Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Fejlesztési Alap bevonása a költségvetésbe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Az Európai Fejlesztési Alap bevonása a költségvetésbe

Az Európai Bizottság javasolja az Európai Fejlesztési Alap (EFA) keretében az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országoknak, valamint a tengerentúli országoknak és területeknek kiutalt támogatás bevonását az Európai Unió (EU) költségvetésébe. Ez lehetővé tenné a támogatás nagyobb nyilvános ellenőrzését, növelné a átláthatóságát és hatékonyságát, valamint rugalmasabbá és a helyi viszonyokhoz jobban alkalmazhatóbbá tenné őket.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 8 October 2003 – Towards the full integration of co-operation with ACP countries in the EU budget [COM(2003) 590 final – not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2003. október 8.) – Az AKCS-országokkal folytatott együttműködésnek az EU költségvetésébe történő teljes bevonása felé [COM(2003) 590 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tetté közzé]).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ebben a közleményben a Bizottság javasolja az Európai Fejlesztési Alap (EFA) keretében az AKCS-országoknak, valamint a tengerentúli országoknak és területeknek kiutalt támogatás bevonását az Unió költségvetésébe.

POLITIKAILAG KÍVÁNATOS VÁLTOZÁS

Szembeszállni a marginalizáció veszélyeivel

Azáltal, hogy az Unió külkapcsolatait kiterjesztette, számos további régióval kötött együttműködési megállapodást, és a külső támogatásokra fordított összeg emelkedett, az AKCS-országokat megillető elkülönített finanszírozás többé már nem privilégium, hanem inkább teher számukra.

Ezek, a világ számos régiójával kötött együttműködési megállapodások, a Cotonoui Megállapodáshoz hasonlóan, egy sor közös érdekű témát kezelnek: politikai párbeszéd, kereskedelmi rendszer, demokratikus célkitűzések stb. Az EFA-nak a költségvetésbe történő bevonásával minden nagy földrajzi program a költségvetési szerkezet része lesz. Technikai szempontból ez lehetővé fogja tenni, hogy megnövekedett szinergia alakuljon ki a földrajzi/nemzeti megközelítésű és a tematikus célkitűzésű programok között.

Az AKCS-országokkal való együttműködési programok nagyszámú tapasztalatot és helyes gyakorlatot eredményeztek, amelyeket érdemes más fejlődésben lévő régiók egyéb programjaiban is alkalmazni. Az EFA-nak a költségvetésbe való bevonásával a különböző programok még jobban fogják egymást kölcsönösen gazdagítani.

Az EFA integrációja a költségvetésbe megkönnyíti az afrikai régiók egymás közötti együttműködését is. Továbbá nagyobb koherenciát érhetnek el a karibi országoknál Latin-Amerikával kapcsolatban, és a csendes-óceáni országoknál Ázsiával kapcsolatban.

Nagyobb függetlenség felé

Az EFA-nak a költségvetésbe való bevonásával az Unió–AKCS-országok együttműködésének finanszírozása nagyobb függetlenséget nyer az önkéntes és nemzeti szempontoktól függő hozzájárulások tekintetében, és nagyobb esély mutatkozik a folytonosságára. A tagállamok számára ez azt jelenti, hogy az AKCS-országokkal való pénzügyi együttműködés valóban közösségi szintre kerül.

A nagyobb legitimitás felé

Jelenleg az EFA az egyedüli kiadás, amely nincs az Európai Parlament engedélyezéséhez kötve. Az EFA bevonása a költségvetésbe véget vetne ennek a szabálytalanságnak, miközben megerősítené az Unió külső támogatásának nyilvános legitimitását. Ha az AKCS-országokkal való együttműködés nem képezi részét a költségvetésnek, akkor nyilvánvalóan kimarad az Unió egyik legfontosabb döntéshozatali eljárásából. Az Unió politikai fórumain való ismeretlenségük miatt megnövekedett az AKCS-országokkal fennálló kapcsolatok marginalizációjának már eddig is magas fokú veszélye, különösen összehasonlítva a világnak a gazdasági téren jobban támogatott régióival fenntartott kapcsolatokkal. Mi több, az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlésének befolyása is erősödni fog, ha ez utóbbi tagjai jelen lesznek az Európai Parlamentben.

A nagyobb átláthatóság felé

A külső támogatáshoz kapcsolódó valamennyi kiadás bevonása az egységes költségvetésbe lehetővé tenné, hogy volumen és földrajzi eloszlás tekintetében átfogó képet kapjunk az Unió külső támogatásáról és a közösségi fejlesztési politikáról. Azoknak a polgároknak, akik tudni szeretnék, hogy az Európai Közösség (EK) milyen szintű kiadást szán a fejlesztési politikájára, ezentúl csak egyetlen dokumentumot kell megvizsgálniuk.

A nagyobb eredményesség és hatékonyság felé

Az EFA bevonása a költségvetésbe jobb költséghatékonyságot eredményez. Az adminisztratív és igazságügyi szabályok, határozathozatali struktúrák és a kifizetési kötelezettségek egységesítése meg fog szüntetni bizonyos számú redundanciát, amely jelenleg a különböző szereplőket és az érdekelt feleket terheli. Az egységesítés ilyen módon hozzájárul a jelentések kidolgozásának egyszerűsítéséhez, az adminisztratív költségek csökkentéséhez, amelyek különösen a kedvezményezett országokat terhelik, valamint ahhoz, hogy eredményesebb módon lehessen válaszolni a fejlődő országokat érintő kihívásokra. Ezenkívül a költségvetésre alkalmazandó kezelési elvek szabályosabbá teszik a kiadások szintjét, és segítik a támogatások eljutását az AKCS-országokba.

AGGODALMAK A TÁMOGATÁS INTEGRÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATBAN

Megmarad-e az AKCS-országokkal való partnerség minősége?

Igen. A Bizottság úgy véli, hogy az Európai Fejlesztési Alap minden bizonnyal történelmi jelentőségű elem, ám nem alapvető az AKCS-országok és az Unió közötti kiemelt kapcsolatokban. A Cotonoui Megállapodás marad a partnerség sarokköve, és továbbra is ez irányítja majd az AKCS–EU kapcsolatokat, ugyanúgy, mint korábban.

Ezenkívül az egyes AKCS-országok javára történő kötelezettségvállalásokat továbbra is az általuk kidolgozott és jóváhagyott programok alapján teljesítik. Az egyes országok kormányai továbbra is szorosan be lesznek vonva a több éves indikatív programba, az éves cselekvési tervek kidolgozásába stb.

A kiadásoknak a költségvetésbe való bevonása kérdésessé teszi-e újra az Uniónak az AKCS-országok felé való pénzügyi kötelezettségvállalását?

A pénzügyi kötelezettségvállalást ötévente úgyis meg kell újítani, függetlenül attól, hogy ez egy új EFA-n keresztül vagy az általános költségvetés keretében történik. A költségvetési keretben jelenleg rendelkezésre álló eszközök, és különösen a pénzügyi keretre vonatkozó határozatok ugyanazokat a biztosítékokat kínálják.

Háttér

Az Uniónak az AKCS-országoknak nyújtott támogatása jelenleg két fő csatornán keresztül történik: a közösségi költségvetésből és az EFA-ból származó alapokból. A támogatás e két formáját különböző adminisztratív szabályok és döntéshozatali struktúrák irányítják. A közösségi költségvetésből kivont alapokat az általános pénzügyi szabályzat szerint kezelik Az EFA-ból származó alapokat pedig a Cotonoui Megállapodás által meghatározott szabályoknak megfelelően kezelik.

Az EFA-nak a költségvetésbe való bevonására tett javaslat tartalmazza, hogy az új pénzügyi keretek magukban foglalják az Unió–AKCS együttműködésre szánt kiadások összességét. A javaslat nem új, mivel a Bizottság már korábban javasolta az EFA bevonását az 1973–1979 közötti általános közösségi költségvetésbe. A 2007–2013 közötti pénzügyi keretről való tárgyalások folyamán a Bizottság a újra felvetette a javaslatot, amelyet a 2005. december 15–16-án megtartott Európai Tanács újra elvetett. A témát valószínűleg újra felvetik a következő pénzügyi keret előkészítése alkalmával.

Utolsó frissítés: 28.06.2007

Top