Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A veszélyeztetett nyílt tengeri ökoszisztémák: a fenékhalászati eszközökkel szembeni védelem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A veszélyeztetett nyílt tengeri ökoszisztémák: a fenékhalászati eszközökkel szembeni védelem

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

734/2008/EK rendelet – a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák védelme

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet szabályokat határoz meg az európai uniós (EU-s) országokban regisztrált, a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által szabályozott vagy olyan területeken kívüli nyílt tengereken fenékhalászati eszközöket* használó halászhajókra vonatkozóan, amely területeken ilyen szervezetek nem fogadtak el intézkedéseket e halászatok tekintetében.

FŐBB PONTOK

Regionális halászati gazdálkodási szervezetek

 • Az ENSZ tengerjogi egyezményével összhangban a regionális halászati gazdálkodási szervezetek nemzetközi szervezetek, amelyeken keresztül a nyílt tengereken halászó parti és egyéb államok együttműködnek a – különösen a hosszú távon vándorló és a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló* – halállományok egy adott földrajzi területen történő védelme és kezelése érdekében.
 • A regionális halászati gazdálkodási szervezetek irányítási hatáskörüknek köszönhetően megőrzési és gazdálkodási intézkedéseket hozhatnak. Rendelkezhetnek többek között a halászati határértékekről, valamint technikai és ellenőrzési intézkedésekről.
 • Az Európai Bizottság által képviselt EU aktív szerepet tölt be számos regionális halászati gazdálkodási szervezetben.

A rendelet hatálya

A rendelet olyan hajókra vonatkozik, amelyek fenékhalászati eszközökkel végeznek halászati tevékenységeket:

 • a regionális halászati gazdálkodási szervezetek hatálya alá tartozó területeken kívül;
 • azokon a területeken, ahol a regionális halászati gazdálkodási szervezetek létrehozása folyamatban van és a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák védelmére vonatkozóan ideiglenes intézkedések elfogadására került sor.

Különleges halászati engedélyek

A fenékhalászati tevékenységek kizárólag abban az esetben engedélyezhetők, ha nem jelentenek kockázatot a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákra nézve. Az EU-ban regisztrált, fenékhalászati eszközöket használó hajóknak különleges halászati engedéllyel kell rendelkezniük ezeken a területeken. A kérelmeknek a következőkre kiterjedő részletes halászati tervet kell tartalmazniuk:

 • a tevékenység helyszíne;
 • a célfajok;
 • a halászeszközök típusai és lebocsátásának mélysége;
 • a tengerfenék topográfiai profilja a tervezett halászati területen, amennyiben a kiállító hatóság ezzel nem rendelkezik.

Az engedélyeket az az ország állítja ki, amelyben a hajót regisztrálták. Az adott ország felelős hatóságai kötelesek:

 • az engedély kiállítását megelőzően a halászati tervben meghatározott területen lévő veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákkal kapcsolatos adatokat értékelni. Amennyiben megfelelő tudományos értékelés elvégzésére és rendelkezésre bocsátására nem került sor, a fenékhalászati eszközök használata tilos;
 • értesülni a halászati tervet érintő bármely módosításról, annak a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákra esetlegesen gyakorolt hatásának értékelése céljából;
 • visszavonni a halászati terveiknek nem megfelelő bármely hajó engedélyét.

Területlezárások

Az ENSZ 2006. évi 61/105. határozatával összhangban az uniós országoknak meg kell határozniuk azokat a területeket, amelyeken a rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretek alapján veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák találhatók vagy azok előfordulása valószínűsíthető, és ezt követően le kell zárniuk azokat a fenékhalászati tevékenységek elől. A Bizottságot tájékoztatni kell valamennyi lezárásról; továbbá a Bizottság felel az uniós országok tájékoztatásáért.

Megfigyelés

Megfigyelők ellenőrzik a különleges halászati engedéllyel rendelkező hajók tevékenységeit a halászati terv végrehajtásáig. A megfigyelők kötelesek ez idő alatt:

 • információt gyűjteni a fogásokról;
 • feljegyezni a halászati tervet érintő módosításokat;
 • dokumentálni a veszélyeztetett ökoszisztémák felfedezését; valamint
 • feljegyezni a halászeszközök lebocsátási mélységét.

Az érintett uniós országok illetékes hatóságai részére jelentést kell benyújtani a küldetés befejezését követő 20 napon belül. A jelentés egy példányát meg kell küldeni a Bizottság részére.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

A rendelet 2008. július 31 -től alkalmazandó.

* KULCSFOGALMAK

Fenékhalászati eszközök: a halászati műveletek során a tengerfenékkel érintkező halászeszközök, beleértve a fenékvonóhálókat, kotróhálókat, fenéken rögzített kopoltyúhálókat, fenéken rögzített horogsorokat, rákcsapdákat és csapdákat.

Kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományok: olyan halászati erőforrások, amelyek a gazdaságilag kizárólagos térségek (azaz olyan tengeri övezetek, amelyek tekintetében egy ország különleges jogokkal rendelkezik a tengeri erőforrások feltárására és használatára vonatkozóan) között vándorolnak.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 734/2008/EK rendelete (2008. július 15.) a veszélyeztetett nyílt tengeri ökoszisztémáknak a fenékhalászati eszközök káros hatásával szembeni védelméről (HL L 201., 2008.7.30., 8–13. o.)

utolsó frissítés 04.10.2016

Top