Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A behozatali és kiviteli kontingensek felosztása és az engedélyek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A behozatali és kiviteli kontingensek felosztása és az engedélyek

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

717/2008/EK rendelet a mennyiségi kontingensek kezeléséről

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet az európai uniós (EU-s) behozatali és kiviteli kontingensek kezelési szabályait határozza meg.

FŐBB PONTOK

 • Bizonyos termékek ki vannak zárva a rendeletből, ideértve az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékeket.
 • Az uniós kontingensek általános kezelési elvei közé tartoznak többek között a következők:
  • megnyitásukat követően a kontingenseket a lehető legrövidebb időn belül fel kell osztani a kérelmezők között;
  • a kontingenseket többek között a következő módszerek valamelyikének vagy azok kombinációja felhasználásával lehet kezelni, pl. a hagyományos kereskedelmi forgalmon alapuló módszer, vagy az „érkezési sorrendben történő kiszolgálás elve” alapján;
  • értesítés közzététele a kontingensek megnyitásáról az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
 • A különböző kezelési módszerekre meghatározott szabályok vonatkoznak. Például a
  • hagyományos kereskedelmi forgalmon alapuló módszer esetében a kontingensek egy részét fenntartják a hagyományos importőrök és exportőrök részére, azaz azok számára, akik fel tudják mutatni, hogy korábban az EU-ba behoztak vagy onnan kivittek a kontingens által érintett termékeket;
  • az „érkezési sorrendben történő kiszolgáláson” alapuló módszer esetében az Európai Bizottság határozza meg azt a mennyiséget, amelyre az importőrök vagy exportőrök a kontingens kimerüléséig jogosultak;
  • az igényelt mennyiségek arányában történő felosztási módszer esetében a Bizottság határozza meg a kontingens mennyiségét az uniós országok által jelentett, a hozzájuk beérkezett engedélykérelmek száma alapján.
 • Az „érkezési sorrendben történő kiszolgáláson” alapuló módszer esetében az adott termék behozatalát vagy kivitelét jóváhagyó behozatali és kiviteli engedélyeket azonnal ki kell állítani. A többi esetben az engedélyeket a Bizottság határozatáról szóló értesítést követő tíz munkanapon belül vagy a Bizottság által meghatározott határidőn belül állítják ki.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A jelen kodifikált változat (717/2008/EK rendelet) tartalmazza az eredeti jogalkotási aktust (520/94/EK rendelet) és annak későbbi módosításait. A rendelet 2008. augusztus 15 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

Mivel az évek során egyre több ország csatlakozott a Kereskedelmi Világszervezethez, ez a rendelet jelenleg csak néhány országból történő behozatalra vonatkozik. A rendelet jelenleg a Belaruszból és Észak-Koreából behozott textiltermékekre vonatkozik. Az uniós kivitelre nem vonatkozik mennyiségi kontingens.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 717/2008/EK rendelete (2008. július 15.) a mennyiségi kontingensek kezelésére vonatkozó közösségi eljárás létrehozásáról (kodifikált változat) (HL L 198., 2008.7.26., 1–7. o.)

Helyesbítés a mennyiségi kontingensek kezelésére vonatkozó közösségi eljárás létrehozásáról szóló, 2008. július 17-i 717/2008/EK tanácsi rendelethez (HL L 206., 2008.8.2., 34. o.)

utolsó frissítés 27.02.2017

Top