Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek: A multilateralizmus választása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek: A multilateralizmus választása

Az Európai Uniónak fokoznia kell az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) irányítási rendszerében és tevékenységeiben való részvételét. A nemzetközi közösségen belüli együttműködés valójában alapvető előfeltétele annak, hogy szembe tudjunk nézni az olyan globális kihívásokkal, mint a szegénység vagy az éghajlatváltozás elleni küzdelem.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 10 September 2003 - The European Union and the United Nations: the choice of multilateralism [COM(2003) 526 final - Not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2003. szeptember 10.) – Az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek: A multilateralizmus választása [COM(2003) 526 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

ÖSSZEFOGLALÓ

E közlemény megvizsgálja az Európai Unió rendelkezésére álló azon eszközöket, amelyekkel az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) irányítási rendszerén * keresztül hozzájárulhat a globális kormányzás folyamatos javításához.

Az Unió ezzel megerősíti a kiállását az ENSZ multilaterális irányítási rendszere * mint olyan eszköz mellett, amellyel globális szinten konkrét megoldások adhatók a fenntartható fejlődés, a szegénység csökkentése, a béke és a biztonság érdekében.

A multilaterális irányítás hatékonysága

A multilaterális politikák és eszközök elfogadása és alkalmazása érdekében az Uniónak növelnie kell a szerepét. Az Unió ugyanis döntő befolyást gyakorolhat a globális kötelezettségvállalásoknak a tagállamai és a harmadik partnerországok általi végrehajtásában.

Az Uniónak ezenfelül tevékenyebb szerepet kell vállalnia az ENSZ intézményi reformfolyamatában, hogy fokozza a rendszer hatékonyságát, a multilaterális kapcsolatok alakulásához igazítsa azt, és előmozdítsa a nemzetközi fejlesztési támogatási politikát.

Ezzel együtt a nemzetközi szintű koordináció és együttműködés javítása megkönnyíti a kötelezettségvállalások nyomon követését, és megerősíti a béke, a biztonság és az emberi jogok érdekében tett fellépéseket.

Az uniós külpolitika végül támogatja a fejlődő országok kapacitásépítését a nemzetközi kötelezettségvállalásaik végrehajtása érdekében. Az uniós külpolitikai programok így magukba foglalják a fenntartható fejlődés, a kereskedelemösztönző támogatások, a méltó munkakörülmények előmozdítása, valamint a terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés elleni küzdelem célkitűzését.

Az együttműködés hatékonysága

A Bizottság egy sor iránymutatást terjeszt elő az Unió és az ENSZ közötti szélesebb körű partnerségért és a következők elérése érdekében:

 • a politikai párbeszéd fokozása a magas szintű találkozók számának növelése és az ENSZ ügynökségeivel való együttműködés fokozása útján;
 • az Unió ENSZ-en belüli képviseletének megerősítése;
 • a pénzügyi együttműködés erősítése és az Unió által az ENSZ műveleteihez nyújtott pénzügyi hozzájárulás növelése;
 • stratégiai partnerségek kialakítása az ENSZ ügynökségeivel, alapjaival és programjaival a fejlesztési támogatás és a humanitárius segítségnyújtás területén;
 • stratégiai párbeszéd folytatása a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos fellépések összehangolása érdekében.

A béke és a biztonság területén szintén mélyíteni kell a politikai és technikai együttműködést, legyen szó akár a konfliktusok megelőzéséről, a válságkezelésről vagy a válság utáni helyzetek kezeléséről. E partnerséget módszeresen ki kell terjeszteni az illetékes regionális szervezetekre (így az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetre [EBESZ] és az Európa Tanácsra).

Az Unió értékeinek és érdekeinek előmozdítása

Az Unió jelentős mértékben részt vesz az ENSZ-en belül elfogadott politikák kidolgozásában. Mindemellett azonban javítani kell a tagállami álláspontok közötti összhangot, biztosítani kell a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) célkitűzései és az ENSZ Biztonsági Tanácsának állásfoglalásai közötti koherenciát, valamint növelni kell az Unió ENSZ melletti küldöttségeinek szerepét.

Az ENSZ irányítási rendszerén belüli uniós befolyás növelése érdekében a Bizottság a következőket javasolja:

 • össze kell hangolni a tagállami álláspontokat, és a lehető legkorábban részt kell venni a döntéshozatali eljárásban, különösen a nemzetközi társadalompolitika, az egészségügy, az emberi jogok, a fejlesztési együttműködés és a humanitárius segítségnyújtás területén;
 • javítani kell az Unió és az egyes különleges kérdésekben érintett más országok vagy országcsoportok közötti koordinációt és párbeszédet;
 • ügyelni kell arra, hogy az uniós politikák összeegyeztethetők legyenek a nemzetközi politikákkal, és gondoskodni kell arról, hogy az Unió hatékonyan képviseltesse magát az ENSZ-ben az Uniót érintő kérdésekről folytatott munka során.

Kulcsfogalmak

 • Az ENSZ irányítási rendszere: a Bizottság meghatározása szerint e fogalom az ENSZ főbb szerveire vonatkozik (nevezetesen a Közgyűlésre, a Gazdasági és Szociális Tanácsra és ezek kisegítő szerveire, a Biztonsági Tanácsra, a Titkárságra), valamint az Egyesült Nemzetek programjaira, alapjaira és szakosodott intézményeire, ideértve a Bretton Woods-i intézményeket (nevezetesen a Világbankot és a Nemzetközi Valutaalapot) is.
 • Multilaterális irányítás: a nemzetközi kapcsolatok megszervezésének olyan módja, amelyben több mint két állam vesz részt.

See also

 • Az Európai Unió Egyesült Nemzetek melletti küldöttségének (EN) (ES) (FR) internetes oldala
 • Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (EN) (ES) (FR) főbb szervei

Utolsó frissítés: 08.09.2011

Top