Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EU kínzásra és a kegyetlen bánásmód más formáira vonatkozó iránymutatásai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az EU kínzásra és a kegyetlen bánásmód más formáira vonatkozó iránymutatásai

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Iránymutatás az EU-n kívüli országokra irányuló, a kínzással és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel kapcsolatos uniós politikáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI EZEN IRÁNYMUTATÁSOK CÉLJA?

Egy operatív eszközt hoznak létre, amelyet az EU alkalmazni tud az EU-n kívüli országokkal való kapcsolataiban a kínzással, valamint más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésekkel (pl. az őrizetben lévők verése) szembeni fellépések érdekében.

FŐBB PONTOK

Az EU nemzetközi jogi okmányokon (pl. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a genfi egyezmények, a Nemzetközi Büntetőbíróság Alapokmánya, stb.), valamint közös kül- és biztonságpolitikája (KKBP) kereteibe tartozó intézkedéseken (pl. a kínzóeszközök kereskedelmének szabályozása) keresztül lép fel a kínzással és a rossz bánásmóddal szemben.

Az EU kínzással és rossz bánásmóddal szembeni fellépései az EU-n kívüli országokkal való kapcsolatok során az alábbiakat foglalja magában:

 • politikai párbeszéd folytatása EU-n kívüli országokkal és regionális szervezetekkel. Az emberi jogi párbeszédekről szóló iránymutatások határozott feltételeket és alapelveket határoznak meg e területen.
 • politikai kezdeményezések (démarche-ok) tétele, amelyekben arra buzdítja az érintett EU-n kívüli országokat, hogy hozzanak hatékony intézkedéseket a kínzás és a rossz bánásmód ellen;
 • a civil társadalommal való együttműködés előmozdítása a két- és többoldalú együttműködésekben, különösen az EU emberi jogokra és demokráciára vonatkozó cselekvési terve (2015–2019) alapján, amely támogatja a nem kormányzati szervezeteket a kínzással szembeni fellépésekben;
 • megfigyelőként követségi képviselők küldése az olyan tárgyalásokra, ahol alapos indokkal feltételezhető, hogy a vádlottat kínzásnak vagy rossz bánásmódnak vetették alá.

Ezen iránymutatások alapján az EU az alábbiakra ösztönzi az EU-n kívüli országokat:

 • a kínzás és rossz bánásmód megelőzése, tiltása és elítélése;
 • nemzetközi normák és eljárások követése és megvalósítása (pl. az ENSZ kínzás elleni egyezménye);
 • a fogvatartási helyekkel kapcsolatos biztosítékok és eljárások elfogadása;
 • jóvátétel az áldozatok számára és rehabilitációjuk;
 • nemzeti jogi garanciák megteremtése;
 • a büntetlenség elleni küzdelem;
 • különleges védelmet igénylő csoportok létrehozása (pl. menekültek, menedékkérők vagy börtönbüntetésüket töltő személyek);
 • a fogvatartás módjának ellenőrzésére vonatkozó mechanizmusok engedélyezése;
 • nemzeti intézmények létrehozása a kínzás megelőzésére;
 • az igazságszolgáltatási rendszer megerősítése;
 • hatékony képzés biztosítása a bűnüldöző szervek állományának, valamint a katonai és egészségügyi szakszemélyzetnek a kínzással és a rossz bánásmóddal kapcsolatos kérdéseket illetően;
 • a megfélemlítés vagy megtorlás bármilyen más formájának megelőzése;
 • boncolások lefolytatása.

HÁTTÉR

Az emberi jogok tiszteletben tartása az EU külkapcsolatainak egyik kulcsfontosságú prioritása. A munka során szükség van a kínzással és más rossz bánásmóddal szembeni fellépésre annak ellenére, hogy számos olyan nemzetközi intézkedés van érvényben, amely tiltja az emberi méltóság súlyos megsértésének ezen formáját.

Az Unió intézkedéseinek célja a tagállamok hathatós támogatásán kívül a kínzás és a rossz bánásmód megelőzése és felszámolása, valamint a büntetlenség kultúrája elleni küzdelem. Ez a tevékenység kiegészíti az EU halálbüntetés elleni küzdelemre irányuló intézkedéseit.

JOGI AKTUS

Iránymutatás az EU harmadik országokra irányuló, a kínzással és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel kapcsolatos politikájáról – Az iránymutatás aktualizálása 6129/1/12 REV1, 2012. március 20.

utolsó frissítés 08.03.2016

Top