Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A HIV/AIDS, a malária és a tuberkulózis elleni küzdelemre vonatkozó cselekvési program (2007–2011)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A HIV/AIDS, a malária és a tuberkulózis elleni küzdelemre vonatkozó cselekvési program (2007–2011)

A program kollektív fellépést javasol a fejlődő és a közepes jövedelmű országoknak az AIDS, a malária és a tuberkulózis elleni küzdelemre vonatkozó programjai támogatása érdekében, valamint nemzetközi szintű fellépést javasol azokon a területeken, amelyeken az Unió tevékenysége hozzáadott értéket jelenthet.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – A HIV/AIDS, malária és tuberkulózis elleni külső fellépést célzó, 2007–2011-re vonatkozó európai cselekvési programról [COM(2005) 179 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]

ÖSSZEFOGLALÓ

A cselekvési program a finanszírozási hiányt kívánja áthidalni a hatodik millenniumi fejlesztési cél elérése, azaz a HIV/AIDS és más betegségek leküzdése érdekében. Mivel az AIDS, a malária és a tuberkulózis elleni küzdelem továbbra is alulfinanszírozott, az Unió fokozott erőfeszítéseket tesz, amelyekkel jobb eredmény érhető el.

Az Unió elkötelezi magát az emberi jogokról, a reproduktív és szexuális egészségről és a kapcsolódó jogokról, valamint az árvák és a hátrányos helyzetű gyermekek szükségleteiről folytatott politikai párbeszéd fokozása mellett. Hangsúlyozza továbbá, hogy segíteni kell más hátrányos helyzetű csoportokon, így a kábítószer-fogyasztókon, a rabokon, a fogyatékossággal élőkön, a menekülteken és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeken is.

Az Unió megosztja a szakértői kapacitást, amellyel konstruktív szerepet játszik a politikai és technikai párbeszédben, beleértve különösen a szegénység csökkentéséről szóló stratégiai dokumentumok (PRSP) felülvizsgálatát, az ágazati politikát és a Globális Alap nemzeti koordinálási mechanizmusait (CCM) is.

A Bizottság a küldöttségek és a szolgálatok számára gyakorlati kézikönyvet készít, amely a személyzetük körében előmozdítja a betegségek megelőzését.

Az Európai Unió egy közös technikai segítségnyújtási terv kialakítása érdekében fel kívánja térképezni az elérhető technikai segítségnyújtási erőforrásokat. Ezt a tervet a kollektív cselekvésre vonatkozó magatartási kódex irányítja majd. 2006-ban a Bizottság a humánerőforrásokat szélesebb egészségügyi összefüggésben tárgyaló szakpolitikai dokumentumot terjeszt elő, amely segít a speciális intézkedések megfogalmazásában és a cselekvési program végrehajtásában. Ennek a stratégiának több kérdést figyelembe kell vennie, a munkaerő-toborzási gyakorlatról szóló uniós kódex elfogadásától a humánerőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos nemzeti tervek kidolgozásán át a globális szolidaritásról szóló nyilatkozat kidolgozásáig.

Az Európai Bizottság az európai és fejlődő országok klinikai kísérletek területén létrejött partnersége (EDCTP) révén megerősíti a klinikai kutatási kapacitást. Minderre az új fellépések keretében kerül sor, amelyek célja a helyi vagy regionális egészségügyi szolgáltatások fejlesztése a klinikai kísérletek helyszínén, a humánerőforrások bővítése, új infrastruktúrák – például kórházi osztályok – kiépítése, és a biztosított orvosi ellátáshoz való hozzáférés garantálása a lakosság számára a klinikai kísérletek ideje alatt.

Az Európai Unió támogatja az érintett országokat a gyógyszerekre és gyógyszerkészítményekre – így az óvszer, a tartós hatású rovarirtóval kezelt szúnyogháló és az antiretrovirális szerek – vonatkozó stabil és hatékony beszerzési politika és gyakorlat kifejlesztésében. Ezt a fellépést a gyermekek biztonsággal kapcsolatos iskolai oktatási kampánya egészíti ki, amelynek célja az erőszak, a terhesség vagy a HIV/AIDS fertőzés és más szexuális úton terjedő betegségek kockázata elleni védelem megerősítése.

A vészhelyzetekben és az elhúzódó válságok esetén az Európai Bizottság Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága (ECHO) segít a HIV/AIDS, a tuberkulózis és a malária átvitelének a csökkentésében. Az ECHO ezenfelül segít az e betegségek által okozott, az embereket sújtó csapások és halálozások csökkentésében különböző figyelemfelkeltő, tájékoztatási és képzési tevékenységek, valamint a humanitárius tevékenységet végzők számára megelőzési eszközök nyújtása útján.

Az Európai Bizottság egy sor költséghatékony és konkrét fellépést javasol, amelyek hatékonyak és képesek gyors eredményeket hozni:

  • ingyenes, tartós hatású rovarirtóval kezelt szúnyogháló célzott szétosztása, valamint a helyi termelési kapacitást ösztönző társadalmi marketingstratégiák megerősítése;
  • ingyenes óvszerek célzott szétosztása a növekvő egészségvédelmi befektetésekhez kapcsolódóan, és a társadalmi marketing területén a kapacitásépítés;
  • az önkéntes alapú tanácsadáshoz és szűrővizsgálatokhoz, a HIV-pozitív terhes nők számára pedig az antiretrovirális szerekhez való általános, ingyenes hozzáférés biztosítása.

A nemzetközi partnerekkel, például az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és a tagállamokkal együttműködve az Európai Bizottság regionális és globális szinten is fellép e betegségek ellen.

A cselekvési program meg kívánja erősíteni a regionális hálózatokat annak érdekében, hogy előmozdítsa a biztonságos és elfogadható árú gyógyszerekhez való hozzáférést, a szabályozási kapacitás erősítését, valamint az egészségügyi ágazatban és az új eszközök iránti kutatás és fejlesztés területén a humánerőforrások növelését.

Az Európai Bizottság nyomon követi a 953/2003/EK rendelet eredményeinek végrehajtását. E rendelet célja, hogy elkerülje egyes alapvető gyógyszerek kereskedelmének Európai Unióba történő eltérítését. A Bizottság úgy fogja szorgalmazni az e betegségek ellen használt gyógyszerkészítmények árainak átláthatóságát, hogy felkéri az érintett országokat, hozzák nyilvánosságra az Unió és a Globális Alap által finanszírozott nemzeti programok keretében beszerzett termékek árát. Az árakat közzéteszik az Európai Bizottság honlapján, ezáltal könnyebb lesz mind az összehasonlításuk, mind a segélyek feltételek alóli feloldása hatásának mérése.

Tudományos segítségnyújtás és egyes alapvető termékekre vonatkozó különleges útmutatások útján a Bizottság hozzájárul a gyógyszertermékek forgalomba hozatalának értékelése és engedélyezése területén a nemzeti és regionális szervezetek szabályozási és tudományos kapacitásának megerősítéséhez.

A Bizottság támogatja az olyan új eszközök és fellépések kutatását és fejlesztését, amelyekkel gyorsítható a forrásszegény területek számára az új oltóanyagok, orvosságok, baktériumölők és diagnosztikai eszközök kifejlesztése. A Bizottság támogatja a kutatás területén a járványos betegségek által sújtott országok szervezetei és az európai partnerek közötti együttműködést.

A humánerőforrás hiányának áthidalása érdekében az Unió támogatást nyújt egy sor innovatív kezdeményezés számára, amelyeknek a célja, hogy az egészségügyi dolgozókat fokozottabb ösztönzéssel rábírják arra, hogy maradjanak vagy térjenek vissza a fejlődő országokba vagy régiókba, ahol a leginkább szükség van rájuk. E kezdeményezések célja emellett a kutatási lehetőségek fejlesztése és az agyelszívás megakadályozása.

A Bizottság támogat majd bizonyos, a magán- és a közszféra közötti együttműködéseket és globális kezdeményezéseket. Az érdekelteket tömörítő fóruma – amelyen a három betegség által közvetlenül érintett emberek is részt vesznek, akik globális szinten is elmondhatják véleményüket – útján a Bizottság számos partnerrel folytat konzultációt.

Az egyedülálló szakértelem, az országokban való kiterjedt jelenlét és a legfontosabb erőforrások szerint értékeli továbbá a globális partnerek elkötelezettségét, valamint azt, hogy a befektetéseivel összehasonlítva milyen előnyöket szerez ebből az Unió, illetve milyen előnyöket nyújt a Bizottság a partnerének.

A Bizottság más alapvető jelentőségű partnerei a WHO és az UNAIDS – amelyek különleges szakértelmet kínálnak a betegségekről a „Roll-Back Malaria” (Állítsuk meg a maláriát) és a „StopTB” (Állítsuk meg a tuberkulózist) elnevezésű kezdeményezéseknek köszönhetően –, valamint az UNFPA, az ILO és az UNICEF.

Nemzetközi színtéren a Bizottság egy formális megbízásnak köszönhetően elmondhatja álláspontját, és hiteles párbeszédet alakíthat ki a nem uniós tagállamokkal. A Bizottságnak emellett fenn kell tartania az Unió tagállamaival mind az Egyesült Nemzetek, mind a G8-ak keretében folytatott szoros együttműködését.

A Bizottság és a tagállamok között szoros együttműködést hoznak létre, hogy előmozdítsák a különleges fellépések országos szintű végrehajtását. Ezenkívül a Bizottság nyomon követi az intézkedéseket az országspecifikus eszközök éves és félidős ellenőrzése, a hetedik keretprogram és a Globális Alap nyomonkövetési és értékelési mechanizmusai útján. 2008-ban és 2010-ben a Bizottság az elért haladásról szóló átfogó jelentéseket terjeszt a Parlament és a Tanács elé a cselekvési program végrehajtásáról, eredményeiről és hatásáról.

A cselekvési programban javasolt intézkedésekre vonatkozó költségvetési előirányzatokat a következő pénzügyi tervben határozzák meg.

Utolsó frissítés: 05.07.2011

Top