Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EU iránymutatásai a halálbüntetéssel kapcsolatban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Az EU iránymutatásai a halálbüntetéssel kapcsolatban

Ezek az iránymutatások az Európai Uniónak a halálbüntetés egyetemes eltörlésére irányuló politikájának a célkitűzéseit és elemeit határozzák meg. Az Unió a halálbüntetésre vonatkozó minimum-előírások alkalmazására ösztönzi azokat az országokat vagy régiókat, ahol elutasítják a halálbüntetés eltörlését.

JOGI AKTUS

Az EU iránymutatásai a halálbüntetéssel kapcsolatban: felülvizsgált és naprakésszé tett változat. Általános Ügyek Tanácsa, 2008. június 16. [a Hivatalos Lapban nem tették közzé.]

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének valamennyi tagállam által aláírt 13. jegyzőkönyve kötelezi az érintett tagállamokat a halálbüntetés minden körülmények közötti végleges eltörlésére. A tagállamok az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazása mellett is elkötelezték magukat, amely kimondja, hogy „senkit sem lehet halálra ítélni vagy kivégezni”.

A harmadik országokban az emberi jogok tiszteletben tartásának és az emberi méltóság védelmének javítása érdekében az Unió emberi jogi politikájának szerves részét képezik az alábbi célkitűzések:

 • a halálbüntetés egyetemes eltörlésének elősegítése; szükség esetén a halálbüntetés eltörlését célzó, a halálbüntetés alkalmazására vonatkozó moratórium azonnali bevezetésével;
 • felhívás a halálbüntetés fokozatos korlátozására ott, ahol az továbbra is érvényben van, valamint ragaszkodás ahhoz, hogy azt meghatározott minimum-előírásokat betartva alkalmazzák, egyben törekvés a pontos adatok megszerzésére a halálra ítélt, illetve kivégzett személyek számával kapcsolatban.

Munkamódszer

Az Európai Unió megközelítésének fő elemei az általános démarche-ok, amelyek keretében az Unió felveti a halálbüntetés kérdését a harmadik országokkal folytatott párbeszédeiben és konzultációiban. A konzultációk során a harmadik ország következő jellemzőit veszik figyelembe:

 • igazságszolgáltatási rendszer, annak működése és átláthatósága;
 • nemzetközi vállalások a halálbüntetés alkalmazásának leállítására;
 • halálbüntetésre vonatkozó politikai előrelépések;
 • az emberi jogok helyzete az ezen a területen tevékenykedő nemzetközi mechanizmusok jelentései alapján.

Az Unió eseti alapon fontolóra veheti egyedi démarche-ok alkalmazását is olyan egyedi esetekben, ahol tudomást szerez arról, hogy megsértették a minimum-előírásokat.

Az Unió figyelembe veszi az EU-missziók vezetőinek emberi jogi jelentéseit is, amelyeknek tartalmazniuk kell a halálbüntetés alkalmazásának elemzését az érintett országokban, valamint az Unió intézkedéseinek hatásáról szóló elemzést.

Az Unió célkitűzése az, hogy meggyőzze a harmadik országokat a halálbüntetés eltörléséréről, és hogy ösztönözze őket arra, hogy megerősítsék a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának második fakultatív jegyzőkönyvét. Olyan esetekben, ahol ez nem lehetséges, egyéb kezdeményezéseken keresztül törekszik e cél megvalósítására, például:

 • arra ösztönzi az államokat, hogy erősítsenek meg más, különösen a halálbüntetés alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi emberi jogi okmányokat;
 • előmozdítja a kétoldalú és többoldalú együttműködést a bűncselekményekre vonatkozó tisztességes és pártatlan igazságszolgáltatási eljárás meghatározásának érdekében.

Az Unió célkitűzései között szerepel az is, hogy a megfelelő többoldalú fórumokon lehetővé tegye a halálbüntetés alkalmazására vonatkozó moratórium bevezetését, és ösztönözze a halálbüntetés esetleges eltörlését célzó kezdeményezéseket. Arra is ösztönzi a megfelelő nemzetközi szervezeteket, hogy tegyék meg a kellő lépéseket arra, hogy az államokat a halálbüntetésre vonatkozó nemzetközi szerződések és normák megerősítésére és betartására ösztönözzék.

Minimum-előírások

Abban az esetben, ha egy állam ragaszkodik a halálbüntetés fenntartásához, az EU fontosnak tartja, hogy teljesüljenek az alábbi minimum-előírások:

 • halálbüntetést csak a legsúlyosabb, szándékosan elkövetett és erőszakos bűncselekményekért lehet kiszabni;
 • halálbüntetés csak olyan bűncselekményekért szabható ki, amelyeket elkövetésük idején halállal büntettek; amennyiben a bűncselekmény elkövetése előtt enyhébb büntetést írtak elő az ilyen esetekre vonatkozóan, akkor az enyhébb büntetési formát kell alkalmazni;
 • nem lehet halálbüntetést kiszabni olyan személyekre, akik a bűncselekmény elkövetésekor még nem töltötték be a 18. életévüket, valamint az állapotos nőkre és kismamákra, illetve a mentális rendellenességben szenvedő személyekre;
 • csak akkor szabható ki halálbüntetés, ha a vádlott bűnösségét egyértelmű és meggyőző bizonyítékokra alapozva tisztességes eljárás során állapítják meg, ahol a vádlott jogi segítségben részesül;
 • jogot kell biztosítani arra, hogy a halálraítélt magasabb szintű bírósághoz fellebbezhessen és egyéni panaszt nyújthasson be; minden halálraítéltnek joga van az ítélet megváltoztatását kérni;
 • a halálos ítéletet úgy kell végrehajtani, hogy az a lehető legkevesebb szenvedéssel járjon.

Háttér

1998-ban a tagállamok elhatározták, hogy határozottabban lépnek fel a halálbüntetés ellen, ezért elfogadták ezen iránymutatások első változatát. Ebben az időben már a tagállamok többségében eltörölték a halálbüntetést, illetve azok a tagállamok, ahol az eltörlésre még nem került sor, vállalták, hogy többé nem alkalmazzák ezt a büntetési formát. Az azóta eltelt időszakban valamennyi tagállam megerősítette az Emberi Jogok Európai Egyezményének a halálbüntetés eltörléséről szóló 6. jegyzőkönyvét. Szintén fontos megjegyezni, hogy a halálbüntetés eltörlése az uniós tagság feltételei között szerepel.

Következésképpen az Unió elhatározta, hogy egyre több kezdeményezést indít el a nemzetközi szervezeteken, főként az Egyesült Nemzetek Szervezetén belül. 2007-ben az ENSZ Közgyűlése 62. ülésén elfogadták az Unió valamennyi partnere által támogatott határozatot a halálbüntetés alkalmazására vonatkozó moratóriumról. Ez a határozat a halálbüntetésre ítéltek jogainak védelmét garantáló minimum-előírások alkalmazására, a halálbüntetés alkalmazásának fokozatos korlátozására, valamint a kivégzési moratórium bevezetésére szólítja fel az érintett államokat. Az Unió együttműködik különböző nem kormányzati szervezetekkel is, különösen a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdításának finanszírozási eszközének a keretein belül.

Utolsó frissítés: 30.09.2010

Top