Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A fegyverkereskedelem szabályozása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A fegyverkereskedelem szabályozása

Az Európai Unió elő kívánja segíteni a fegyverkereskedelem hatékonyabb világszintű szabályozását. Célja, hogy részt vegyen egy fegyverkereskedelmi szerződés kidolgozásában, és javítsa az ilyen típusú kereskedelem ellenőrzési rendszerét.

JOGI AKTUS

A Tanács 2010/336/KKBP határozata (2010. június 14.) az Európai Biztonsági Stratégia keretében a fegyverkereskedelmi szerződés támogatásának céljával végzett uniós tevékenységekről [Hivatalos Lap L 152., 2010.6.18.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a határozat ismerteti az Európai Unió által a fegyverkereskedelem szabályozásának javítása céljából kidolgozott projektet. A projekt a tervek szerint javítani fogja a hagyományos fegyverek behozatalának, kivitelének és továbbadásának nemzetközi szintű ellenőrzését.

A projekt kettős célt követ:

  • hozzájárulás az ENSZ (EN) keretében egy fegyverkereskedelmi szerződés kidolgozását célzó előkészítő munkához;
  • az ENSZ tagországai között folyó fegyverkereskedelem ellenőrzésére szolgáló rendszerek javítása.

A Tanács által bemutatott projekt nemzetközi szemináriumok megszervezését irányozza elő. Ezek a szemináriumok összefogják a fegyverkereskedelemmel foglalkozó politikai képviselőket és szakértőket. Céljuk, hogy lehetővé tegyék az eszmecserét, és konkrét javaslatokat eredményezzenek.

Nemzetközi szemináriumok

A szemináriumok a világ különböző pontjain kerülnek megrendezésre. Több napig tartanak majd, és számos területről vonzanak résztvevőket:

  • a részt vevő országok diplomáciai, katonai és védelemmel foglalkozó képviselői;
  • az ENSZ képviselői;
  • a nemzetközi és nem kormányzati szervezetek képviselői;
  • a fegyverkereskedelem területén jártas műszaki és bűnüldözési személyzet (határ-ellenőrzési hatóságok, nemzeti és nemzetközi szakértők, iparági képviselők).

A szemináriumok megrendezése az ENSZ Leszerelési Kutatóintézetének (UNIDIR) feladata. Az UNIDIR ugyanakkor feladatát az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének ellenőrzése mellett látja el. Ezen túlmenően a főképviselő rendszeresen beszámol a Tanácsnak e határozat végrehajtásáról. A határozat végrehajtására előirányzott költségvetés összege 1 520 000 EUR.

Fegyverkereskedelmi szerződés

A szemináriumok célja egy nemzetközi szintű fegyverkereskedelmi szerződés kidolgozása lesz. E szerződés kidolgozása az ENSZ keretein belül már megkezdődött. A szerződés az aláíró országokra nézve jogilag kötelező erővel fog bírni. Többek között a fegyverek behozatalára, kivitelére és továbbadására vonatkozó nemzetközi normákat fog megállapítani.

Az Európai Unió által szervezett szemináriumok célja a szerződésben közreműködni kívánó országok közötti tárgyalások előmozdítása lesz. Lehetőséget teremtenek majd többek között a fegyverkereskedelem terén megfigyelhető nemzetközi helyzet értékelésére. Törekedni fognak arra, hogy elősegítsék a lehető legtöbb ENSZ-tagország részvételét. A szemináriumok továbbá módot adnak majd konkrét javaslatok megfogalmazására a készülő fegyverkereskedelmi szerződés tartalmára vonatkozóan.

A fegyverkereskedelem világszintű ellenőrzése

Az Unió által szervezett szemináriumoknak egy további cél megvalósítására is törekedniük kell: ez nem más, mint a részt vevő országok közötti hatékony és egységes ellenőrzési rendszerek létrehozásának elősegítése.

A szemináriumoknak tehát:

  • elő kell segíteniük a fegyverkereskedelemre vonatkozó engedélyezési rendszerek létrehozását és betartását;
  • javítaniuk kell a fegyverátadási ügyletekkel kapcsolatos határellenőrzést és nyomon követést;
  • a hagyományos fegyverek továbbadására vonatkozó ENSZ-nyilvántartás létrehozása révén növelniük kell a fegyverkereskedelem átláthatóságát;
  • hozzá kell járulniuk a kézi- és könnyűfegyverek jelölésével és nyomon követésével foglalkozó nemzeti erőfeszítésekhez.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2010/336/KKBP tanácsi határozat

2010.6.14.

HL L 152., 2010.6.18.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2013/269/KKBP határozata (2013. május 27.) a fegyverkereskedelmi szerződésnek az Európai Unió érdekében történő aláírására a tagállamoknak adott felhatalmazásról.

A határozat arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a szerződést a 2013. június 3-án New Yorkban tartott aláírási ünnepségen vagy a legkorábbi lehetséges időpontban írják alá.

Utolsó frissítés: 28.02.2014

Top