Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az afrikai békefenntartási mechanizmus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az afrikai békefenntartási mechanizmus

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának 3/2003 határozata az EFA forrásoknak az afrikai békefenntartási mechanizmus létrehozása érdekében való felhasználásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat finanszírozási rendszert hoz létre az afrikai békefenntartási mechanizmus (African Peace Facility, APF) részére, amely a béke és biztonság területén az Afrikai Unió (AU) és Afrika regionális gazdasági közösségeinek erőfeszítéseire fordítandó uniós támogatások fő forrását képezi.

FŐBB PONTOK

Az APF jogi alapja a Cotonoui Megállapodás, és finanszírozására az Európai Fejlesztési Alapon (EFA) keresztül kerül sor.

Az APF az afrikai tulajdon elvén alapul. Az APF-támogatás közvetlen kedvezményezettjei az Afrikai Unió és az afrikai regionális gazdasági közösségek és regionális mechanizmusok.

2004 óta az APF több mint 2,2 milliárd euró uniós támogatásban részesült.

 • Béketámogatás
  • A békefenntartás és a békeépítés az APF kulcsfontosságú küldetése.
  • Az APF sikeresen támogatott békefenntartó műveleteket a Közép-Afrikai Köztársaságban, Szudánban, Dél-Szudánban, Maliban, Szomáliában, a Csád-tó medencéjében és a Comore-szigeteken.
 • Kapacitásépítés
  • A kapacitásépítés 2007 óta az APF egyik fő eleme. Célja az AU, valamint a regionális gazdasági közösségek/regionális mechanizmusok kapacitásainak és hatékonyságának megerősítése a béketámogatási műveletek megtervezésében és kivitelezésében.
  • A hosszú távú cél az afrikai intézmények képessé tétele arra, hogy maguk biztosítsák a békét és biztonságot.
 • Korai fellépés
  • A korai fellépési mechanizmus lehetővé teszi a sürgős szükségletek kezelését a finanszírozás biztosításával a válságok megelőzésére, kezelésére és feloldására irányuló lépések korai szakaszaiban.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

2003. december 11 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának 3/2003 határozata (2003. december 11.) a kilencedik EFA hosszú távú fejlesztési keretéből származó forrásoknak az afrikai békefenntartási mechanizmus létrehozása érdekében való felhasználásáról (HL L 345., 2003.12.31., 108–111. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 617/2007/EK rendelete (2007. május 14.) az AKCS–EK partnerségi megállapodás alapján létrehozott 10. Európai Fejlesztési Alap végrehajtásáról (HL L 152., 2007.6.13., 1–13. o.)

A 617/2007/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

2007/461/EK: Az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának 2/2007 határozata (2007. május 25.) az afrikai békeprogram célkitűzéseire nyújtandó, a Bizottság által kezelendő kétoldalú kiegészítő hozzájárulások engedélyezéséről (HL L 175., 2007.7.5., 35. o.)

A Tanács 2015/322/EU rendelete (2015. március 2.) a 11. Európai Fejlesztési Alap végrehajtásáról (HL L 58., 2015.3.3., 1–16. o.)

utolsó frissítés 07.12.2016

Top