Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Segítségnyújtás a fejlődő országoknak a kereskedelemben rejlő lehetőségek kihasználásában

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Segítségnyújtás a fejlődő országoknak a kereskedelemben rejlő lehetőségek kihasználásában

Az Európai Unió gyakorlati útmutatókat határoz meg annak érdekében, hogy javítsa a kereskedelemnek a fejlesztési stratégiákba való beépülését oly módon, hogy az hozzájáruljon a szegénység csökkentésének és a fenntartható fejlődésnek alapvető célkitűzéseihez.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Trade and development – Assisting developing countries to benefit from trade [COM(2002) 513 final – not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Kereskedelem és fejlődés – Segítségnyújtás a fejlődő országoknak a kereskedelemben rejlő lehetőségek kiaknázásában [COM(2002) 513 – a Hivatalos Lapban nem tették közzé]).

ÖSSZEFOGLALÓ

A PARTNERORSZÁGOKKAL VALÓ PÁRBESZÉD ÉLÉNKÍTÉSE

A kereskedelmi politika reformja a szegénység elleni küzdelemre vonatkozó stratégiákban

Az Európai Unió (EU) kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlődő országokkal folytatott politikai párbeszédben kihangsúlyozza a kereskedelmi kérdéseket annak érdekében, hogy a kereskedelempolitikai kérdéseket jobban bevonja a szegénység elleni küzdelemi stratégiába. A kereskedelmi politikát olyan módon kell beépíteni, hogy az hozzájáruljon a a szegénység csökkentésének és a fenntartható fejlődés alapelveinek célkitűzéséhez. A kereskedelmi politikának támogatnia kell az igazságos növekedést, elő kell mozdítania az emberi fejlődést, valamint biztosítania kell a természeti erőforrások megfelelő kezelését és a környezetvédelmet.

Hogyan kell a kereskedelemhez kapcsolódó segítségnyújtást az egyes országok sajátosságaihoz szabni?

Ennek a célkitűzésnek az értelmében a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a kereskedelemhez kapcsolódó támogatás finanszírozása, amely a 2000-ben meghatározott fejlesztési politika hat prioritásainak egyike, különösen a legkevésbé fejlett országok (LDC-országok) szükségleteihez igazodjék. A támogatás hozzáigazításának ideális esetben egy olyan nemzeti párbeszédből kell születnie, amely egyesíti a hatóságokat, a magánszektort, valamint munkavállalók és a civil társadalom képviselőit.

AZ UNIÓ SEGÍTSÉGÉNEK MEGNÖVEKEDETT HATÉKONYSÁGA

A nemzeti és regionális stratégiai dokumentumok teszik lehetővé a politikai párbeszédek konkrét támogatási programokká való lefordítását. A kereskedelmi kérdéseket és azok egyéb, a fenntartható fejlődés szempontjából jelentős szakpolitikákkal való kapcsolatát a stratégiai dokumentumok elkészítésének minden szakaszában figyelembe kell venni.

A Bizottság ezenkívül azt javasolja, hogy adott esetben és a partnerországgal/régióval történt konzultációval erősítsék az EU fejlesztési támogatásának programozási időszakában a kereskedelmi részt, belefoglalva a következő elemeket:

  • makrogazdasági és adóreformok támogatása: a kereskedelmi kapacitás erősítésére nyújtott támogatásnak szintén hozzá kell járulnia a stabil makrogazdasági és adópolitikák kidolgozásához oly módon, hogy a kereskedelem számára kedvező politikai keretet kell létrehozni;
  • a termelési rendszer átalakításának és termelékenységnövelésének támogatása: A fejlődő országok újrapozicionálási folyamata támogatásának és a magánszektoruk versenyképességének erősítése érdekében mechanizmusok együttesét alakították ki nemzeti és regionális szinten. A támogató szolgáltatások erősítése és az infrastruktúrák javítása szintén az Unió által nyújtott segítség egyes főbb sarokpontjai voltak;
  • az együttműködés és a regionális együttműködés támogatása: A regionális integráció a fejlesztési stratégia támogatásának keretében történik. Dél-dél-észak megközelítésről van szó. Az EU ennek alapján jelenleg megállapodásokat tárgyal különböző regionális csoportosulásokkal, mint például a Mercosur-országokkal a mediterrán és délkelet-ázsiai térségben. Ez a megközelítés azonban különösen az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség országai (AKCS) regionális csoportosulásai és az EU közötti gazdasági partnerségi megállapodásokra (GPM) alkalmazandó, amelyekről 2002 szeptemberének elején kezdtek tárgyalni;
  • a multilaterális kereskedelmi rendszerben való tényleges részvétel támogatása: Az EU támogatása ezen a területen főként a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) (EN) (ES) (FR) való csatlakozást illető segítségre és a többoldalú tárgyalásokra, a jelentős pénzügyi terheket igénylő jelenlegi és jövőbeli WTO-megállapodások végrehajtásának támogatására, valamint a fejlődő országok gazdasági jövedelmezőségének erősítéséhez szükséges politikai reformok és beruházások támogatására, illetve ezen országoknak a többoldalú kereskedelmi rendszerben való részvételére irányul. Ez utóbbi cselekvési terület különösen a vámigazgatás reformját, a megfelelőségi szabványokat és a megfelelőségértékelést, a szolgáltatásokat, a beruházást, a szellemi tulajdonjogot, a versenypolitikát, a foglalkoztatás területére vonatkozó megfelelő szabványok kidolgozására irányuló jogszabályok elfogadását, valamint a környezetvédelmi szabványokat tartalmazza.

A Bizottság megvizsgálja azt is, hogyan lehetséges a fejlődő országok együttese számára jövedelmet hajtó kereskedelemhez kötődő támogatás horizontális kezdeményezéseinek a finanszírozása, különösen multilaterális ügynökségek segítségével. Jelenleg az EU-nak gyakorlatilag minden fejlesztési támogatását nemzeti/regionális alapon osztják ki. Ugyanakkor ezen a területen több mint szükséges a multilaterális kezdeményezések támogatása a nemzetközi intézményekkel együttműködve, anélkül, hogy az bármely meghatározott országra vagy régióra korlátozódna.

HOZZÁJÁRULÁS A NEMZETKÖZI CSELEKVÉS HATÉKONYSÁGÁHOZ

Maximális mértékben ki kell használni azokat a kapcsolatokat, amelyek a kereskedelem és a fenntartható fejlődés összes egyéb fontos területei között állnak fenn, és biztosítani kell, hogy az Unió külső dimenzióját képviselő különböző szakpolitikák összhangban legyenek.

Újra kell vizsgálni a már létező mechanizmusokat annak érdekében, hogy a tagállamokkal jobb legyen az összhang, valamint elő kell mozdítani a „bevált gyakorlatok” szélesebb körű cseréjét a Bizottság és a tagállamok között, illetve maguk az egyes tagállamok között.

Szorosabb együttműködés megvalósítása javasolt továbbá a kereskedelem és a kereskedelemmel kapcsolatos kérdések terén speciális hatáskörrel rendelkező nemzetközi intézményekkel.

Az EU-nak ösztönöznie kell ezenkívül a regionális fejlesztési bankokat (például az Afrikai Fejlesztési Bankot, az Ázsiai Fejlesztési Bankot és az Amerikaközi Fejlesztési Bankot), hogy nagyobb forrásokat szánjanak a kapacitások erősítésének programjaira a kereskedelem területén.

A közlemény ösztönzi az EU-t, hogy támogassa a WTO titkárságát a technikai segítségnyújtásban, és járuljon hozzá továbbra is a dohai fejlesztési menetrend (EN) (ES) (FR) vagyonkezelői alapjához.

Utolsó frissítés: 30.05.2007

Top