Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszköze (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszköze (2007–2013)

A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó együttműködési finanszírozási eszköz az Európai Unió (EU), valamint az iparosodott és a magas jövedelmű országok és területek közötti együttműködést kívánja elősegíteni. Az Európai Unió intenzívebbé kívánja tenni kétoldalú kapcsolatait az iparosodott és a magas jövedelmű országokkal, hogy ezáltal megerősítse az Unió világban betöltött szerepét és helyét, megszilárdítsa a többoldalú intézményeket, és hozzájáruljon a világgazdaság és a nemzetközi rendszer egyensúlyához.

JOGI AKTUS

A Tanács 1934/2006/EK rendelete (2006. december 21.) az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) körülbelül egy évtizede erősíti kétoldalú kapcsolatait az iparosodott országokkal és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel, különösen Észak-Amerikában, Kelet-Ázsiában, Délkelet-Ázsiában és az Öböl-térségben.

E rendeletnek az a célja, hogy még szorosabbra fűzze az Unió és az említett országok közötti kapcsolatokat, melynek révén megerősödhetnek a többoldalú intézmények, hozzájárulhat a világgazdaság és a nemzetközi rendszer egyensúlyához és fejlődéséhez, és megerősödhet az Unió világban betöltött szerepe és helye.

Ezek a kapcsolatok ezenfelül igen változatos területekre terjednek ki. Ezek a kapcsolatok azonban tovább mélyíthetők az Unió, az iparosodott országok és egyéb, magas jövedelmű országok és területek közös érdekeit jelentő területeken. Ennek szükségességét az Unió és az említett országok elismerték. A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó együttműködési finanszírozási eszköz célja az Unió és a partnerországok közötti együttműködés megerősítése.

Az együttműködési finanszírozási eszköz jellege

Ez az eszköz az iparosodott országokkal és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott, az Unió hatáskörébe tartozó együttműködés valamennyi – kétoldalú, regionális vagy többoldalú – formáját támogatja. Elsősorban a gazdasági, pénzügyi és technikai együttműködésre vonatkozik. Az eszköz célkitűzései a következők:

 • a két fél gazdasági, akadémiai és tudományos szereplői közötti együttműködés, partnerségek és közös vállalkozások támogatása;
 • a kétoldalú kereskedelem, a befektetések és a gazdasági partnerségek ösztönzése;
 • a két fél politikai, gazdasági és társadalmi szereplői közötti párbeszéd elősegítése;
 • a személyes kapcsolatok, valamint az oktatási és képzési programok előmozdítása;
 • együttműködési projektek előmozdítása például a kutatás, a tudomány és a technológia, az energiaügy, a közlekedés és a környezetvédelem, valamint más, az Unió és a partnerországok kölcsönös érdeklődésére számot tartó területeken;
 • az Unióval és annak jelenlétével kapcsolatos tudatosság és ismeretek fokozása a partnerországokban;

Az eszköz további célja, hogy a partnerországokban folytatott párbeszéd és együttműködés révén előmozdítsa az Unió alapelveit: a szabadságot, a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását, az alapvető szabadságokat és a jogállamiságot.

Ezáltal kedvezőbb környezetet kell, hogy teremtsen az Unió és a fent említett országok közötti kapcsolatok fejlesztéséhez, és élénkítenie kell a párbeszédet.

Az eszköz azokra iparosodott országokra és magas jövedelmű országokra és területekre vonatkozik, amelyek az Unióéhoz hasonló politikai, gazdasági és intézményi struktúrákkal és értékekkel rendelkeznek. Az Unió és az említett országok közötti kapcsolatok már most jelentősek. Ezek az országok –

Ausztrália, Bahrein, Brunei, Kanada, Kínai Tajpej, Hongkong, Japán, a Koreai Köztársaság, Kuvait, Makaó, Új-Zéland, Omán, Katar, Szaúd-Arábia, Szingapúr, az Egyesült Arab Emirátusok és az Egyesült Államok – ráadásul gyakran a többoldalú szervezetek lényeges szereplői. A rendelet mellékletében található országjegyzék módosítható, többek között az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága saját listájának módosításai alapján.

A regionális együttműködés ösztönzése érdekében azonban a mellékletben nem szereplő országok is részesülhetnek finanszírozásban e rendelet alapján, ha az érintett intézkedés regionális vagy határokon átnyúló keretbe illeszkedik.

Az eszköz alkalmazásának az Unió külső tevékenységével is összhangban kell lennie.

Irányítás és végrehajtás

Az együttműködési finanszírozási eszköz az Unió stratégiai érdekeit és prioritásait, az általános célkitűzéseket és a várt eredményeket meghatározó többéves együttműködési programokon alapul. E programok meghatározzák továbbá az uniós finanszírozásban részesítendő területeket, valamint a prioritást élvező területeknek és a partnerországoknak szánt pénzeszközök indikatív elosztását. E programok legfeljebb e rendelet érvényességének időszakára szólhatnak, és azokat szükség esetén félidős értékelésnek vagy ad hoc felülvizsgálatnak kell alávetni.

A Bizottság éves cselekvési programokat fogad el a többéves együttműködési programok alapján. Az éves cselekvési programok meghatározzák a megvalósítandó célkitűzéseket, az intervenciós területeket, a várt eredményeket, az irányítási eljárásokat, valamint a tervezett finanszírozás teljes összegét. A programok emellett meghatározzák a finanszírozandó intézkedéseket, és ismertetik a finanszírozási összegeket.

A finanszírozásra jogosultak körébe többek között az alábbiak tartoznak:

 • a partnerországok és azok régiói, intézményei, valamint decentralizált szervei;
 • a nemzetközi és regionális szervezetek, amennyiben hozzájárulnak e rendelet célkitűzéseihez;
 • a partnerországok, a régiók, valamint az Unió által létrehozott közös szervezetek;
 • az Unió ügynökségei;

Az eszköz keretében nyújtott támogatás az alábbi formákban valósulhat meg:

 • támogatási megállapodások, beleértve az ösztöndíjakat is;
 • beszerzési szerződések;
 • munkaszerződések;
 • finanszírozási megállapodások.

Az együttműködési programok finanszírozásának alapját teljes egészében vagy társfinanszírozás formájában az Unió általános költségvetése biztosítja. Ez a társfinanszírozás többek között az alábbi jogalanyokkal valósulhat meg:

 • a tagállamok és regionális és helyi hatóságaik, valamint a tagállamok állami és félállami szervezetei;
 • a partnerországok, valamint azok állami és félállami szervezetei;
 • a nemzetközi és regionális szervezetek, beleértve a nemzetközi és regionális pénzügyi intézményeket is;
 • a társaságok, vállalatok, más magánszervezetek, valamint más nem állami szereplők;
 • a finanszírozásban részesülő partnerországok, valamint finanszírozásra jogosult egyéb szervezetek.

Az eszköz irányítása megfelel az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére kialakított követelményeknek. A Bizottság és a Számvevőszék előzetes és utólagos dokumentumellenőrzést és helyszíni ellenőrzést végezhet az uniós pénzügyi támogatásban részesült valamennyi vállalkozónál és alvállalkozónál.

A Bizottság rendszeresen értékeli a finanszírozott programokkal kapcsolatban, és ajánlásokat fogalmaz meg a jövőbeni fellépések tökéletesítésére. Ezenkívül éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben ismerteti a költségvetés végrehajtásának eredményeit, valamint a finanszírozott fellépéseket és programokat, és azok eredményeit.

A Bizottság legkésőbb 2010. december 31-ig a program végrehajtásának első három évéről szóló jelentést terjeszt elő. Szükség esetén e rendelet módosítására irányuló javaslatokat kell tennie.

A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

A 2007–2013 közötti időszakra a programhoz biztosított költségvetés 172 milliárd EUR.

Ez a rendelet hatályon kívül helyezi az Európai Unió és Észak-Amerika, a Távol-Kelet és Ausztrálázsia ipari országai közötti együttműködés és a kereskedelmi kapcsolatok előmozdítását szolgáló projektek végrehajtásáról szóló 382/2001/EK rendeletet.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1934/2006/EK tanácsi rendelet

2006.12.31–2013.12.31.

HL L 405., 2006.12.30.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat – A Tanács rendelete az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK rendelet módosításáról [COM(2009) 197 végleges – A Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Az Európai Unió és az iparosodott országok között fennálló gazdasági, pénzügyi és technikai együttműködést ki kell terjeszteni a fejlődő országokra. A kétoldalú, regionális és multilaterális szintű együttműködés – az Unió és a partnerei érdekében – hozzájárul a kapcsolatok és a párbeszéd megerősítéséhez.

A szóban forgó együttműködés földrajzi hatályának kiterjesztése keretében ezt az eszközt a fejlődő országok szükségleteihez kell igazítani. Az eszköz a hivatalos fejlesztési támogatás kiegészítése. Adókhoz, illetékekhez és egyéb díjakhoz kapcsolódó költségek elvileg nem támogathatók a együttműködési finanszírozási eszköz segítségével.

Konzultációs eljárás: (CNS/2009/0059)

Utolsó frissítés: 07.08.2009

Top