Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Különleges partnerség a Zöld-foki Köztársasággal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Különleges partnerség a Zöld-foki Köztársasággal

Az Európai Unió szorosabbra kívánja fonni kapcsolatait a Zöld-foki szigetekkel a Cotonoui Megállapodás keretein belül egy különleges partnerség révén. A partnerség a politikai szintű együttműködésre összpontosítana a biztonság, a regionális integráció, a tudásalapú társadalom, valamint a szegénység elleni küzdelem területén.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2007. október 24.) a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti kapcsolatok jövőjéről [COM(2007) 641 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Zöld-foki Köztársaságot és az EU-t történelmi, emberi, vallási, nyelvi és kulturális szálak fűzik egymáshoz. Olyan közös szociális és politikai értékeken osztoznak, mint a demokrácia és az emberi jogok védelme, a felelősségteljes kormányzás, a béke, a biztonság, valamint a terrorizmus és bűnözés elleni küzdelem támogatása. Emellett olyan közös prioritásaik is vannak, mint az illegális kábítószer-kereskedelem és az illegális bevándorlás elleni küzdelem, amely arra ösztönzi a Zöld-foki köztársaságot, hogy megerősítse a rendőrségi és igazságszolgáltatási együttműködését az EU-val.

Az EU és a Zöld-foki Köztársaság közötti különleges együttműködés

A Bizottság a Zöld-foki Köztársaság EU iránt, különösen az észak-atlanti régió (Azori-szigetek, Madeira és Kanári-szigetek) legkülső területei iránt mutatott növekvő érdeklődésére, valamint az EU és a Zöld-foki Köztársaság biztonságra és fejlődésre vonatkozó kölcsönös érdekeire válaszul különleges partnerség kialakítását javasolja. A partnerség célja, hogy fokozza a két fél közötti egyeztetést és a szakpolitikák közelítését a Cotonoui Megállapodás végrehajtása során.

A tervezett partnerség jellemzői:

 • a két fél közötti politikai párbeszéd elmélyítése azon akcióterv alapján, amely a különleges partnerség kidolgozása során meghatározott prioritásokat fedi le, és amely beépíti a Cotonoui Megállapodásban szereplő együttműködési eszközöket;
 • a Cotonoui Megállapodás keretében végrehajtott hagyományos intézkedéseket kiegészítő együttműködési formák a megtalálása;
 • haladó folyamat ösztönzése egy olyan rugalmas akcióterv alapján, amely alkalmazkodik az ország fejlődéséhez és az Európai Unióhoz, illetve harmadik országokhoz fűződő kapcsolatai alakulásához;
 • további előrehaladás a Zöld-foki Köztársaság felelősségteljes kormányzásának érdekében;
 • a Zöld-foki Köztársaságnak az EU legkülső régióihoz és az EU többi részéhez való közeledésének előmozdítása, ugyanakkor a nyugat-afrikai régióval való és a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségének (ECOWAS) keretében ápolt kapcsolatainak erősítése;
 • az európai normákhoz és szabványokhoz való közelítést elősegítése az ország komparatív előnyeinek növelése érdekében.

A partnerség olyan távlatokat nyit meg, amelyek lehetővé teszik az alábbiakat:

 • a két fél politikai, gazdasági, kereskedelmi, közigazgatási és igazságszolgáltatási területen való együttműködésének erősítése;
 • a gazdasági és technikai szabályozó rendelkezések közelítésének biztosítása;
 • a Zöld-foki Köztársaság számára hozzáférés biztosítása az EU belső piacához a külső régiókhoz való közeledés keretein belül, valamint lehetőség arra, hogy az ország fokozatosan rész vehessen bizonyos uniós szakpolitikákban és uniós programokban;
 • azoknak az intézkedéseknek az előmozdítása, amelyek célja a Zöld-foki Köztársaság közösségi vívmányokhoz való közelítése a cselekvési tervben szereplő területeken.

A stratégiai keretet jelentő partnerségi cselekvési terv az alábbi pillérekre épül:

 • a Zöld-foki Köztársaság által követett felelősségteljes kormányzás: a demokrácia, a jogállamiság, és a civil társadalom szerepvállalásának megerősítése. A partnerségben fokozott szerepet játszanak gyermekek és nők jogai, a bevándorlók beilleszkedése és a családon belüli erőszak elleni küzdelem, valamint az igazságszolgáltatás reformja és a költségvetési reform;
 • biztonság és stabilitás: határokon átnyúló és regionális alapon hozott intézkedések a szervezett nemzetközi bűnözés elleni küzdelem, a migrációs hullámok hatékony kezelése és a tengeri biztonság területén;
 • regionális integráció: nem csak az EU legkülső régióiba (az ország Madeira, az Azori-szigetek és a Kanári-szigetek 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó, nemzetek közötti együttműködési programjában való, valamint a legkülső régiók létező egyeztetési és együttműködési mechanizmusaiban való részvételével), hanem a nyugat-afrikai régióba is (a Zöld-foki Köztársaság sajátosságainak figyelembevétele révén a gazdasági partnerségi megállapodás keretében, valamint az Európai Fejlesztési Alap (EFA) regionális indikatív programok forrásainak felhasználásánál);
 • technikai és szabályzati közelítés a cselekvési tervben szereplő szakpolitikák területén;
 • a tudásalapú társadalom elérése az oktatáson, kutatáson és az információ- és kommunikációs technológián keresztül megvalósuló gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés előmozdításával;
 • szegénység elleni küzdelem: a környezetvédelemre, a természeti erőforrások védelmére, a tengeri környezet megőrzésére irányuló intézkedések és a halászati tevékenységek terén megvalósuló megerősített együttműködés révén.

A cselekvési terv végrehajtását jelentős részben az EFA, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozza a Madeira, az Azori-szigetek és a Kanári-szigetek 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó együttműködési programjának keretein belül. Emellett az Európai Közösség általános költségvetés támogat egyes konkrét intézkedéseket, mint a fejlesztési együttműködési eszközön keresztül finanszírozott tematikus programok vagy a stabilitási eszközökből, az emberi jogok és a demokrácia előmozdítására szolgáló eszközből vagy a humanitárius segélyekre vonatkozó eszközből finanszírozott tevékenységek. Ezek a támogatások a Zöld-foki Köztársaság kormányának saját forrásai mellett jelennek meg.

A cselekvési terv határozatlan időre szól, és rendszeresen felül fogják vizsgálni. Az EU trojkája biztosítja a cselekvési terv ellenőrzését, valamint politikai és technikai végrehajtását.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti kapcsolatok jövője – A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések. Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa – 2007. november 19. [a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 08.01.2008

Top