Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Szubvencióellenes intézkedések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Szubvencióellenes intézkedések

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/1037 rendelet – szubvencióellenes intézkedések

MI A RENDELET CÉLJA?

Európai uniós (EU-s) szabályokat határoz meg a nem uniós országokból érkező támogatott behozatal és a kiegyenlítő intézkedések alkalmazására vonatkozó feltételek tekintetében.

FŐBB PONTOK

 • A kiegyenlítő vámot az uniós piacra érkező támogatott behozatal káros hatásai elleni védekezés és a tisztességes verseny visszaállítása érdekében alkalmazzák. A vámot az importőr fizeti és az érintett uniós ország vámhatóságai szedik be.
 • Amennyiben egy uniós gazdasági ágazat úgy látja, hogy egy adott termék nem uniós országból történő behozatala támogatott, valamint káros hatással van az ugyanazon terméket gyártó uniós gazdasági ágazatra, panaszt nyújthat be az Európai Bizottsághoz.
 • Amennyiben a panasz elegendő bizonyítékot tartalmaz a támogatás és kár meglétére, valamint a támogatott és a kár közötti ok-okozati összefüggésekre, a Bizottság szubvencióellenes vizsgálatot indít.
 • A Bizottság a további vizsgálatok elvégzéséig ideiglenes kiegyenlítő vámot állapíthat meg, amennyiben a szubvencióellenes vizsgálatból kiderül, hogy teljesülnek bizonyos feltételek, többek között a következők:
  • a behozatal egyedi támogatásban részesül;
  • az uniós gazdasági ágazatot kár éri;
  • ok-okozati összefüggés áll fenn a támogatás és a kár között, valamint
  • ha az EU érdekei beavatkozást kívánnak meg a kár megelőzése céljából.
 • A további vizsgálatok elvégzése után tizenhárom hónapon belül a Bizottság végleges intézkedéseket fogadhat el. Az intézkedések többnyire öt évre szólnak.
 • Az ötéves időszakban időközi felülvizsgálati kérelem nyújtható be, amennyiben a támogatások nyújtásában és az okozott kárban jelentős változás következett be, és ez tartós marad.
 • Az intézkedések alkalmazásának utolsó évében az uniós gazdasági ágazat kérheti az Európai Bizottságtól egy lejárati felülvizsgálat lefolytatását. Ez meghatározza, hogy a lejárat bekövetkezése előidézi-e a támogatás nyújtásának és az okozott kárnak a további fennállását vagy megismétlődését. Amennyiben ez az eset áll fenn, az intézkedések újabb öt évre meghosszabbíthatók.
 • Az importőrök kérhetik a kifizetett vámok visszatérítését, amennyiben úgy tekintik, hogy a támogatás összege megszűnt vagy csökkent.
 • Az Európai Unió szubvencióellenes szabályai a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) globális szabványain alapulnak.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A jelen kodifikált változat ((EU) 2016/1037 rendelet) tartalmazza az eredeti jogalkotási aktust (597/2009/EK rendelet) és annak későbbi módosításait. A rendelet 2016. július 20 -tól alkalmazandó.

HÁTTÉR

 • A támogatás olyan pénzügyi hozzájárulás (például hitel), amelyet egy nem uniós ország kormánya fizet, és amely gazdasági előnyt nyújt egy vállalkozásnak vagy egy gazdasági ágazatnak a termékei uniós behozatalában, így torzítva a versenyt az uniós piacon. A torzulás kiegyenlítése és a tisztességes verseny visszaállítása érdekében az Európai Unió úgynevezett kiegyenlítő vámot alkalmazhat ezekre a termékekre.
 • További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1037 rendelete (2016. június 8.) az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről (kodifikált szöveg) (HL L 176., 2016.6.30., 55–91. o.)

utolsó frissítés 27.02.2017

Top