Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A kivitelre vonatkozó közös szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A kivitelre vonatkozó közös szabályok

Ez a rendelet az Európai Unióból (EU) történő kivitelre vonatkozó közös szabályokat hoz létre, amelyek a termékek szabad kivitelére vonatkozó alapelven nyugszanak, és meghatározza azokat az eljárásokat, amelyek lehetővé teszik az EU számára, hogy szükség esetén megvalósítsa a helyzet által megkövetelt felügyeletet és védintézkedéseket.

JOGI AKTUS

A Tanács 1061/2009/EK rendelete (2009. október 19.) a kivitelre vonatkozó közös szabályokról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet megállapítja a kivitel szabadságára vonatkozó alapelvet, és rögzíti, hogy az Európai Unióból (EU) nem EU-tagállamokba történő kivitel mennyiségi korlátozásoktól mentes.

Információszolgáltatási és konzultációs eljárások

Az EU-tagállamok bevezethetnek bizonyos védintézkedéseket, ha arra a következtetésre jutnak, hogy szokatlan piaci fejlemények miatt szükség van erre. Mielőtt végrehajtja ezeket a védintézkedéseket, az EU-tagállamnak erről tájékoztatnia kell a Bizottságot, amely értesíti a többi EU-tagállamot. A konzultációra bármikor sor kerülhet a tanácsadó bizottság keretein belül, amely az EU-tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője. Ezek a konzultációk elsősorban a kérdéses termékek kivitelének feltételeire és alakulására, valamint az esetlegesen elfogadandó intézkedésekre vonatkoznak.

A Bizottság felkérheti az EU-tagállamokat, hogy statisztikai adatokkal szolgáljanak az adott termék piacának változásairól a gazdasági és kereskedelmi helyzet értékelése céljából. Továbbá arra is felkérheti őket, hogy felügyeletet gyakoroljanak e termékek kivitele felett a nemzeti jogszabályoknak és a Bizottság által kijelölt eljárásnak megfelelően.

Védintézkedések

Az EU érdekei megkövetelhetik bizonyos intézkedések meghozatalát annak érdekében, hogy megelőzze, illetve orvosolja a létfontosságú termékek hiánya miatt kialakuló esetleges kritikus helyzetet, vagy lehetővé tegye az EU vagy az összes tagállam által vállalt nemzetközi kötelezettségek, különösen az elsődleges termékek kereskedelmére vonatkozó kötelezettségek teljesítését. Ezek az intézkedések általában a kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozások.

A Bizottság, valamely EU-tagállam felkérése alapján vagy saját kezdeményezésére, egy termék kivitelét exportengedély benyújtásához kötheti, amelyet a Bizottság által elfogadott rendelkezések, illetve bevezetett keretek szerint adnak meg a Tanács további intézkedésének meghozataláig. A Tanács és az EU-tagállamok értesítést kapnak a megtett intézkedésekről, amelyek azonnal hatályba lépnek. A védintézkedések a bizonyos országokba irányuló kivitelre vagy az EU bizonyos régióiból származó kivitelre is korlátozódhatnak. Az intézkedések az EU határai felé már úton lévő árukra nem vonatkoznak.

Védintézkedéseket elvileg a Tanács fogadhat el a Bizottság előterjesztése alapján minősített többséggel. Azonban a Bizottság is végrehajthat ilyen intézkedéseket, ha azonnali lépésekre van szükség.

Alkalmazásuk alatt a védintézkedések a tanácsadó bizottság konzultációjának tárgyát képezik, amelynek célja hatásaik vizsgálata, valamint annak megítélése, hogy továbbra is fennállnak-e alkalmazásuk feltételei. Tehát módosíthatók vagy vissza is vonhatók, ha a továbbiakban már nincs rájuk szükség.

Ez a rendelet nem gátolja az EU-tagállamokat abban, hogy bizonyos termékek kivitelére vonatkozó mennyiségi korlátozásokat fogadjanak el vagy alkalmazzanak a következő indokok alapján: közerkölcs, közérdek vagy közbiztonság védelme, emberek, állatok és növények életének és egészségének védelme, művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek, illetve ipari és kereskedelmi tulajdon védelme.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 1061/2009/EK rendelete

2009.11.27.

HL L 291., 2009.11.7.

Utolsó frissítés: 09.02.2011

Top