Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euromediterrán regionális stratégia és indikatív program, 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Euromediterrán regionális stratégia és indikatív program, 2007–2013

A mediterrán régióra vonatkozó regionális stratégiai dokumentum az Európai Unió (EU) és a mediterrán partnerországok közötti együttműködés célkitűzéseit és konkrét cselekvési programjait határozza meg. A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó regionális stratégiai dokumentum (RSP) és regionális indikatív program (RIP) ismerteti a megvalósítás feltételeit.

JOGI AKTUS

Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) – regionális stratégiai dokumentum (2007–2013) és regionális indikatív program (2007–2013) az euromediterrán partnerség számára (DE) (EN) (FR).

ÖSSZEFOGLALÓ

A regionális stratégiai dokumentum (RSP) meghatározza az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközön (ENPI) alapuló regionális együttműködés célkitűzéseit és prioritásait a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban. Ebben az összefüggésben célja, hogy teljesítse az európai szomszédságpolitika (ENP) célkitűzéseit, amely új dimenzióval igyekszik bővíteni az euromediterrán partnerséget (barcelonai folyamat) annak érdekében, hogy a kétoldalú kapcsolatokon felül is erősítse annak hatását.

A mediterrán térség politikai, gazdasági, társadalmi és környezeti helyzete bizonyos kihívások elé állítja a régiót. A regionális együttműködés választ jelenthet a térség országait érintő közös érdekű – és különösen határokon átnyúló – kihívásokra. Az RSP ebben az értelemben kiegészíti az Algériára, a Palesztin Hatóságra, az Egyiptomra, az Izraelre, a Jordániára, a Libanonra, a Marokkóra, a Szíriára és a Tunéziára vonatkozó országstratégiai dokumentumokat (CSP-ket).

Az EU válaszadási stratégiája

Az Európai Unió (EU) arra törekszik, hogy támogassa és felgyorsítsa a mediterrán partnerországokban zajló reformfolyamatot. A párbeszédet is elő kívánja mozdítani azáltal, hogy a különböző eszközök által biztosított együttműködés segítségével megerősíti a belföldi politikai intézményeket.

Ebben a minőségében az RIP azonosítja azokat a kiemelt területeket, amelyek az euromediterrán partnerséget erősítő komparatív előnyük révén hozzáadott értéket képviselnek.

A jog érvényesülését, a szabadságot és a migrációt érintő együttműködés regionális érdekű, és a következő tevékenységeket foglalja magában:

 • bizalomépítő intézkedéseket, amelyek egyik eleme a polgári védelem területén megvalósuló együttműködést segíti, másik eleme pedig a békepartnerséget. Konkrétabban az RIP javasolja például a válságkezelés támogatását és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló magatartási kódex végrehajtását;
 • egy jogérvényesülési, rendőrségi és migrációs elemet, amely megszilárdítja a korábbi programok során elért eredményeket, és amely fokozza migrációs áramlások kezelését célzó együttműködést a származási, tranzit- és célországok között.Konkrétabban ez az elem a bűnüldöző szervek közötti kapcsolattartást, képzést és segítségnyújtást ösztönzi;
 • egy „politikaelemzési” elemet, amely a külpolitikai intézmények euromediterrán hálózatának (EN) (FR) és a Gazdaságkutató Intézetnek a fejlesztését tűzi ki célul.

A fenntartható gazdasági fejlődés prioritás az Euromediterrán Szabadkereskedelmi Térség 2010-ig történő megvalósítását célozza. Ez a prioritás a következőket foglalja magában:

 • a befektetőket vonzó reformok és beruházások előmozdítását;
 • a közlekedési és az energiaügyi infrastruktúrahálózat területén folytatott együttműködést;
 • szabadkereskedelmi terület és dél-dél közötti regionális gazdasági integráció kialakításának befejezését azáltal, hogy biztosítják a térség környezeti fenntarthatóságát;
 • környezetvédelmi programot, amely többek között a tengerszennyezésre is kiterjed.

A társadalmi fejlődés és kulturális kapcsolatok az emberek közötti érintkezésre összpontosít, valamint a médián keresztül felhívja a figyelmet a partnerségre. A főbb összetevők az alábbiak:

 • nemek közötti egyenlőség és civil társadalom, az aktív polgári szerepvállalás ösztönzése, a nők és férfiak közötti egyenlőség erősítése, valamint a nők szerepének jobb elismerése érdekében;
 • tájékoztatás és kommunikáció a partnerség és az ENP népszerűsítése, valamint az EU és a térség különböző sajtótermékei közötti együttműködés javítása érdekében;
 • az Euromed Ifjúság (EN) (FR), amelynek célja a Földközi-tenger ellentétes partjain élő fiatalok közötti párbeszédnek, a fiatalok integrációjának, valamint az aktív polgári szerepvállalásnak a támogatása;
 • a kultúrák közötti párbeszéd és a kulturális örökség.

Ezáltal a szomszédos országokkal folytatott partnerség segíti az EU-val való jelentős mértékű integráció megvalósítását, a kereskedelmi kapcsolatok javítását és a biztonsággal kapcsolatos kérdésekben való intenzívebb együttműködést. Mindazonáltal a partnerországok jóváhagyása és szándéka rendkívül fontos a partnerség hatékonyságának biztosításához.

Feltételek

A 2007-től 2010-ig terjedő időszakra vonatkozó indikatív költségvetés 343,3 millió euró.

A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó RIP bemutatja az egyes prioritásokhoz tartozó programokat. Ebből a célból kijelöli a hatások mérését szolgáló teljesítménymutatókat és a várható eredményeket, például:

 • a bizalom helyreállítása az egyes társadalmakon belül és a társadalmak között a civil társadalmi és nemzetek közötti kapcsolatok erősítése által;
 • az Euromed hálózatok, valamint a rendőrségi és igazságügyi együttműködés megszilárdítása;
 • a migráns munkavállalók és családjaik társadalmi integrációjának támogatása;
 • a beruházási projektek és a létrejövő új munkahelyek számának növelése regionális beruházásfejlesztési programoknak köszönhetően;
 • integráltabb energiapiacok, biztonságosabb energiaellátás, fejlettebb kölcsönös kapcsolatok és megújuló energiaforrások;
 • a nyilvánosság nagyobb tájékozottsága a környezetvédelem szükségességét illetően.

Háttér

Külpolitikai célkitűzéseivel összhangban az EU világszerte támogatja a jólétet, a szolidaritást, a biztonságot és a fenntartható fejlődést, valamint a demokráciát és az emberi jogokat. A 2003-ban indított ENP ezeknek a célkitűzéseknek az elérésére törekszik azáltal, hogy elősegíti a jószomszédi viszonyok kialakítását. Ennek elérése érdekében az ENPI – amely az ENP finanszírozási eszköze a 2007 és 2013 közötti időszakban – támogatja az ENP partnerországait azáltal, hogy integrálja a regionális és a határokon átnyúló dimenziót. Továbbá a 2002 és 2006 között megvalósult MEDA program által kijelölt célkitűzéseket is továbbviszi annak tapasztalataira építve.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2006. december 4.) az európai szomszédságpolitika megerősítéséről [COM(2006) 726 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 20.05.2008

Top