Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatósága (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatósága (ECHO)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 214. cikke

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 196. cikke

MI A SZERZŐDÉS EZEN CIKKEINEK CÉLJA?

  • A 214. cikk az Unió humanitárius segítségnyújtási intézkedéseinek jogalapja. A cikk feljogosítja az EU-t arra, hogy nem uniós országok azon lakosainak nyújtson támogatást, segítséget és védelmet, akik természeti vagy ember okozta katasztrófák áldozataivá váltak.
  • A 196. cikk hatáskört biztosít az Uniónak az uniós országok polgári védelem terén végzett tevékenységeinek támogatása és kiegészítése tekintetében.

FŐBB PONTOK

  • Az Európai Bizottság Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatóságának (ECHO) feladata a természeti vagy ember okozta katasztrófák miatt kialakuló válsághelyzetek áldozatainak szánt segélyek célba juttatása.
  • Az ECHO irányítása alá tartozik az uniós polgári védelmi mechanizmus is.
  • Az ECHO 2016-ban átvette az EU-n belüli szükséghelyzeti támogatások irányítását is.

Humanitárius segítségnyújtás

A humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzusban elismert nemzetközi elvekre alapozva az Unió szükségleteken alapuló humanitárius segítséget nyújt. A középpontban a leginkább kiszolgáltatott áldozatok állnak.

Az ECHO a humanitárius segítségnyújtás finanszírozását a humanitárius segítségnyújtásról szóló, 1996-ban elfogadott rendelet alapján végzi, amely lehetővé teszi a természeti vagy ember okozta katasztrófák, illetve hasonló vészhelyzetek áldozataivá vált emberek támogatására, megsegítésére és védelmére irányuló EU-n kívüli műveletek finanszírozását. Az ECHO különböző szervezetekkel, többek között nem kormányzati szervezetekkel, az Egyesült Nemzetek Szervezete alapjaival, programjaival és szakosított intézményeivel, a Vöröskereszt–Vörös Félhold mozgalommal és az uniós országok szakosodott ügynökségeivel együttműködésben történik.

Szükséghelyzeti támogatások az EU-n belül

  • Az (EU) 2016/369 rendelet lehetővé teszi az EU számára a súlyos, széles körű humanitárius következményekkel járó, különlegesen súlyos, ember okozta vagy természeti katasztrófák által érintett uniós országoknak történő szükséghelyzeti támogatás nyújtását, például földrengés, árvíz vagy ipari baleset esetén. A támogatás csak akkor alkalmazható, ha a többi eszköz elégtelen, illetve támogató és kiegészítő intézkedésként használható az érintett uniós ország/országok intézkedései mellett.

Polgári védelem

  • Az ECHO a természeti vagy ember okozta katasztrófák esetén az EU-n belül és kívül is fellép az uniós polgári védelmi mechanizmus keretén belül, amelynek célja az EU és az uniós országok közötti együttműködés és koordináció erősítése a polgári védelem terén. Meghatározott feltételek mellett bizonyos nem uniós országok is részt vehetnek a mechanizmusban.
  • Ennek fő célja a természeti vagy ember okozta katasztrófák megelőzését, az azokra történő felkészülést és az azokkal szembeni védekezést szolgáló rendszerek hatékonyságának javítása az EU határain belül és kívül.
  • A mechanizmus része a nap minden órájában, a hét minden napján működő, a műveleteket koordináló Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központ, valamint egy Európai Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás („önkéntes alapon biztosított összevont kapacitás”), amelynek feladata az egyes uniós országokban készenlétben levő, különböző segítségnyújtási csapatok, szakértők és felszerelések összefogása.
  • Bár a központ elsődleges feladata az emberek védelme, lefedi a környezetvédelmet és az ingatlanokat, ideértve a természeti örökséget is.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 214. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 143. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 196. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 135–136. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 1257/96/EK rendelete (1996. június 20.) a humanitárius segítségnyújtásról (HL L 163., 1996.7.2., 1–6. o.).

Az 1257/96/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 1313/2013/EU határozata (2013. december 17.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról (HL L 347., 2013.12.20., 924–947. o.).

A Tanács (EU) 2016/369 rendelete (2016. március 15.) az Unión belül szükséghelyzeti támogatás nyújtásáról (HL L 70., 2016.3.16., 1–6. o.).

utolsó frissítés 22.09.2016

Top