Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Halászati engedélyek az uniós és a nem uniós hajók számára

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Halászati engedélyek az uniós és a nem uniós hajók számára

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1006/2008/EK rendelet az uniós halászhajók uniós vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a nem uniós hajók uniós vizekhez való hozzáféréséről

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet általános uniós rendszert vezet be az uniós halászhajók uniós vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezésére vonatkozóan, valamint biztosítja a nem uniós hajók uniós vizekhez való hozzáférésére vonatkozó szabályok összeegyeztethetőségét az uniós halászhajókra vonatkozó szabályokkal.
 • A rendelet célja a regionális halászati gazdálkodási szervezetek keretében elfogadott két- és többoldalú halászati megállapodásokból eredő nemzetközi kötelezettségek teljesítése.
 • Megerősíti továbbá a közös halászati politika (KHP) célkitűzéseit a fenntartható halászat, az ellenőrzés és a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat kezelésére vonatkozó uniós szabályok tekintetében.

FŐBB PONTOK

Az uniós vizeken kívüli uniós halászhajók

Eljárás

 • A kérelmeket a halászhajót regisztráló uniós ország illetékes hatóságai elektronikus úton küldik meg az Európai Bizottság részére.
 • A kérelmeket legkésőbb öt munkanappal az érintett megállapodásban előírt határidő előtt, vagy az EU-n kívüli országgal kötött megállapodásban előírt szabállyal összhangban kell benyújtani.
 • A Bizottság megvizsgálja az engedélyek iránti kérelmek jogosultságát, valamint biztosítja a kérelmek továbbítását az érintett EU-n kívüli ország részére.
 • A Bizottság tájékoztatja az érintett uniós ország hatóságait az érintett EU-n kívüli ország döntéséről az adott hajó halászati engedélyének megadására vonatkozóan. Az uniós ország ezt követően tájékoztatja a halászhajó tulajdonosát.

A halászati engedély felfüggesztése vagy visszavonása

 • Amennyiben valamely EU-n kívüli ország úgy dönt, hogy egy uniós ország lobogója alatt hajózó hajó halászati engedélyét felfüggeszti vagy visszavonja, a Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az uniós országot.
 • Az uniós ország köteles ezt követően ideiglenesen felfüggeszteni vagy véglegesen visszavonni a kiadott halászati engedélyt.

A halászati engedélyekre vonatkozó uniós információs rendszer

 • Egy biztonságos elektronikus uniós információs rendszer gondoskodik a kiadott engedélyekkel kapcsolatos információk tárolásáról.
 • Az uniós országok felelnek a rendszerben szereplő információk folyamatos naprakésszé tételéért.

Nem uniós halászhajók uniós vizeken

Eljárás

 • A kérelmeket a halászhajót regisztráló uniós ország illetékes hatóságai elektronikus úton küldik meg az Európai Bizottság részére.
 • A Bizottság ellenőrzi az engedélyek iránti kérelmek jogosultságát. Ezt követően megvizsgálja az EU-n kívüli ország részére elosztott halászati lehetőségeket, és a Tanács által elfogadott intézkedések, illetve az érintett megállapodásban szereplő rendelkezések alapján kiadja az engedélyt.
 • A Bizottság tájékoztatja az EU-n kívüli ország és a tagországok illetékes hatóságait a halászati engedély kiadásáról.

A szabályoknak való megfelelés elmulasztása

 • Amennyiben valamely uniós ország az érintett megállapodás alapján az uniós vizeken folytatott halászati tevékenységekkel kapcsolatban az EU-n kívüli országok halászhajóival összefüggő bármilyen jogsértést jegyez fel, arról haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot. Ez esetben az érintett EU-n kívüli ország halászhajói számára legfeljebb 12 hónapos időtartamig nem adható ki további halászati engedély.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2008. november 18 -tól alkalmazandó.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 1006/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 33–44. o.)

utolsó frissítés 05.10.2016

Top