Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cselekvési terv a több, gyorsabb, eredményesebb segélyért

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Cselekvési terv a több, gyorsabb, eredményesebb segélyért

E közlemény célja, hogy eredményesebbé, koherensebbé és hatékonyabbá tegye a közösségi fejlesztési támogatást. A közlemény az Unió által 2005-ben annak érdekében vállalt kötelezettségek nyomán készült, hogy növelje, eredményesebbé tegye a fejlesztési támogatást, és felgyorsítsa annak bevezetését, hogy az megfeleljen a 2015-ig elérendő millenniumi fejlesztési célok által támasztott kihívásoknak.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2006.3.2.) - „EU-segély: Többet, gyorsabban, eredményesebben” [COM(2006) 87 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az ebben a közleményben kifejtett cselekvési terv kilenc, időben korlátozott cselekvésből áll, amelyeket a Bizottság és a tagállamok közösen hajtanak végre. Egyes cselekvések azonnal elindíthatók, ilyen például a közösségi segély feltérképezése a regionális adományozási atlasznak köszönhetően, a helyi koordinációs eljárások támogatása vagy a segélyezés programozása közös keretének kidolgozása. Más cselekvéseket, mint például a közösségi alapok számára ajánlott társfinanszírozási mechanizmust, az elkövetkező négy év során lehet megvalósítani.

A cselekvési terv három részből áll: az első rész összefoglalja a kilenc intézkedést, amelyeket az EU-nak mint csoportnak meg kell hoznia, továbbá tartalmazza az ehhez kapcsolódó ütemtervet; a második rész bemutatja azt a négy első intézkedést, amelyek már ki lettek dolgozva és amelyeket azonnal lehet alkalmazni egyes partnerországokban; a harmadik rész leírja a maradék öt intézkedést, amelyeket 2006-ban kell kidolgozni, és 2010 végéig végrehajtani.

Az EU-nak a támogatás hatékonyságára vonatkozó kötelezettségvállalásai három egymáshoz kapcsolódó tengelyre bonthatók, amelyek az alábbi területeket érintik:

  • tevékenységek átlátható feltérképezése és ellenőrzése;
  • a harmonizálásról és összehangolásról szóló párizsi nyilatkozatban (EN) (ES) (FR) elfogadott kollektív kötelezettségvállalások végrehajtása;
  • az új fejlesztéspolitikai nyilatkozatban („az európai konszenzus”) és az EU Afrika-stratégiájában megfogalmazott új uniós stratégiai keret segélyhatékonysági pillérének megvalósítása.

Első rész: a kötelezettségvállalások nyomában

A feladatok jobb szervezése és megosztása érdekében felül kell vizsgálni az adományozási atlaszt, mert az EU adományozási atlaszának első kiadásában a segély bizonyos „vonzó” országokra és ágazatokra koncentrálódik, míg más országok vagy ágazatok feledésbe merültek, továbbá megfigyelhető a tevékenységek megosztottsága, a szereplők megsokszorozódásával és kisléptékű projektekkel.

Az EU fejlesztési szabályai tekintetében hasznos áttekinteni azokat az összes tagállamban hatályban lévő szabályokat, amelyeket össze fognak gyűjteni a kompendiumokban, ami minden szereplő munkáját meg fogja könnyíteni. Egy másik célkitűzés, amelynek a megvalósítása hasonlóan fontos, a közös programozás: ennek érdekében a közös többéves programozási keret célja egy olyan mechanizmus létrehozása, amely lehetővé teszi a tagállami rendszerek megkettőzött építőelemeinek átcsoportosítását, így csökkenti a közösségi programozás tranzakciós költségeit.

A fejlesztéspolitikai nyilatkozat (az „európai konszenzus”) és az EU-nak a 2005-ben elfogadott Afrika-stratégiája a feladatok jobb elosztását irányozza elő a segély nagyobb komplementaritása és hatékonysága, a társfinanszírozás gyakoribb alkalmazásával történő közös fellépések számának növelése és az EU hozzájárulásának és befolyásának fokozása érdekében.

Második rész: azonnali fellépések

A már 2006-ban megvalósítható négy célkitűzés az adományozási atlaszra, az EU és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága (DAC) eljárásainak nyomon követésére, az ütemtervre és a közös programozási keretre irányul.

Az EU II. adományozási atlaszának felülvizsgálata erősíteni fogja a regionális dimenziót, és a segély feltérképezését az államok szintjén fogják végrehajtani, lefedve minden aktív adományozót az egyes országokban. A nyomon követésnek a Párizsban elfogadott nemzetközi célkitűzésekre és az EU konkrét működési célkitűzéseire kell vonatkoznia, mely utóbbiakat 2006-tól a Monterreyben vállaltak nyomon követéséről szóló éves jelentéseken át ellenőrzik.

Az ütemtervek alkalmazásán javítani kell, az ellenőrzési kötelezettségeken meg kell erősíteni és fel kell osztani. 2006 végéig kell őket kidolgozni, és 2010 végéig az összes célkitűzést el kell érni. A közös programozási keretet 2006 közepére el kell fogadni, és gyakorlatias, gyors ütemű és realista módon végre kell hajtani. A programozási keretet azokban az országokban kell bevezetni, ahol már kezdeményeztek közös adományozási támogatási stratégiát (Tanzánia, Uganda és Zambia), továbbá 2010-re el kell érni a fennmaradó afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térségbeli (AKCS) országokra, valamint a párizsi nyilatkozatot aláíró valamennyi országra történő kiterjesztését.

Harmadik rész: a napirend befejezése

Az öt célkitűzés, amelyeknek 2006 végéig kell elkészülniük, a működési komplementaritásra, a közös fellépések fejlesztésére az EK társfinanszírozó szerepével, az EU jövőképének erősítésére, a helyi közös megállapodásokra, valamint a fejlesztést érintő közösségi szabályok kompendiumaira vonatkozik.

2006 végéig el kell fogadni a feladatok komplementaritására vonatkozó gyakorlati működési elveket. Ezeket az elveket lehetne alkalmazni a felülvizsgált adományozási atlasz jövőbeni regionális fejezeteivel összefüggésben. Ezenkívül az EK-pénzeszközök strukturált társfinanszírozási mechanizmusának kidolgozásához szükséges a társfinanszírozást akadályozó közösségi szabályok felülvizsgálata 2008 végéig.

Az EU jövőképének erősítése érdekében egy sor fellépést ki kell dolgozni: fejlesztési kutatóközpontokat egyesítő hálózat létesítése; európai fejlesztési napok bevezetése; európai képzési térkép létrehozása, amely összegyűjti a fejlesztési szereplők számára szóló összes szakképzési programot stb. Végezetül 2006 végéig kidolgozzák az EU programozási szabályainak, közbeszerzési uniós szabályoknak, nem kormányzati szervezetekre (NGO) és a támogatásra vonatkozó uniós szabályoknak és alapelveknek a kompendiumait, és 2008-ban felülvizsgálják őket. Ezek a kompendiumok tekintetbe fogják venni a szabályozás időközben megvalósuló harmonizálását.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2006.3.2.) - „Fejlesztés-finanszírozás és támogatás-hatékonyság Az EU-segélyek növelésének kihívásai a 2006–2010 években” [COM(2006) 85 végleges - Hivatalos Lap C 130., 2006.6.3.].

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2006.3.2.) - „Az EU-támogatás hatásának növelése: az országos stratégiai dokumentumok elkészítésének közös kerete és a közös többéves programozás” [COM(2006) 88 végleges - Hivatalos Lap C 130., 2006.6.3.].

Utolsó frissítés: 11.09.2007

Top