Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Iránymutatások a nemzeti tengerpolitikák kidolgozásához

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Iránymutatások a nemzeti tengerpolitikák kidolgozásához

A tengerek és a part menti régiók lényegesek Európa jóléte és fejlődése szempontjából. Mindazonáltal a tengeri környezetre gyakorolt nyomás jelentősen nőtt a tengerek és óceánok éghajlatváltozáshoz kapcsolódó megnövekedett használata következtében. Az európai tengeri területeket érintő kihívásokra válaszul rendkívül fontos egy új, horizontális és integrált irányítási megközelítés. A Bizottság által ajánlott iránymutatások célja, hogy a kormányzati és a magánszereplőknek tengerpolitikájuk kidolgozásához útmutatást nyújtson.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2008. június 26.): Iránymutatások a tengerpolitikával kapcsolatos integrált megközelítéshez: az integrált tengerpolitikai irányítás és az érintettekkel folytatott konzultáció terén megvalósítandó helyes gyakorlat kialakításáról [COM(2008) 395 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) iránymutatásokat javasol egy integrált tengerpolitika kialakítására vonatkozóan, amely a Bizottság egyik stratégiai célja a 2005–2009-es időszakra. Ez az európai szintű új megközelítés áll a Bizottság által 2007. októberben javasolt integrált tengerpolitika középpontjában. Ezek az iránymutatások rögzítik az általános politikai irányvonalakat, valamint keretet adnak a tagállamok és a tengerészeti ágazati szereplők nemzeti szintű fellépésének, amely a tengerpolitika integrált megközelítésének kialakítására irányul.

A tagállamokat arra ösztönzik, hogy a tengerészeti ágazat nemzeti és regionális szereplőivel szoros együttműködésben dolgozzák ki saját integrált tengerpolitikájukat. Figyelembe véve a különböző tengerpolitikák közötti sokrétű kölcsönhatásokat, a kormányzati szervezetek által hozott valamennyi intézkedés hatékony koordinációt tesz szükségessé. Ennek érdekében a tagállamoknak elő kell segíteniük és támogatniuk kell az együttműködést a tengerpolitikai irányítás minden szintjén, beleértve az európai szintet is.

A tagállamoknak kormányzati (minisztériumi, nemzeti parlamenti stb.) keretükbe illeszkedő belső koordinációs struktúrákat kell létrehozniuk. A nemzeti szintű döntéshozatal támogatása érdekében e struktúrának irányítási keretet kell biztosítania. A tengerpolitikai ügyek témájában folytatott koordinációért felelős jelölhető ki, akinek feladata főként a különböző ágazati érdekek közötti egyeztetés strukturálása.

A part menti régiók és egyéb helyi szintű döntéshozók szerepet játszhatnak az integrált tengerpolitikák kidolgozásában, figyelembe véve a tengerparti övezetek integrált irányításában és tevékenységeik területi eloszlásának szabályozásában szerzett tapasztalatukat.

Az integrált tengerpolitika meghatározásában a tengerészeti ágazat valamennyi szereplőjének részt kell vennie. Ide tartoznak a gazdasági (ipari és szolgáltató) partnerek, a szociális partnerek, a nem kormányzati szervezetek, valamint az egyetemek és a kutatóközpontok. Részvételükre nemzeti, regionális, illetve helyi szinten is szükség van. A tagállamoknak lehetővé kell tenniük e felek részvételét a tengerpolitikai irányításban és átlátható döntéshozatali eljárást kell biztosítaniuk.

A helyes gyakorlatok elterjedése és a tagállamok közötti megerősített együttműködés biztosítása érdekében olyan területeken, mint a tengeri környezet védelme, az európai tengeri területek biztonsága, védelme és felügyelete, valamint a tengeri és tengerészeti kutatás, elengedhetetlen a határokon átnyúló együttműködés kiépítése a regionális tengermedencék szintjén. Az Európai Bizottság ebből a célból regionális stratégiákat dolgoz ki, valamint jelenleg dolgozik a balti-tengeri és a földközi-tengeri stratégián.

A Bizottság felkéri a tagállamokat a tengerpolitikai irányítás megvalósítása érdekében tett lépéseik közzétételére. Az összegyűjtött információkat a Bizottság az interneten teszi közzé táblázatos formában. Az információk mintaként szolgálhatnak a helyes gyakorlatok megosztására.

Az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról szóló kék könyvben jelzettek szerint a Bizottság 2009 végéig jelentést készít a tengerpolitikai ügyek integrált megközelítésének megvalósítása terén elért haladásról.

Háttér

Ezek az iránymutatások képezik a Bizottság által 2007. októberben elfogadott és az Európai Tanács által 2007. decemberben jóváhagyott, az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról kiadott közlemény (kék könyv) alapját.

Ezeknek az irányelveknek az alapja az ENSZ 1982-es Tengerjogi egyezménye, valamint a 2002-ben Johannesburgban megrendezett fenntartható fejlődési világ-csúcstalálkozó.

Utolsó frissítés: 16.09.2008

Top