Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az uniós halászati ellenőrző rendszer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az uniós halászati ellenőrző rendszer

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1224/2009/EK rendelet – uniós halászati ellenőrző rendszer

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EU közös halászati politikájának hatékonysága azon múlik, hogy az uniós országok garantálják-e a szabályok gyakorlati megvalósulását.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet létrehozza a közös halászati politika szabályainak nemzeti hatóságok általi ellenőrzésére, vizsgálatára és végrehajtására vonatkozó szabályokat.

FŐBB PONTOK

Az ellenőrző rendszer főbb célkitűzései a következők:

annak garantálása, hogy csak a megengedett mennyiségben fogjanak ki halat;

a halászati lehetőségekkel való gazdálkodáshoz szükséges adatok összegyűjtése;

az uniós országok és az Európai Bizottság szerepének tisztázása;

annak biztosítása, hogy a szabályok valamennyi halászra ugyanolyan módon vonatkozzanak, és ugyanazon szankciók érvényesüljenek az egész Unióban;

annak garantálása, hogy a halászati termékeket nyomon lehessen követni és ellenőrizni a teljes szállítói lánc mentén, a hálótól az asztalig.

A rendelet hatálya a következőkre terjed ki:

az uniós vizeken folytatott valamennyi halászati tevékenység,

az uniós hajók és uniós polgárok által az uniós vagy nem uniós vizeken folytatott halászati tevékenység,

a halászati termékek feldolgozása és forgalmazása,

a sérülékeny állományokat érintő szabadidős horgászat, valamint

az akvakultúra-termékek nyomonkövethetősége.

Ellenőrzés és nyomon követés

Az uniós országok vizsgálatot folytatnak le a termelési lánc egészében, különösen a következők során:

kirakodás,

feldolgozás,

szállítás,

forgalmazás.

Az adatgyűjtés során új technológiákat vesznek igénybe, például a következőket:

elektronikus halászati naplók,

szisztematikus fogásmérlegelési rendszer,

a halászati termékek hajótól a kiskereskedőig történő nyomon követését szolgáló rendszer.

Vizsgálati hatáskörök

A közös halászati politika ellenőrzése és végrehajtása az uniós országok kizárólagos felelőssége. A Bizottság ugyanakkor elvégezheti saját független ellenőrzéseit, ezen belül részt vehet nemzeti vizsgálatokban, hogy ellenőrizze, a nemzeti hatóságok megfelelően hajtják-e végre a szabályokat.

Szankciók

Súlyos szabálysértés esetén a kifogott halászzsákmány értéke alapján szankciókat lehet kiszabni. A halászati engedélyek jogosultjai tekintetében büntetőpontrendszer működik, amelynek keretében először felfüggesztik az engedélyt, majd több súlyos szabálysértés esetén végül visszavonják.

Az uniós országokkal szemben is szabható ki szankció a közös halászati politika szabályainak nem megfelelő végrehajtásáért, többek között:

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból származó támogatás visszatartása,

halászati tilalom bevezetése a helyzet rendeződéséig,

kvótacsökkentés (túlhalászás esetén).

Ha egy uniós ország nem tesz megfelelő intézkedést a probléma megoldása érdekében, a Bizottság eljárást kezdeményezhet vele szemben az Európai Unió Bíróságán.

Adatgyűjtés

Az uniós országoknak biztonságos adatbázist kell működtetniük, amely tartalmazza a rendelet szerinti feladataik teljesítése során gyűjtött információkat. A Bizottságnak bárhonnan közvetlenül hozzá kell tudnia férni ehhez az adatbázishoz. Az uniós országoknak hivatalos weboldalt is létre kell hozniuk az összegyűjtött adatok számára, amely weboldal biztonságos és nyilvánosan elérhető részekkel is rendelkezik.

A rendelet szerint létrejön egy kölcsönös segítségnyújtási és információcserére szolgáló rendszer az uniós országok között.

Együttműködés

A fokozottabb együttműködés és a bevált gyakorlatok cseréjének ösztönzése érdekében az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal közös ellenőrző kampányokat szervez a különböző uniós országok ellenőreinek részvételével.

További információkért lásd még a következőket:

JOGI AKTUS

A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1224/2009/EK rendelet

2010.1.1.

HL L 343., 2009.12.22., 1–50. o.

Helyesbítés

HL L 149., 2015.6.16., 23. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1385/2013/EU rendelet

2014.1.1.

HL L 354., 2013.12.28., 86–89. o.

508/2014/EU rendelet

2014.1.1.

HL L 149., 2014.5.20., 1–66. o.

2015/812/EU rendelet

2015.6.1.

HL L 133., 2015.5.29., 1–20. o.

A 1224/2009/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 08.10.2015

Top