Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A kormányzás szerepe a fejlesztési politikával kapcsolatos konszenzusban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A kormányzás szerepe a fejlesztési politikával kapcsolatos konszenzusban

A millenniumi fejlesztési célok nem valósíthatók meg felelősségteljes kormányzás nélkül. A közlemény javasolja, hogy az Európai Unió (EU) támogassa a fejlődő országokban a felelősségteljes kormányzást, és felkéri Közösséget és a tagállamokat, hogy hangolják össze az ezen a területen kifejtett erőfeszítéseiket.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2006. augusztus 30.) a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A kormányzás szerepe a fejlesztési politikával kapcsolatos európai konszenzusban: Összehangolt megközelítés az Európai Unióban [COM(2006) 421 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A fejlesztési politikára vonatkozó európai konszenzus keretein belül, amely kihangsúlyozza, mennyire fontos a demokratikus kormányzás beépítése valamennyi ágazati programba, a Bizottság közös megközelítés kialakítását javasolja a kormányzással kapcsolatban.

Új megközelítés

A Bizottság kihangsúlyozza annak fontosságát, hogy a kormányzás kérdését sokkal szélesebb körből, valamennyi dimenzió (politikai, gazdasági, környezeti és társadalmi) figyelembevételével kell megközelíteni. A felelősségteljes kormányzás valójában többet jelent a korrupció elleni küzdelemnél: olyan aspektusokat is magában foglal, mint az egészségügyi ellátás, oktatás és igazságügy, a médiapluralizmus, a parlamentek működése, valamint a közszámlák és a természeti források kezelése.

A fejlődő országok reformtevékenységeinek fokozása érdekében a Bizottság által javasolt megközelítés alapja a politikai párbeszéd, a kormányok és a partnerországok polgárainak reformok iránti felelősségvállalásának tiszteletben tartása, valamint ösztönző intézkedések. A reformok és az adott ország helyzetének megfelelő intézkedések azonosításához szükség van az érintett ország kormányzásának értékelésére. Ez az értékelés egy részvételi megközelítésen keresztül történik, amely arra ösztönzi a helyi szereplőket (pl. a kormányt és a civil társadalmat), hogy fejlesszék saját elemzési eszközeiket és képességüket.

Feltételezve, hogy adottak a demokratikus ellenőrzés, a pénzgazdálkodás és az intézményi fejlesztés feltételei, a költségvetési támogatás lehetővé teszi a kormányzás és a központi, valamint helyi intézmények szerepének erősítését. A Bizottság kihangsúlyozza, hogy ennek milyen nagy haszna van, és hogy ez teszi lehetővé az olyan problémák megoldását, mint a politikai legitimitás hiánya és a gyenge képességek, melyek több fejlődő országot, különösen az instabil államokat jellemeznek.

Ennek az új megközelítésnek a hatékonysága attól függ, hogy az adományozók mennyire képesek összehangolt módon cselekedni különösen a kormányzás elemzésének eszközei és a válaszstratégiák tekintetében. Ebben az összefüggésben a tagállamok és a Bizottság előrelépéseket tett egy közös programozás irányába és kidolgozott egy a fejlesztési politika keretében zajló munkamegosztásra vonatkozó magatartási kódexet.

Az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (AKCS)

A kormányzás már most is része az AKCS-országokkal folytatott rendszeres politikai párbeszédnek, és ez a jövőben még nagyobb támogatottságot fog kapni. A kilencedik Európai Fejlesztési Alap (EFA) programozásában 870 millió eurót (a programozható keret 10%-át) hagytak jóvá az erre a területre vonatkozó programokra. Emellett a tizedik EFA előirányozza egy 3 milliárd euró ösztönző keret létrehozását, melyet a nemzeti keretek (2,7 milliárd euró) és a Regionális Alapok (300 millió euró) között osztanak szét. Egy országnak ehhez a tartalékhoz való hozzáférése a Bizottsággal a saját kormányzási tervéről folytatott párbeszéd eredményétől függ. Minden országról készül egy kormányzási modell.

Emellett a kormányzást horizontális témakörként minden országban beépítik valamennyi együttműködési területen. Továbbá a Cotonoui Megállapodás és az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokhoz igazított regionális stratégiák új rendelkezéseinek megfelelő új végrehajtási módokat vezetnek be.

Afrikában a kormányzást a összafrikai intézmények és az EU közötti párbeszédbe és együttműködésbe is integrálták. A Bizottság javasolja az Afrikai Unió intézményei és az Afrika Új Fejlesztési Együttműködésének afrikai kölcsönös értékelési mechanizmusának (APRM) kiemelt támogatását.

Más fejlődő országok

Az EU minden további fejlődő országban az adott régiónak megfelelően kidolgozott stratégiák szerint támogatja a demokrácia, az emberi jogok és a felelős kormányzás előmozdítását.

A szomszédságpolitika hatálya alá tartozó országokkal való együttműködés során az EU pénzügyi támogatásában azok a területek kapnak prioritást, amelyeket a kormányzásra irányuló, az adott országgal közösen elfogadott cselekvési tervek alapján választottak ki. A végrehajtást a kormányzás különböző területein elért fejlődés rendszeres nyomon követése kíséri. Emellett a kormányzás olyan együttműködési mechanizmusokra támaszkodik, mint az ikerintézményi együttműködés (twinning), a TAIEX és a SIGMA-kezdeményezés, amelyeket a bővítés keretében dolgoztak ki. Ezen országok politikai és gazdasági reformjainak további támogatása az új kormányzási keret révén lehetséges.

A Bizottság egy 2005-ös közleményben már elkötelezte magát a latin-amerikai országok kormányzásának támogatása mellett. Ennek megfelelően a jövőben is támogatja a régió államainak korszerűsítését az egyes országok stabilitásának függvényében változó igényekhez igazodva. Emellett továbbra is támogatja a regionális integrációt, mely a közös szabályok felállításával és betartásával a felelősségteljes kormányzás fontos eleme a gazdasági és a kereskedelem területén.

Ázsiában az EU folytatja a Kínával és Indiával megkezdett párbeszédet. A közép-ázsiai országokkal folytatott regionális és kétoldalú politikai párbeszédet egy különleges demokratikus kormányzási képviselő egészíti ki. Emellett a kormányzás szerepet kapott a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) való együttműködésben, valamint az Ázsia-Európa találkozó (ASEM) nem hivatalos párbeszédeiben. A 2007–2013-as időszakra szóló programozásban a kormányzás a régió országaiban az együttműködés minden területén fontos szerepet kap, valamint több országgal történő együttműködésben kiemelt terület.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye (2003. október 20.) a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – Kormányzás és fejlesztés [COM(2003) 615 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 11.10.2007

Top