Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EU és Brazília stratégiai partnerségének megvalósítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az EU és Brazília stratégiai partnerségének megvalósítása

Az Európai Bizottság stratégiai partnerséget javasol Brazíliával a két partner közötti együttműködés megerősítése és kiterjesztése érdekében. A szoros együttműködés lehetővé tenné a kétoldalú kapcsolatok megerősítését, valamint a regionális szintű közös kihívások (a latin-amerikai stabilitás és jólét, a Mercosurral fenntartott kapcsolatok) és a globális szintű közös kihívások (a szegénység elleni küzdelem, a környezetvédelem, az energiaügy stb.) kezelését.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2007. május 30-i jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: „Az EU és Brazília stratégiai partnerségének megvalósítása” [COM(2007) 281 végleges – A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) Brazíliához fűződő kapcsolatainak megerősítéséhez stratégiai partnerséget javasol (ennek elindítására a 2007. július 4-i lisszaboni csúcstalálkozón került sor). A stratégiai partnerség célja, hogy elmélyítse az együttműködést a közös érdeket jelentő területeken. Brazília regionális és nemzetközi szerepénél fogva az EU kiemelt tárgyalópartnere.

A közös program

A multilateralizmus megerősítése azért közös uniós és brazil érdek, mert különösen alkalmas a globális kihívások kezelésére. Közös álláspontok és kezdeményezések révén megerősített együttműködést kell kilátásba helyezni a nemzetközi fórumokon (az Egyesült Nemzetek Szervezetében (EN) (ES) (FR), a Kereskedelmi Világszervezetben (EN) (ES) (FR)) is. Fokozottabban össze kell hangolni a fellépéseiket is, a békefenntartó műveletekhez, a globális atomsorompó-rendszer támogatásához, illetve a dohai forduló lezárására irányuló tárgyalásokhoz hasonlóan.

Az emberi jogok, a demokrácia és a felelősségteljes kormányzás olyan közös értékek, amelyeknek a tiszteletben tartását a két partner nemzetközi normákkal és eszközökkel mozdítja elő, többek között az ENSZ keretében. Az említett értékekkel kapcsolatos együttműködést azonban javítani kell.

A milleneumi fejlesztési célok (EN) (ES) (FR) megvalósítása, valamint a regionális és szociális fejlődés szintén közös érdeket jelentő terület. Mivel Brazília elköteleződött a szegénység és az egyenlőtlenség elleni küzdelem mellett, a két partner összehangolhatná együttműködését. A partnerek által a reformok, illetve a szociális fejlődés érdekében bevezetett tematikus programok megfelelő eszközt jelenthetnének, és azokat (háromoldalú együttműködés keretében) ki lehetne terjeszteni a Portugál Nyelvű Országok Közösségére. Brazília a szociális és a regionális fejlődést támogató hatékony politikákat is végrehajtott, ezáltal csökkentette támogatásfüggőségét. A társadalmi és regionális különbségek tartós fennállásáról azonban intenzívebb – tapasztalatcserére épülő – párbeszédet lehetne folytatni.

Mivel a világon Brazíliában a legnagyobb a trópusi esőerdők kiterjedése, Brazília kulcsfontosságú partner a környezetvédelem terén, különösen az éghajlatváltozás elleni küzdelemben és a biológiai sokféleség védelmében. A partnereknek össze kell hangolniuk erőfeszítéseiket a Biológiai Sokféleség Egyezmény keretében, a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 2010-es cél érdekében, valamint a 2012 utáni globális megállapodásra irányuló tárgyalások keretében. A vízgazdálkodás, a tengeri környezet védelme, a higanyszennyezés elleni küzdelem, illetve a fenntartható fogyasztási és termelési minták szintén közös kihívást jelentenek.

A 2007-ben elindított energiaügyi párbeszéd továbbvitele lehetővé tenné a szabályozási és a technikai együttműködés megerősítését, és új lehetőségeket teremthetne az energiabiztonság, az energia fenntarthatósága és az energiahatékonyság, valamint a fenntartható fejlődés esetében. Az EU 2020-ra előirányzott energiaügyi csomagjának megfelelően a megújuló energiaforrások és a bioüzemanyagok — amelyek tekintetében Brazília kiemelkedő szerepet tölt be — szintén közös kihívást jelentenek.

A két partner a jövőben együttműködést folytatLatin-Amerika stabilitásáról és jólétéről. Brazília már most jelentős szerepet játszik ezen a területen kétoldalú és regionális szinten. A társadalmi kohézió e tekintetben közös fellépési keretet jelent, függetlenül attól, hogy ez az EU–Latin-Amerika–Karib-térség konferenciák keretében, vagy nemzetközi szervezeteken belül és a civil társadalom körében valósul-e meg.

Jelentősége és befolyása miatt Brazíliának vezető szerepet kell játszania a Mercosuron belüli regionális integrációban, amely felhasználhatja a stratégiai partnerség keretében szerzett uniós tapasztalatokat. A a Mercosur (EN) (ES) (FR) integrációja kihívást jelent az EU számára is, amely mindenre kiterjedő és kiegyensúlyozott megállapodással kívánja megerősíteni a kapcsolataikat.

A kétoldalú kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat is meg kell erősíteni. A stratégiai partnerség lehetővé teszi a közös érdeket jelentő, valamint a foglalkoztatásra és a társadalmi kohéziót befolyásoló területeken folytatott együttműködés és párbeszéd élénkítését. Az egyértelmű és stabil keretek, a kétoldalú megállapodások, valamint Brazília bizonyos uniós programokban való részvétele egyaránt kapcsolatélénkítő eszköz. A következő területek lesznek hangsúlyosak: a kereskedelem és a beruházások (a piacra jutás javítása mellett), a gazdasági és a pénzügyi kérdések, az információs társadalom, továbbá az információs és kommunikációs technológiákban (ikt) rejlő lehetőségek, a légi közlekedés és a tengeri szállítás, a kiemelt tudományok, technológiák és innovációk, valamint a műholdas navigáció (Galileo).

A jogérvényesülés, szabadság és biztonság területén az EU-nak és Brazíliának kétoldalú és többoldalú kereteken belül kell együttműködnie a szervezett bűnözés, a korrupció, az illegális bevándorlás és az illegális kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem érdekében. A brazil és az európai állampolgárok viszonosságon alapuló elbírálásának biztosítása érdekében a rövid távú tartózkodások esetében vízummentességi megállapodást kell kötni.

Végezetül az emberek összehozása a stratégiai partnerségnek egy további vetülete. Az uniós programokkal (ALBAN (EN) (ES) (FR), Erasmus Mundus és ALFA (EN) (ES) (FR)) támogatott felsőoktatási cseréket meg kell erősíteni. A kulturális és a nyelvi sokszínűséget még jobban elő lehetne mozdítani olyan nemzetközi fórumokon, mint az Unesco. A partnerek civil társadalma és a vállalkozásai közötti kapcsolatokat mindkét oldalról támogatni kell a „Cselekvő ifjúság” program keretében vagy a csúcstalálkozókon kívül.

Háttér

A stratégiai partnerség lehetővé teszi az EU és Brazília közötti kapcsolatok elmélyítését, amelyek jelenleg az 1992. évi együttműködési keretmegállapodáson és az 1995. évi EU–Mercosur együttműködési keretmegállapodáson alapulnak.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A 2007. július 4-én, Lisszabonban tartott EU–Brazília csúcstalálkozón (EN) elfogadott közös nyilatkozat. Az első, 2007. július 4-én tartott első csúcstalálkozó alkalmával az EU és Brazília elindította stratégiai partnerségét, amelyet cselekvési terv alapján kell végrehajtani. Ily módon a két partner – az egymással folytatott politikai párbeszéd megerősítése és a multilateralizmus támogatása révén is – kötelezettséget vállalt a globális kihívások (a béke és a biztonság, az ENSZ reformja, a szegénység felszámolása, a környezetvédelem, az energiaügy, az éghajlatváltozás stb.) közös kezelésére. Ezzel párhuzamosan megállapodtak abban, hogy megerősítik (a tengeri szállítással, az információs társadalommal, a környezetvédelemmel, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos) ágazati párbeszédüket, továbbá abban, hogy új párbeszédet kezdeményeznek (az energiaügy, a foglalkoztatás és a szociális ügyek, a regionális fejlődés, a kultúra és az oktatás területén), valamint az egészségügyi és növényegészségügyi kérdésekre vonatkozó konzultációs mechanizmust hoznak létre. Kötelezettséget vállaltak gazdasági és kereskedelmi kapcsolataik kiterjesztésére és elmélyítésére is (a kereskedelem liberalizálására, a beruházások megkönnyítésére, az EU–Mercosur társulási megállapodás megkötésére, a makrogazdasági és pénzügyi kérdésekre vonatkozó párbeszéd elindítására stb.).

See also

  • További információk: a 2007. július 4-én, Lisszabonban tartott EU–Brazília csúcstalálkozó (EN)

Utolsó frissítés: 19.12.2007

Top