Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regionális Mercosur stratégia 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regionális Mercosur stratégia 2007–2013

A Mercosur-országok regionális stratégiai dokumentuma meghatározza az Európai Unió és a térség között a 2007–2013 közötti időszakban folyó együttműködés kiemelt céljait, úgymint a Mercosur megerősítése, a két partner közötti jövőbeni társulási megállapodás végrehajtása és a civil társadalom bevonása az integrációs folyamatba, ideértve a kölcsönös ismereteket és láthatóságot. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a támogatást az e célok eléréséhez meghatározott intézkedésekre irányítsák, egyúttal pedig a 2007–2013 közötti regionális indikatív programban előírják a részletes végrehajtási szabályokat.

JOGI AKTUS

Európai Bizottság – Mercosur regionális stratégiai dokumentum 2007–2013 (DE) (EN) (FR).

ÖSSZEFOGLALÓ

A regionális stratégiai dokumentum meghatározza az Európai Unió és a Mercosur között a 2007–2013 közötti időszakban folyó együttműködés kiemelt céljait. A cél az együttműködés elmélyítése, valamint az Unió és országstratégiai dokumentumokban szereplő valamennyi Mercosur-ország – azaz Argentína, Brazília, Paraguay, Venezuela és Uruguay – közötti együttműködés regionális dimenziójának kialakítása.

A Mercosur előtt álló kihívások

A Mercosur egyre erőteljesebb politikai dimenzióval rendelkezik, amely ösztönzi a regionális integrációt és a vezetők arra irányuló hajlandóságát, hogy összekapcsolják azzal a növekedést, a társadalmi igazságosságot és az emberi méltóságot. A Mercosur az elégtelen gazdasági integráció, a kereskedelmi viták és a tagországok közötti eltérések ellenére jelentős haladást ért el. A térség más dél-amerikai országokkal együttműködve folyamatosan növeli nemzetközi befolyását. A cél most az, hogy a régió és annak tagjai – Kína, India és Oroszország mellett – vezető szerephez jussanak a világban.

Ezenfelül a Mercosur a világ negyedik legnagyobb gazdasági csoportosulása, még akkor is, ha GDP-jének 79%-a egyedül Brazíliából származik. A térségbeli gazdaságok elsősorban a versenyképesség javulásának, az előnyösebb kereskedelmi feltételeknek, a világpiaci nyersanyagárak emelkedésének, a kivitelnek és a kedvezőbb gazdasági környezetnek köszönhetően talpra álltak a pénzügyi válságból. A válság évei alatt az inflációs hatás korlátozása érdekében javították a költségvetési helyzetet. A számottevő előrelépés ellenére azonban a Mercosur-országok továbbra is kiszolgáltatottak a nemzetközi árak változásaival, az árfolyam-ingadozással és a világgazdasági helyzettel szemben, és magas államadóssággal küzdenek. További erőfeszítéseket kel tenniük a strukturális reformhoz kapcsolódó területeken, a költségvetési konszolidáció, valamint a szegénység és a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentése terén.

2002 és 2005 között az összes kereskedelem 15%-a a Mercosur térségen belüli kereskedelemből származott. Csak Brazília kereskedelmi rendszere nyitott a világpiacok felé, míg Argentína, Uruguay és Paraguay fokozottabban függ Mercosur-partnereitől. Ami a világkereskedelemben való részvételt illeti, ugyanebben az időszakban ez mindössze az összes kereskedelem 1,05%-át tette ki. Ennek ellenére a Mercosur a regionális kereskedelem fellendítése érdekében Brazília vezetésével törekszik a kereskedelmi tranzakciók diverzifikálására, elsősorban a Mercosur és az Andok Közösség közötti szabadkereskedelmi megállapodás aláírásával. Végül, a térségben zajló kereskedelem oroszlánrészét továbbra is a NAFTA-val és az Európai Unióval bonyolítják.

Társadalmi szempontból számos eredményt sikerült elérni, többek között az egészségügy és az írástudás területén. A népességnövekedés mértéke a régióban 1,1%, de az egyes országok között számottevő eltérések mutatkoznak. A gazdasági növekedés keretében mindenekelőtt a magasabb jövedelmekre és a szegénység csökkentésére kell törekedni, ahol az 1999–2002 közötti válság eredményeképpen megnövekedett munkanélküliség és a fokozott társadalmi kirekesztés visszavetette a fejlődést.

A környezetvédelmet illetően veszélyben vannak a térség gazdag és változatos ökoszisztémái. A környezet, a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelmére irányuló kezdeményezéseket meg kell erősíteni, és továbbra is törekedni kell a fenntartható fejlődés célkitűzésének elérésére.

A 2007–2013 közötti regionális stratégia kiemelt területei

Az első prioritás a Mercosur intézményes hátterének megerősítése, amelynek révén orvosolni lehetne többek között a tagországokban a jogszabályok bevezetése és végrehajtása terén tapasztalható késéseket. Az Unió korábbi tapasztalatai és a Parlamenten, az Állandó Fellebbviteli Bíróságon és a Mercosur Titkárságán belüli konkrét intézményi fejlesztési projektekhez nyújtott támogatása hozzájárul az intézményi hatékonysághoz.

A stratégia második prioritása a Mercosur megerősítése és az Európai Unió és a Mercosur közötti jövőbeni társulási megállapodás végrehajtása. Szükség van a kereskedelmi és gazdasági vonatkozások elmélyítésére és a vámunió megvalósítására ahhoz, hogy előre lehessen lépni egy integrált regionális piac létrehozása és ezáltal a Mercosur szervezetének megerősítése felé.

Ami a jövőbeni társulási megállapodás létrehozását illeti, ennek célja a regionális integráció folyamatának újraindítása és az említett megállapodás végrehajtásának előmozdítása, elsősorban kereskedelmi kérdésekben (a kereskedelmi és vámügyletek megkönnyítése, a nemzetközi szabványok elfogadása stb.). Ez a regionális stratégiai dokumentum a kereskedelmi szempontokkal és a kereskedelmi vonatkozású támogatással – a Mercosur integrációs terveivel összhangban – a Mercosur, és nem a tagországok szintjén foglalkozik, noha utóbbiak sajátosságait is figyelembe veszi. Az intézkedések a piaci integráció előmozdítását, a termelést, az élelmiszer-biztonságot és élelmiszer-higiéniát – egy növény-egészségügyi térség létrehozását is beleértve –, valamint a környezetvédelmet érintik majd.

A harmadik prioritás célja, hogy megerősítse és fokozza a civil társadalom közreműködését, a regionális integráció folyamatával kapcsolatos ismereteket, a kölcsönös megértést és a kölcsönös láthatóságot. A regionális integrációhoz elengedhetetlen a civil társadalom támogatása, amely új lendületet ad a folyamatnak, és biztosítja annak legitimitását. Ezzel egyidejűleg az Unió láthatóságának megerősítése alkalmat ad arra, hogy a pusztán kereskedelmi szempontokon túllépve az Uniót politika szereplőként és az integráció követendő példájaként is jobban megismerjék. Ennek érdekében az intézkedések elsősorban tíz EU–Mercosur tanulmányi központ létrehozására, az oktatás 2006–2010 közötti időszakra szóló működési programjának végrehajtására, a filmművészeti és audiovizuális ágazatra, valamint a tapasztalatcsere fórumaként szolgáló szemináriumok és értekezletek szervezésére irányulnak.

Feltételek

Ez a regionális stratégiai dokumentum regionális indikatív program, amely a regionális stratégiai dokumentum három kiemelt céljának megvalósításához meghatározott intézkedéseken alapuló támogatásra vonatkozó programozási dokumentum. Egy regionális indikatív program a 2007–2010 közötti időszakot, egy másik pedig a 2011–2013 közötti időszakot öleli fel. A regionális stratégiai dokumentum ezáltal kiegészíti az egyes Mercosur-országokra vonatkozó országstratégiai dokumentumokat, valamint a latin-amerikai regionális stratégiai dokumentumot. A két regionális indikatív programhoz szükséges finanszírozás összege 50 millió euró; ebből 10 millió eurót a korábbi (2002–2006 közötti) regionális stratégiai dokumentum keretében indított oktatási és információs társadalmi projektekre fordítanak, 40 millió eurót pedig intézményi fejlesztésre (a források 10%-a), a térség megerősítésére és az EU–Mercosur társulási megállapodás végrehajtására (a források 70%-a), valamint a civil társadalomnak a regionális integráció folyamatába történő bevonására (a források 20%-a) használnak fel. A jelenlegi regionális stratégiai dokumentum a fejlesztési együttműködési finanszírozási eszköz által biztosított keretbe illeszkedik.

A támogatott tevékenységek a következők: értékelések, programok, stratégiák, tanulmányok, képzések, szemináriumok, konferenciák, értekezletek, kiadványok, statisztikák, alkalmazottak és köztisztviselők képzése, diplomák és tanszékek létrehozása, közös intézkedések, párbeszéd, kutatás, régión belüli együttműködés, valamint a jogszabályok és szabványok harmonizációja. A célmeghatározás szakaszaiban további tevékenységek meghatározására is sor kerül majd.

Az intézkedések és a projektek hatásának mérésére meghatározzák az eredményeket és a teljesítménymutatókat. A kialakított partnerségek, a megvalósított közös politikák, az elvégzett élelmiszer-higiéniai ellenőrzések, a megszervezett találkozók, konferenciák és tanulmányok, illetve a harmonizált jogszabályszövegek és szabványok mind olyan mutatók, amelyek lehetővé teszik az eredményesség mérését.

Háttér

Az Európai Unió és a Mercosur közötti együttműködést a Mercosurral létrejött régiók közötti együttműködési keretmegállapodás szabályozza, és az a riói csúcs célkitűzései megvalósításának és az azt követő fejleményeknek, valamint a Latin-Amerikával létesített megerősített partnerségnek a részét képezi. Ezáltal a korábbi, a 2002–2006 közötti időszakra szóló regionális stratégiai dokumentum (EN) kiemelt céljait, eredményeit és tapasztalatait felhasználva biztosítja a folyamatosságot.

See also

  • További információkért keresse fel az Európai Külügyi Szolgálat (EN) (ES) (FR) internetes oldalát

Utolsó frissítés: 29.05.2008

Top