Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A Cotonoui Megállapodás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A Cotonoui Megállapodás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2000/483/EK partnerségi megállapodás egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az EU között

MI A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS CÉLJA?

 • A Cotonoui Megállapodás alkotja az Európai Unió (EU), az uniós országok és a három kontinensen elterülő afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS) csoportjának 79 országa közötti partnerség gerincét.
 • Célja a szegénység csökkentése, majd annak végső felszámolása, a partnerországok fenntartható gazdasági, kulturális és szociális fejlődésének támogatása, valamint ezen országok gazdaságai világgazdaságba történő fokozatos integrálásának előmozdítása.

FŐBB PONTOK

 • A Cotonoui Megállapodás számos alapvető elven alapuló szoros partnerség.
  • A megállapodás partnerei egyenlőek.
  • Az AKCS-országok határozzák meg saját fejlesztési politikájukat.
  • Az együttműködés nemcsak kormányzati szinten történik: a parlamentek, a helyi hatóságok, a civil társadalom, a magánszektor, valamint a gazdasági és szociális partnerek is aktív szerepet töltenek be.
  • Az együttműködési szabályok és prioritások az országok fejlettségi szintjéhez hasonló tényezőktől függően eltérhetnek.
 • A Cotonoui Megállapodást közös intézmények támogatják. Az AKCS Miniszterek Tanácsa – amelyet a Nagykövetek Bizottsága segít –, vezeti a politikai párbeszédet, fogadja el a politikai iránymutatásokat, valamint határozatokat hoz a megállapodás végrehajtásával kapcsolatban. Éves eredményjelentést készít az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés számára. Ez a konzultációs szerv ajánlásokat terjeszt elő a megállapodás célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatosan.
 • A Cotonoui Megállapodás jelentős politikai dimenzióval bír, és a következőket öleli fel:
  • nemzeti, regionális és globális kérdésekre kiterjedő átfogó politikai párbeszéd;
  • az emberi jogok és a demokratikus elvek előmozdítása;
  • béketeremtő politikák kialakítása, konfliktusmegelőzés és -kezelés;
  • migrációs és biztonsági problémák kezelése, többek között a terrorizmus elleni küzdelem és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása.
 • A megállapodás együttműködési tevékenységeket tartalmaz a következők ösztönzésére:
  • gazdasági fejlesztés az AKCS-országok ipari, mezőgazdasági, valamint idegenforgalmi ágazataira összpontosítva;
  • szociális és humán fejlesztés az egészség, az oktatás és az élelmezési szolgáltatások javítása céljából; valamint
  • regionális együttműködés és integráció az AKCS-államok közötti kereskedelem ösztönzése és bővítése érdekében.
  • Ezeket a tevékenységeket az Európai Fejlesztési Alap finanszírozza.
 • A megállapodás megfelel a Kereskedelmi Világszervezet szabályainak, és lehetővé teszi az AKCS-államok teljes körű részvételét a nemzetközi kereskedelemben.
 • A megállapodást 2000-ben írták alá, és 2020-ban ér véget. Legutóbbi felülvizsgálatára 2010-ben került sor (2010/648/EK határozat), amelynek keretében a megállapodást módosították annak érdekében, hogy bizonyos kérdésekre jobban összpontosítson, többek között a következőkre:

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS?

A partnerségi megállapodás 2003. április 1-jén lépett hatályba, mivel az utolsó megerősítő vagy jóváhagyó okiratot 2003. február 27 -én helyezték letétbe.

HÁTTÉR

 • A 2000. június 23-án, Cotonouban (Benin) aláírt, az AKCS-államok és az EU közötti partnerségi megállapodás az AKCS-államok és az EU közötti együttműködés utolsó szakaszát képezi. Az együttműködés bizonyos AKCS-államok esetében a Római Szerződés 1957-es aláírásával kezdődött. Ez két yaoundéi egyezmény és négy loméi egyezménnyel bővült ki. 2016-ban egy közlemény elfogadására került sor, amely az AKCS-országokkal a 2020 utáni időszakra vonatkozó, megújított partnerségről rendelkezett.
 • További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Cotonouban 2000. június 23-án aláírt 2000/483/EK partnerségi megállapodás egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között (HL L 317., 2000.12.15., 3–353. o.)

A 2000/483/EK partnerségi megállapodás későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNY

Közös közlemény az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Megújított partnerség az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal (JOIN(2016) 52 final, 2016.11.22.)

utolsó frissítés 08.12.2016

Top