Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az afrikai mezőgazdaság előmozdítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Az afrikai mezőgazdaság előmozdítása

Az Európai Unió az afrikai mezőgazdaságot egy hosszú távú együttműködés keretén belül kívánja támogatni, beleértve a regionális és kontinentális szintű afrikai szervezetekkel való együttműködést is. Ez a támogatás az agrárpolitika és a kormányzás javításával lehetővé teszi az ágazat növekedésének támogatását.

Az együttműködés a Szaharától délre fekvő afrikai térségre összpontosít, ahol a mezőgazdasági fejlesztés a legfontosabb a szegénység és az éhezés visszaszorítására irányuló millenniumi fejlesztési célok megvalósítása szempontjából.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2007. július 24.) a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – Az afrikai mezőgazdaság előmozdítása – Javaslat az afrikai mezőgazdasági fejlesztéssel kapcsolatos kontinentális és regionális szintű együttműködésre [COM(2007) 440 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A mezőgazdaság * és a vidékfejlesztés fontos terület az afrikai szegénység csökkentése és a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása szempontjából. Egyrészt a mezőgazdaság központi szerepet játszik a földrész gazdasági növekedésében, mivel Afrika bruttó hazai termékének (GDP) egyharmada innen származik és a foglalkoztatottak nagy része is ebben a szektorban tevékenykedik. Másrészt a mezőgazdaság összekapcsolódik az élelmezésbiztonság, a vidéki területen nyújtott szociális szolgáltatások megfizethetősége, valamint az ökológiai rendszerek és a biológiai sokféleség fenntarthatósága kérdésével.

Az afrikai mezőgazdaság fejlesztésének támogatása érdekében az Európai Unió (EU) együttműködési keretet ajánl fel az Afrikai Uniónak (AU) kontinentális és regionális szinten. Az együttműködés a kapacitásfejlesztésre és a regionális és kontinentális szervezetek intézményes megerősítésére összpontosítva kiegészíti és ösztönzi a nemzeti szintű mezőgazdasági fejlődést. Általánosságban a közszférának sokkal nagyobb szerepet kellene játszania a mezőgazdaságban, mégpedig a megfelelő szabályozási keretnek és annak biztosításával, hogy a piac elégtelen működése esetén be fog avatkozni.

Az együttműködés a fejlesztési politikával kapcsolatos konszenzusban és az Afrikával kapcsolatos stratégiában szereplő alapelveken, valamint az AU és az Új Partnerség Afrikai Fejlődésért (NEPAD (EN) (FR)) által kiadott Afrika átfogó mezőgazdasági fejlesztési programban (CAADP) (EN) meghatározott prioritásokon alapul. Az együttműködést a Párizsi Nyilatkozatban (EN) (FR) előírtak szerint az adományozók összehangolása és harmonizációja fogja vezérelni, és összhangban lesz az EU egyéb szakpolitikáival, mégpedig a mezőgazdasággal, a halászattal, a kereskedelemmel, a fogyasztók védelmével és az energiával kapcsolatos szakpolitikákkal.

A CAADP-ben szereplő prioritások alapján a Bizottság az alábbi területeken javasol együttműködést:

 • a mezőgazdaság integrálása a fejlesztési programokba nemzeti, regionális és kontinentális szinten az egységes fejlesztési politikák, stratégiák és költségvetések kidolgozása érdekében;
 • a mezőgazdasági ágazat irányításának javítása annak megkönnyítése érdekében, hogy a kistermelői gazdálkodásból a kereskedelmi szempontból életképesebb és fenntarthatóbb, családi alapú mezőgazdaság válhasson. A tervezett intézkedések célja a regionális és nemzeti szintű agrárpolitikák összehangolása, valamint a köz- és magánszféra közötti partnerségek támogatása. Az együttműködés megcélozza továbbá a termelőket képviselő regionális és kontinentális szervezeteket és a szakmai szervezeteket annak érdekében, hogy növelje ezek részvételi képességét a politikák kidolgozásában és végrehajtásában;
 • a mezőgazdasági kutatás és ismeretrendszerek fejlesztése a rendelkezésre álló innovációk használatának ösztönzésével az ismeretek hozzáférésének megkönnyítése és a nemzeti, regionális és nemzetközi szintű mezőgazdasági kutatási programok koordinálásának javítása révén. Ez a fejlesztés lehetővé teszi a vidék fenntartható termelékenységének javítását és a mezőgazdasági termékek tápértékének növelését;
 • a mezőgazdasági termékek regionális piacának működőképesebbé tétele annak érdekében, hogy a termékek eljuthassanak a fizetőképes piacra és hogy a fogyasztók számára garantálni lehessen a termékbiztonságot. Ez a piacok fizikai elérhetőségének javítását, a piaci lehetőségek kihasználását, valamint a megfelelő jogi és szabályozási (például az egészségüggyel és növényegészségüggyel kapcsolatos) keret felállítását jelenti;
 • a természeti erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás ösztönzése a földművelési, halászati és erdőgazdálkodási források fenntartható és nyereséges felhasználásának biztosítása érdekében Ez a regionális és az egész földrészre vonatkozó iránymutatások megfogalmazását, valamint a források jogellenes felhasználása elleni harc terén való együttműködést foglalja magában;
 • az állattenyésztési ágazat fenntarthatóságának növelése az állatokat érintő járványok elleni védelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztésével az állatok elhullási arányának csökkentése és a hatékonyabb megelőzés érdekében. Az együttműködés a földhasználat javítására és kiterjed, és szembeszáll az állattenyésztéssel kapcsolatos környezeti problémákkal;
 • kockázatcsökkentés az áringadozások, a piac bizonytalansága, az éghajlatváltozás és a természeti katasztrófák tekintetében. A tervezett intézkedések közé tartozik a kapacitásfejlesztés a katasztrófákra való felkészültség, ezek megelőzése és a rájuk adott válaszadási készség terén, valamint a bejutás megkönnyítése a nemzetközi biztosítási piacokra.

Az együttműködés végrehajtása több partner bevonásával történik, ezek: a Bizottság, az AU, a NEPAD és a Regionális Gazdasági Közösségek (REC).

Az együttműködést három szinten koordinálják:

 • az afrikai intézményekkel a CAADP keretein belül. Ezen a szinten az AU és a NEPAD bizottsága játssza a központi szerepet;
 • más adományozókkal, a vidékfejlesztés donorjainak globális platformján (GDPRD) (EN) keresztül, amelynek a Bizottság és számos tagállam is tagja;
 • az EU kereteiben, az információcsere javításával és az afrikai mezőgazdaságot érintő közös támogatási kezdeményezések fejlesztésével.

Az együttműködés ellenőrzését a CAADP partnerségi platformja és az Afrikai Partnerségi Fórum (APF (EN) (FR)) biztosítja. A GDPRD biztosítja az adományozók által finanszírozott projektek, valamint a harmonizáció és az összekapcsolás ellenőrzését.

A mezőgazdasági együttműködés stratégiai irányainak jelentőségét ugyanannak a felülvizsgálati eljárásnak vetik majd alá, mint az AU-val való együttműködési program egészét.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Mezőgazdaság: a növénytermesztést, állattenyésztést, halászatot és erdőgazdálkodást foglalja magában.

Utolsó frissítés: 07.11.2007

Top