Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A monterreyi konszenzus átültetése a gyakorlatba

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

A monterreyi konszenzus átültetése a gyakorlatba

Az Európai Unió mérleget von az Európai Tanács 2002 márciusi barcelonai ülésén a fejlesztés finanszírozása terén vállalt kötelezettségei tekintetében, és egyes területeken jövőbeni cselekvéseket ajánl.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 5 March 2004 – Translating the Monterrey Consensus into practice: the contribution by the European Union [COM(2004) 150 final – not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2004.3.5.) – A Monterreyi konszenzus átültetése a gyakorlatba: az Európai Unió hozzájárulása [COM(2004) 150 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bizottság ebben a nyomon követő éves jelentésben ellenőrzi a fejlesztésfinaszírozásról szóló nyolc kötelezettségvállalást, amelyet az Európai Tanács 2002. márciusi barcelonai ülésén vállalt, és megvédett a Monterreyi Konferencián (EN).

A hivatalos fejlesztési támogatás pénzügyi forrásai

Ezen a területen a jelentés arra a következtetésre jut, hogy a tagállamok immár a második egymást követő évben jó úton haladnak afelé, hogy teljesítsék ezt a kötelezettségvállalást, sőt meghaladják a kitűzött célt. A számos tagállamban uralkodó nehéz költségvetési helyzet ellenére az Európai Unió (EU) országai 2002-ben 5,8%-os reálértéken növelték hivatalos fejlesztési támogatásukat (ODA) 2001-hez képest, és összesen 0,35%-ot szántak rá bruttó nemzeti jövedelmükből (GNI).

Az ODA jelentős mértékben nőtt Svédországban, Franciaországban, Görögországban és Olaszországban; növekedett továbbá Belgiumban, Finnországban és Portugáliában, ezzel szemben csökkent Ausztriában, Dániában, Hollandiában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságokban.

Fontos megjegyezni, hogy ez a jelentés a 10 tagállammal kibővült Unióra vonatkozik. Az új tagok 2002-ben együttvéve mindössze 0,03%-ot szántak a GNI-jükből fejlesztési támogatásra. A Bizottság ugyanakkor úgy véli, hogy ez a mérték 2006-ban meghaladhatja a 0,11%-ot, megháromszorozva ezáltal a tényleges volumenüket.

Ezzel összefüggésben a Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy a 2006-ig tartó időszakban tartsák fenn vagy növeljék az éves ODA hozzájárulásukat, annak érdekében, hogy megőrizzék az EU által a Monterreyben vállalt kötelezettségek betartása érdekében megvalósított fejlődést.

A szakpolitikák összehangolása és az eljárások harmonizációja

A kötelezettségvállalás tekintetében a jelentés arra a következtetésre jut, hogy az Uniónak még mindig nem sikerült jelentős módon erősítenie fejlesztési politikáinak összehangolását, sem pedig a támogatás végrehajtására szolgáló eljárásainak harmonizációját.

Ennek következtében sok még a tennivaló a korlátozott mértékű erőforrások optimális felhasználásának biztosítása érdekében. A tagállamok többsége még ma is ragaszkodik saját eljárásai alkalmazásához amikor a kedvezményezett országok fejlesztési támogatására szánt erőforrások kezeléséről van szó. Ezáltal számos kedvezményezett ország rengeteg követelménnyel találja szemben magát az eltérő jelentésekre, számviteli standardokra vonatkozó követelményekkel stb. kapcsolatban, olyan adminisztrációs költséget okozva ezzel, amely súlyosan érintheti a már amúgy is korlátozott igazgatási kapacitásokat. Maguk a tagállamok közigazgatásaik szintjén lényeges hatékonyság növekedéstől fosztják meg magukat mivel megkettőzik erőfeszítéseiket, például a kedvezményezett országok politikai helyzetének elemzésekor.

Következésképp a Bizottság egész sor konkrét intézkedést javasol, mint például:

 • az EU donor országai közötti szorosabb együttműködés a fejlesztési területen;
 • szorosabb együttműködés a többéves programozási időszak és az elemzés terén;
 • közös keret kidolgozása a támogatás végrehajtására szolgáló eljárásokra vonatkozóan;
 • közösségi cselekvési terv a koordinációra és a harmonizációra azokban a partnerországokban, amelyekben az EU két vagy több donor országa együttműködési programot valósít meg.

Egyéb kötelezettségvállalások

A jelentés szerint a Barcelonában vállalt hat másik kötelezettséget illetően 2004-ben nem szükséges további fontos intézkedést hozni közösségi szinten, és a különböző folyamatban lévő tevékenységekre kell összepontosítani annak érdekében, hogy azok jól működjenek.

Konkrét intézkedések születtek az utóbbi években annak érdekében, hogy az alapvetően a segélyek feltételekhez kötésének megszüntetésére és az adósságelengedésre vonatkozó kötelezettségeket teljesítsék. A globális közjavak, a kereskedelemhez kapcsolódó támogatás és a finanszírozás újabb forrásai terén tett előrelépés ígéretes annak ellenére, hogy ezt inkább az egyes tagállamok külön-külön érték el, és nem az Unió, mint egész.

A Barcelonában vállalt kötelezettségek

Barcelonában az Unió a következő kötelezettségeket vállalta:

 • az EU 2002-es GNI-jének 0,33%-os átlagos ODA szintjét 2006-ra 0,39%-re emeli, ami egy lépés az ENSZ által kitűzött 0,7%-os cél felé;
 • 2004-ig konkrét intézkedések meghozatalával javítja a támogatás hatékonyságát szorosabb együttműködés és harmonizáció által;
 • intézkedéseket hoz a segélyek feltételekhez kötésének megszüntetésére a legkevésbé fejlett országok (LDC-országok) tekintetében;
 • növeli a kereskedelemhez nyújtott támogatást;
 • ösztönzi a globális közjavak kérdésének szabályozását;
 • megvizsgálja az innovatív finanszírozási mechanizmusok forrásait;
 • támogatja a nemzetközi pénzügyi rendszerek bizonyos reformjait;
 • erőfeszítéseket tesz a kezelhető eladósodási szint helyreállítására a Súlyosan eladósodott szegény országok kezdeményezés keretében.

A fejlesztésfinanszírozásáról szóló monterreyi konferencia

A fejlesztésfinanszírozás témájában 2002. március 18–22. között Monterreyben (Mexikó) tartott nemzetközi konferencián konszenzus született a fejlődő országokat érintő globális fejlesztésfinanszírozásról . A világszinten a hivatalos fejlesztési támogatás több mint 50%-át adó EU fontos szerepet játszott a konferencia sikerében. Az EU a Monterreyi Konferenciához való hozzájárulását az Európai Tanács 2002. márciusi barcelonai ülésén határozta meg.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság éves jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2007.7.4) – Európa megtartja ígéreteit a fejlesztés-finanszírozás terén [COM(2007) 164 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság Közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2005.4.12.) – A Millenniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében tett előrelépések felgyorsítása – A fejlesztés finanszírozása és a támogatás hatékonysága [COM(2005) 133 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 27.05.2008

Top