kapcsolatok erősítésére, 30%-át pedig a környezetvédelem támogatására.

A támogatott tevékenységek a következők: az ágazati párbeszédek támogatási mechanizmusa, tudatosságnövelő tevékenység a médián keresztül, az EU és Brazília civil társadalmának képviselői és szakértők részvétele, felsőoktatás programok Brazília számára (ösztöndíjak finanszírozása és oktatói csereprogramok), egy Európai tudományok intézetének létrehozása, a helyi lakosság termőföldhöz való hozzáférését segítő tevékenységek, a nem szennyező olyan termelő tevékenységek támogatása, amelyek a jövedelem növekedését és a jól-lét fokozását eredményezik.

Az eredményeket minden kiemelt fontosságú területhez tartozó tevékenység vonatkozásában meghatározzák. A bilaterális kapcsolatok erősítésére vonatkozó célkitűzés eléréséhez kapcsolódó tevékenységeknek a következőket kell eredményezniük: ágazati párbeszédek; az intézmények, a civil társadalmi szervezetek és mindkét oldal érintettjei közötti intenzívebb együttműködés; az egyetemek közötti cserekapcsolatok és partnerségek fejlődése; az EU-ról szóló információk elterjedése és az európai tanulmányok kialakulása Brazíliában.

A másik kiemelt terület, a környezetvédelmi dimenzió támogatása kapcsán a következőket kell elérniük a tevékenységeknek: az éves erdőirtási arányok lecsökkentése; a vidéki szegény rétegek jövedelmének megnövekedése; a területrendezési stratégiák kialakítása; a jogállamiság nagyobb tisztelete az erdős területeken; a fenntartható védelem megerősödése és a helyi érték létrehozása; a fenntartható fejlődésre irányuló helyi igazgatási kapacitások megnövekedése; új értékesítési csatornák megnyílása és több kutatás a környezetvédelmi tevékenységek terén.

Háttér

A két partner közötti együttműködés kulcsfontosságú az Európai Unió számára. Az EU Brazília fő kereskedelmi partnere és az ország vezető befektetője. Brazília a maga részéről jelenleg regionális szereplő, és nemzetközi szerepre tör. A bilaterális kapcsolatok főként a EU-Brazília együttműködési keretmegállapodáson alapulnak, és számos területet fednek le.

Ennek az országstratégiai dokumentumnak a célja a két ország közötti együttműködés fenntartása, valamint a 2002–2006 közötti országstratégiai dokumentum alkalmazásával elért eredmények megőrzése. Ezek a Mercosur (EU-Mercosur együttműködési keretmegállapodás (DE) (EN) (FR), Regionális stratégia 2007–2013), illetve a Latin-amerikai stratégia 2007–2013 részeként is megjelennek.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2007. május 30-i jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: „Az EU és Brazília stratégiai partnerségének megvalósítása” [COM(2007) 281 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 12.06.2008

Top